DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie HINDUIZMU. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
EXTATICKÝ STAV umožňuje intenzívnejšie precítenie hinduistického náboženského stavu. Tento stav sa dosahuje dlhotrvajúcim čítaním, modlitbou, cvičením a meditáciou. Pod dlhším časovým úsekom treba rozumieť 2-3 hodiny, možno i viac hodín. Počas týchto hodín sa venujete iba HINDUIZMU. Cvičte pozvoľna, neprepínajte svoje sily.

HINDUIZMUS je náboženský systém.
KRISNA je ten, ktorý nás obdarúva, alebo nám niečo dáva.
Symbolika: Lekno
BRAHMA je ten, ktorý sprostredkuje KRISNOV DAR.
Symbol: Amor

CVIČENIE: uvedomenie si psychického tela, vedomá koncentrácia do oblasti hypotalamusu a odtiaľ do oblasti temenného mozgu, malého mozgu, ústnej dutiny a hlasiviek. Pri uvedomení si psychického tela myslíte na sexualitu. Pred týmto cvičením treba mať precvičené všetky psychické povahy ( epileptická, schizofrenická, hysterická, psychopatická).

KRISNA

Viď obr.

STRED
KRISNA

symbol Lekno
symbol Amora
z lekna zrodená láska
HORE
ĽALIA
Symbol VISNU Čistá láska
DOLE
VINIČ
Symbol SAKTY Láska až za hrob
VPRAVO
RUŽA
Symbol RAMA Znovuzrodená láska
VĽAVO
FIALKA
Symbol SIVA Verná láska

TEXT NA ROZJÍMANIE

1. Odpúšťajúci KRISNA
2. Žiariaci KRISNA
3. Tvoriaci KRISNA
4. Životná sila KRISNU
5. Najjemnejšia vitálna sila KRISNU
6. Dych KRISNU
7. Kozmické blaho KRISNU
8. Vnútorný obraz KRISNU
9. Všetko, čo konáme, konáme z KRISNU
10. KRISNA ako objekt lásky
11. Všetko môžete milovať, ale najčastejšie a najviac KRISNU
12. Naučte sa milovať KRISNU
13. KRISNA miluje mňa a ja milujem KRISNU
14. Najčastejšie šťastie je hromadenie lásky KRISNU
15. Bližšie ku KRISNOVI je ten, ktorý má viac lásky KRISNU
16. Najprv láska ku KRISNOVI a až potom všetko ostatné
17. Láska ku KRISNOVI je viac, ako prikázania, zásady a ideály
18. KRISNA je láska, ktorá od ničoho nezáleží
19. Láska ku KRISNOVI nesmie byť ovplyvňovaná trápením, hnevom, nešťastím, nepríjemnosťami
20. KRISNA nikdy netrestá, iba pomáha zvyšovať lásku
21. Láska ku KRISNOVI je najvyššia a najväčšia hodnota
22. Láska bez morálky je možná, ale morálka bez KRISNU je nemožná
23. Neustále treba obnovovať a zachraňovať lásku KRISNU
24. Všetkým pomáham na ceste Lásky KRISNU
25. Cit lásky KRISNA
26. Kto zabije lásku v sebe, zabije KRISNU v sebe
27. Kto znevažuje lásku, ten znevažuje KRISNU
28. Kto potláča a nepestuje cit lásky, ten nechce KRISNU
29. Milovať iba seba samého- nemilovať KRISNU
30. Nemilovať ostatných znamená nemilovať KRISNU
31. Niekoho milovať a potom ho nenávidieť znamená priať si KRISNOV trest
32. Čím viac lásky ku KRISNOVI, tým menej nepríjemností, zlého osudu a katastrof
33. Láska ku KRISNOVI je zmyslom môjho života
34. V pokore milujem KRISNU viac, ako kedykoľvek predtým
35. Lásku ku KRISNOVI dávam aj za všetkých ostatných, nielen za seba
36. Všetko milujem skrze KRISNU
37. KRISNU treba prosiť o to, aby ste ho mohli milovať
38. KRISNOVI prejavujeme za všetko lásku a vďaku
39. Na úroveň KRISNU môžeme a musíme povýšiť lásku
40. Milujme sa navzájom tak, ako KRISNA miluje nás
41. KRISNA nás miluje až do krajnosti toho, čoho je láska vôbec schopná
42. Stvoril si nás pre seba a nepokojné je moje srdce, pokiaľ nespočinie v tebe, KRISNA
43. Naším ťažiskom je láska KRISNU

SLÁVA ŚRÍ GURUOVI A ŚRÍ GAURÁNGOVI
ŚRÍMAD
BHÁGAVATAM

AKO ČÍTAŤ BHÁGAVITU?

Treba ju čítať v stave koncentrácie do hypotalamusu a zároveň do ústnej dutiny, do hlasiviek, temenného mozgu a malého mozgu. Neustále si uvedomujete sexuálnu podstatu ľudskej existencie. Po mnohonásobnom čítaní si vo vnútri vlastnej mysle predstavujte sanskrtské písomné znaky a tieto ľubovoľne dopĺňate o rôzne čiarky, bodky a rôzne drobné znamienka. Postup je individuálny. Niektoré písmenká môžu mať rôznu výšku a hrúbku.

Krsna je zdroj všech inkarnací
Nad tímto hrubým pojetím je ještě jiné, jemnější pojetí podoby, která je bez tvaru, je neviditelná, neslyšitelná a neprojevená. Živá bytost má podobu, která přesahuje i tuto jemnost, neboť jinak by se nemohla opětovně rodit a umírat.
VÝZNAM:Stejně jako je vesmírné stvoření považováno za obrovité tělo Pána, existuje také pojetí Jeho jemné podoby, kterou lze realizovat, ale nelze ji vidět ani slyšet, neboť je neprojevená.

Pridaj komentár