Tento príspevok sa venuje problematike mandál a ľudského pohľadu na svet mandál, čo všetko inšpirovali mandaly a čo všetko sa dá z mandál získať v dnešnej dobe.
Skúsime začať dnešným stavom vecí okolo sveta mandál a tým, čo z tohto sveta prežilo dodnes. Mandala ako umelecký výtvor. Je nesporné, že mandala našla svoj druhý domov práve v umeleckých kruhoch a umení. Nie je to pravý svet mandál tak, ako v Zoo nie je nedotknutá príroda. Našťastie tento exil mandál necháva pôvodné zdroje prežívať a tak svet mandál nezapadol do zabudnutia. No to, že v umení má mandala svoj exil má za následok, že mandalové obrázky sú iba voľným inšpiračným materiálom k tvorbe umeleckých diel. Mandala a psychológia. Mandala nachádza ďalší exil a to v oblasti psychológie, kde sa skúma vplyv mandál ako diagnostického a terapeutického prostriedku.Aj v tejto oblasti slúži pôvodný svet mandál ako dobrý otrok, ktorý stratil svoje postavenie a význam. Mandala a umelecký zážitok. Mandala v dnešnej dobe nastúpila aj cestu komerčného produktu, ktorý slúži na uspokojenie emocionálnych potrieb človeka. Zneuctená mandala visí v galérii a posluhuje pri vyvolávaní príjemných pocitov. No mandala je smutná ako dravec v klietke. Nemožnosť súzvuku mandál s pôvodným zdrojom svojej existencie. Pokračuje zotročenie mandaly, keď dáva ľudstvu inšpiráciu pri riešení technických problémov.Mandala je neustále skúmaná, pitvaná, meraná a vysávaná ako nesporne výhodná inšpirácia. Mandala sa stáva duchovným otrokom tvorivých ľudí. Mandala ako posvätnosť. Aj tu ľudstvo prestalo mandalu žiť a nastúpila cesta uctievania so želaniami pomoci a ochrany, to Tibet zabudol na prapôvod mandaly. Skutočne zanikol pôvodný svet mandaly? Pôvodný svet mandaly nevznikol, iba sa na tento svet zabudlo a nikto nemá záujem o naviazanie prapôvodného kontaktu. Rozhodol som sa inak a odhodlal som sa obnoviť prapôvodné spojenectvo so svetom mandál. Uvedomil som si, že takéto spojenectvo sa dá naviazať vtedy, keď v sebe prebudím pôvodného prírodného človeka, ktorý bol viac zviera ako človek a vnímal svet ako spolužitie s božstvami. Teda svet mandál nezanikol, iba sa zmenila naša psychika a preto obnoviť spojenie so svetom mandál potrebuje zmenu vo vnútri nás.Keď chcem vstúpiť do sveta mandál, tak si musím vsugerovať, že som prírodný človek a neviem abstraktne myslieť. Koncentráciu prenášam do starých neurónov v oblasti spánkových lalokov a zmysly nastavujem na vnímanie mandalových božstiev. No kde ich hľadať a v čom ich hľadať? Svoju upravenú myseľ nastavujem na svet minerálov, meteoritov a chemických prvkov. Áno, tu je svet mandalových božstiev.Stačí sa na minerály, meteority a chemické prvky pozerať pohľadom prírodného človeka. V tejto pozícii nájdete v každom meteorite, mineráli a chemickom prvku toto mandalové božstvo. Je možnosť prenikať aj dovnútra samotných mandalových božstiev, kde môžeme vnímať vnútorný svet mandál a úžasných stavieb. Každému prajem, aby otvoril túto dimenziu svojej psychiky a obnovil prapôvodné spojenie s božstvami mandál.

Pridaj komentár