Tento príspevok pojednáva o význame ezoterických pojmov hadia sila, čakra, prána, tantra, akaša, mantra a sexualita. V príspevku ide o snahu vysvetliť, o čom je hadia sila a ako ju bezpečne cvičiť.

K problematike tantry som sa vracal mnohokrát a vždy som postúpil o krôčik ďalej. Všetko som skorej vyciťoval intuitívne než empiricky. Na to, aby som hadiu silu pochopil aj logicky, som nemal odcvičených dostatok hodín. Preto neustále pokračujem v nácviku Sexuálnej školy, založil som si na internete sekciu Tantra a usilujem sa pravidelným cvičením postúpiť do hĺbky vlastnej sexuality.

Dnes sa znovu pokúsim o logické vysvetlenie rozvoja hadej sily na základe doterajších teoretických a praktických skúseností. Cítim, že nabraté skúsenosti už teraz postačia na jasné empirické definovanie hadej sily. V prvom rade som si na diaľku zisťoval, aký typ poškodenia majú tí, ktorí sa tantrou, pránou a haďou silou zaoberajú. Tak isto som si tieto skutočnosti zisťoval aj o špičkových tantrikoch, ktorí už nie sú medzi živými. U všetkých jednoznačne prevládalo určité poškodenie miechy, ktorá sa nachádza v stavcoch chrbtice. Samotná miecha je hrubá ako obyčajná ceruzka. V strede ceruzky je šedá kôra zložená z neurónov v hrúbke tuhy v ceruzke. Okolo tuhy v ceruzke je biela mozgová hmota a nervové dráhy idúce k orgánom a systémom tela. Teda určitý druh telefónnych káblov, ktoré zabezpečujú vzájomné prepojenie s mozgom.

Tantrici majú niektoré nervové dráhy poškodené a ich funkciu prevzali iné nervové dráhy. Možno si poviete: Keď nemám takto poškodenú miechu, tak sa tantre nemôžem venovať? To nie je celkom pravda. Poškodenie miechy tohto druhu si môžete vsugerovať pomocou nácviku v Sugestívnej škole. Dokonca táto sugeratívna forma ezoteriky je aj jediná bezpečná cesta v tantre. Dovoľuje vojsť do stavu tantry a tak isto tento stav bezpečne zavrieť.

Skúmal som veštecky na diaľku aj takých, ktorí sa cvičením tantry zničili. V prvom rade preto, že sa zhoršil ich zdravotný stav a v mieche odumrelo veľa nervových dráh. Dopomohli k tomu aj tantrické cvičenia. Ďalej si poškodili psychiku rýchlou a nekontrolovateľnou meditáciou bez toho, aby najprv zvládli základy sexuálneho ovládania svoje osoby. Základy tohto ovládania sú popísané v Sexuálnej škole na mojich internetových stránkach. Niektorí sa doničili užívaním rôznych narkotických látok, ktoré hadiu silu otvárajú. No po užití týchto látok je problematické riadiť takto vzniknuté bioenergie a môžu nekontrolovateľne prenikať do rôznych oblastí mozgu.

Medzi tých, ktorí sa doničili patria aj tí, ktorí prehnali dĺžku koncentrácie na čakry. Pod čakrami tu považujeme obrázky v podobe okvetných lístkov lotosového kvetu alebo lekna. Vlastne ktoréhokoľvek kvetu, ktorý má okolo kvetnej hlavičky drobné kvetné lupienky.. Do stredu takýchto čakrových obrázkov sa vkladajú obrázky indických a budhistických božstiev.

Pri dlhodobej koncentrácii na čakrový symbol, ktorá trvá napríklad tri hodiny, môže prísť k nekontrolovateľnému stavu blaženosti. Hovoríme o určitom druhu natranzovania a vtedy sa tiež nedá vyvolaná hadia sila dobre kontrolovať a môže mať zničujúce účinky na fyzické alebo psychické zdravie. Preto sa necvičí priama koncentrácia na čakrové symboly, ale sa iba vsugerováva vnútorná spomienka na takúto koncentráciu vo vnútri mysle. Neodporúčam cvičiť dlhodobé koncentrovanie na čakrový symbol pomocou upreného pohľadu, alebo vykonávania určitého jedného pohybu, prípadne spievanie jednej mantry a podobne.

Bezpečné je cvičenie vo vnútri v hlave, kde predlžujete koncentráciu na spomienku čakrového symbolu nakresleného vo vonkajšom svete. To platí aj o určitej predstave pohybu, spomienke na spev mantier. Na to, aby ste mohli nacvičovať hadiu silu, sa treba skoncentrovať do miechy a utlmiť niektoré nervové dráhy. Cvičte postupne a pozvoľna. Pri cvičení sa vsugeruje, že nervové dráhy v mieche na pravej strane sa privreli a ich funkciu prevzali nervové dráhy na ľavej strane v mieche. Môžete cvičiť aj naopak. Všetko je koncentrácia a sugerácia tohto stavu v mieche.

Hadia sila sa dá prirovnať aj k migrenóznym stavom u žien. Vytvára sa silná bioenergetická guľa, ktorá sa pohybuje v celom tele a môže vyvolať rôzne druhy poškodenia. V mojej liečiteľskej praxi som stretol niekoľko pacientov, ktorí túto tantrickú bioenergiu vyrábali vo svojom tele a doničilo im to orgány hlavne tým, že bioenergetická guľa sa dlhodobo zdržiavala na jednom mieste tela. Teda je tu nutnosť stať sa senzibilom a vyciťovať intenzívne bioenergetické toky vo svojom fyzickom tele. Ide o prienik do nervového systému cez sluchové orgány a schopnosť počúvať vlastné bioenergie.

Len tak pre vašu zaujímavosť upozorňujem, že bioenergia sa vytvára v mitochondriách, ktoré sú vo vnútri každej bunky. Pred samotným cvičením hadej sily je vhodné spraviť si kurz Reiki. V Reiki vám otvoria bioenergiu vlastných tokov a naučia vás s bioenergiou pracovať. Ďalej je potrebné naučiť sa koncentrovať do miechy v chrbtici a silou vôle ovládať zovretie a uvoľnenie nervových dráh. Ja osobne som patril k ľudom, ktorí mali celý nervový systém mieche, ale aj v mozgu doslova zabetónovaný a slabo aktívny. Cvičením hadej sily som si vlastne preliečoval temenný mozog a celý systém miechy. Keď sa naučíte koncentrovať do miechy a zároveň si v mysli spomínate na jednotlivé čakry, tak môžete aktívne cvičiť hadiu silu.

Pri cvičení hadej sily musíte byť trvalo v erotickom stave vzrušenia tak, ako pri fyzickom sexe vo vonkajšom svete. Pri hadej sile to budú sexuálne pocity a predstavy zvnútra vašej mysle a nie fyzický sex z vonkajšieho sveta. Tu veľa tanrikov robí chybu a zamieňajú si vnútorný sex za vonkajší sex. Tantra a hadia sila, ktorá ju sprevádza ako bioenergia, je vnútorný sex a vzrušenie sa prevádza cez vnútorné predstavy. Vo vnútornom sexe nedôjde nikdy k vyvrcholeniu a neustále sa udržuje na okraji vyvrcholenia.

Dôležitou súčasťou výcviku hadej sily je rozvádzať hadiu bioenergiu po celom tele a nedovoliť, aby sa bioenergia niekde skoncentrovala. Musí prísť k voľnému prietoku celým telom. Ostatná prax hadej sily je už výdrž a inšpirácia pomocou všetkých možných a nemožných obrázkov čakier. Verím, že som vám dopomohol pochopiť aj logicky, ako sa dá pestovať hadia sila. Je na vás, či sa na takúto ezoterickú prax vydáte a kde s ňou aj zájdete.

Pridaj komentár