Poznané. Nepoznané. Tajnička. Zákaz vylúštiť ju. Čo je zakázané, láka. Ja som to učinil tajomstvom. Spoznanie pravidiel hry. Strach z nepoznaného. Provokácia poznať to. Nepoznané dovoľuje užívať to, ako sa nám zachce. Autorita nepoznaného. Múdrosť poznaného.

Budem písať o osobách, ktoré stavajú seba a svoju duchovnú cestu na tajomstve. Klasickým vzorom chorobnosti je práve pestovanie náboženstva ako Božieho tajomstva, ktoré je a zostane tajomstvom na večné časy a nikdy inak.

Čo je vyhlásené za tajomstvo, to môže viesť k tomu, že z tohoto tajomstva spravíme modlu a objekt fanatického uctievania. Zrazu sa stáva tajomstvo možnosťou toho, že útočíme na každého, kto si dovolil čo len pochybovať o tajomstve. Na pranier posielame každého, kto si dovolil vec odtajniť a z tajomstva spraviť vec rozumu. Teda prejsť z roviny viery v tajomstvo do rozmeru rozumového pochopenia, ako toto tajomstvo funguje. Oni sú fanatici za tajomstvo a ja som fanatik za spoznanie tajomstva. Keby z toho neboli spravili tajomstvo, tak by som sa nestal fanatikom poznania a zároveň znesvätenia tajomstva rozumom.

Tajomstvo má aj iné temné stránky, a to hlavne vtedy, keď je neochota začal hľadať postupy a schémy, aby sa tajomstvo zmenilo na poznanie. Prvoplánovo sa nedovolí, aby sa vôbec mohlo premýšľať o tom, že by tajomstvo mohlo byť skúmané a zmenené na pochopenie, ako funguje. Zapochybuješ o tajomstve a máš kacírske myšlienky, tak si medzi nami skončil. Nebol som medzi vami, tak som nemohol ani začať. A v tomto prípade tajomstvo Boha budem slobodne skúmať so snahou pochopiť, o čom to je a ako to funguje. V mojej mysli sa tajomstvo stáva hádankou. Vďaka vám, že ste vyrobili z Boha tajomstvo a takto ste ma upozornili, že je mojou povinnosťou upraviť tajomstvo do formy hádanky alebo objektu schovaného do tajničky. Teda o tajomstve pozbieram všetko, čo sa dá a z tohoto zbierania vzniknú základné kamene hádanky. Začínam tvoriť určitú skladačku alebo mozaiku, ktorú postupne doplním, až tajomstvo vo forme krížovky prejde do svojho odtajnenia. Induktívne a deduktívne metódy ľudskej múdrosti zozbierajú všetky prejavy tajomstva a poskytnú priestor pre skúmanie a deduktívne nájdenie, ako to v tajomstve funguje. Pri odtajovaní sa dbá o to, aby sa jasne definoval aj ten, kto tajomstvo objavil a krvopotne ho tisícročia striehne a bráni. Poznanie autora a strážcu tajomstva je takisto dôležité ako tajomstvo samé. Ten, kto stráži tajomstvo, produkuje aktivitu proti tým, ktorí sa snažia o určitý výklad tajomstva alebo jeho zneužitie. Na jednej strane fanatik tajomstva, na druhej strane fanatik poznania.

Tajomstvo je bránené jednak našou neschopnosťou ho spoznať, ale tiež je chránené tými, ktorí nechcú, aby bolo tajomstvo zmenené na poznanie. Pretože na jednej strane tí istí hovoria o Bohu ako tajomstve, ale zároveň o Božom tajomstve veselo hovoria a prinášajú určitý obraz pre tých, ktorí by nebodaj chceli skutočne poznať Božie tajomstvo. Strážca tajomstva sám porušuje tajomstvo tým, že mi ponúka verziu jeho predstavy o tajomstve. Teda strážca tajomstva ako prvý porušil tajomstvo a to tým, že vôbec niečo povedal o Božom tajomstve. Keď je Boh tajomstvo, tak nemožno o ňom nič povedať. Teda základom tajomstva je utajiť vôbec to, že existuje tajomstvo. Tým, že hovoríme o tajomstve, stávajú sa jeho vlastní strážcovia hádači tajomstva. Jednoducho ako ja sám som tajomstvu neodolal a budem sa pokúšať o jeho výklad. Samotní strážcovia tajomstva sa stali prvými priekopníkmi porušenia tajomstva. Akýkoľvek výklad a akékoľvek hovorenie o tajomstve a jeho existencii je zrada tajomstva. Pomohli mi k tomu, aby som sa dozvedel, že je tajomstvo a poskytli mi prvý oporný bod skúmania a to tým, že tajomstvo začali vykladať a vysvetľovať. Hoci ich zámer mohol byť aj v tom poskytnúť určité vyriešenie tajničky, ktoré vlastne odvedie pozornosť od skutočného odtajnenia. Takíto autori vlastne sami zastierajú ešte viac tajomstvo a svojou výpoveďou vás uspokojujú, aby ste sa venovali niečomu inému ako tajomstvu samotnému.

Prijímam vo svojom pláne poznania ich pracovnú verziu o tajomstve Božieho sveta. Pokiaľ hovoria o Božom tajomstve pravdu, tak prečo je ešte neustále tajomstvom? Keď ich poznanie nie je dostatočne pravdivé, tak naďalej je tajomstvom. V tomto prípade tu je pokus o to, aby vysvetlili, ako funguje Božie tajomstvo. V zásade odmietam verziu fungovania náboženských vecí či už ako tajomstvo a aj snahu akože nám dať odtajnenie Božieho tajomstva. Jedno aj druhé je iba iná forma tajomstva. Pre mňa osobne akýkoľvek doterajší výklad Božieho tajomstva je iba pokračovanie a prehlbovanie tajomstva. Teda zase tu som ja a tu je Božie tajomstvo. A ja mám veľkú chuť s tajomstvom koketovať a klásť mu často aj záludné otázky. Čím je tajomstvo vzdorovitejšie, tým ma to viac zaujíma a chcem ako človek rozumný pochopiť, ako funguje toto tajomstvo.

Tajomné je aj neznáme a zatiaľ nepochopené. Prvá otázka znie, čo všetko treba splniť, aby sa tajomstvo mohlo preskúmať? Čo všetko musí spraviť dotyčný, aby tajomstvo mohol skúmať a dopátrať sa k objektívnej pravde? V prvom rade Božie tajomstvo nemôže odtajniť ten, kto nie je silný veriaci a nepraktizuje ochranu tajomstva. Teda ten, čo skúma tajomstvo, musí byť sám ochrancom tajomstva, potom sa stať zradcom tajomstva a pochopiť, ako tajomstvo funguje. Ďalej musí spoznať, čo bolo pred vyhlásením tajomstva a po vyhlásení tajomstva. Dotyčný odtajňovač musí spoznať pokusy iných o odtajnenie. Aj nesprávny výklad vedie k pochopeniu tajomstva. Už vieme, že tento a tento výklad nepostihuje tajomstvo a neustále tajomstvo utvrdzuje. Lúštiteľ vyvára množstvo iných odhalení tajomstva a tieto podriaďuje kritike pomocou vlastné praktizovania viery v sebe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.