Mýtus je súbor príbehov, ktoré ľudia z určitých dôvodov považujú za prejav vnútorného zmyslu sveta a ľudského života.
Mýtus je niečo iné než filozofia, ktorá pracuje s abstraktnými pojmami. Mýtus je vždy konkrétny a tvorí ho živé, zmyslami vnímateľné rozprávanie, obrazy, obrady, slávnosti a symboly.
Mýtus nie je založený na dokazovaní pravdy.
Mýtus je obrazový zmysel vesmíru.
Stvoriteľ stvoril svet z blata, z kameňa, z dreva, z vody, zo vzduchu, z muža, zo ženy, z vajca, z ohňa, z kvetu, z oblaku, z meteoritu, z kvapky vody, z peny, z rosy, zo semienka, zo zvieraťa atď.
Mýtus – to je „slovo Božie“, a teda zjavenie.
Mýtus má svoj pôvod nie v cieľavedomej snahe niečo vysvetľovať, ale v snoch a spontánnej fantázii.
Nespútaná fantázia tisícok súčasných pacientov obsahuje rovnaké motívy, vzorce a obsahy ako staroveká mytológia.
Mytológia je spoločná všetkým ľuďom bez času a priestoru.
Mytológia je ľudská psychika, ktorá nie je vedome formovaná človekom samým.

Pridaj komentár