Tento príspevok sa venuje cvičeniam, ktoré zmenia doterajšie vnímanie ľudskej existencie a vytvorí sa pohľad z kozmického priestoru, do ktorého prenikáme.
Milióny rokov vnímame priestor okolo seba, milióny rokov vnímame hviezdnu oblohu. Milióny rokov si vo svojej mysli budujeme predstavu, že Zem je obrovská doska a nehybná večnosť. Preto je čas vo svojej mysli tieto skreslené predstavy vymazať a nahradiť ich predstavami reálnymi. Teda sa pohodlne usaďte a začnite meditáciu kozmického vedomia. Zatvorte si oči a spomeňte si na predchádzajúce cvičenie a zľahka ho precvičte. Keď sa vám to úspešne podarí, tak si začnite predstavovať kozmický priestor a Zem ako guľaté teleso. K tomuto cvičeniu je vhodné pozrieť si pár záberov z Mesiaca alebo družice, ktoré putujú okolo Zeme, alebo smerujú k rôznym planétam. Uvedomte si a v predstavách precíťte, ako sa Zem otáča okolo svojej osi zdanlivo vo vzduchoprázdnom priestore kozmu. Potom si predstavte slnečnú sústavu a hlavne planétu Slnko. Tu si predstavte, ako sa počas roka planéta Zem otočí okolo celého Slnka a zároveň sa každý deň otočí okolo vlastnej osi o 360 stupňov. Uvedomujte si rozdiel medzi predstavou dosky a touto predstavou. Keď sa planéta Zem pohybuje okolo Slnka, tak mení svoj sklon voči Slnku v rozpätí od 60 percent až skoro po 90 percent. V lete je sklon menej ostrý, v zime je ostrejší a to robí vlastne štyri ročné obdobia. Tieto predstavy sa stanú základom kozmického vnímania našej prítomnosti v kozme a zároveň si takýmito cvičeniami budujete vedomie ľudí v budúcnosti. Takáto zmena nazerania na všetko dianie umožní lepší odhad budúcnosti a diania tu na Zemi. Teraz sa meditačne ponorte do hĺbok kozmického telesa a zisťujte v predstave ďalšie formy pohybu povrchových vrstiev, tiež hlbších vrstiev a magmatického jadra Zeme. Tieto vrstvy majú tendenciu pohybovať sa v opačnom smere. Teda ďalší pohyb a protipohyb vo vnútri vlastnej planéty. Znovu si predstavte planétu Slnko a Zem, ktorá ju v elipse obehne počas roka, zároveň sa točí po svojej osi a to každý deň, zároveň sa točí alebo pohybuje aj vo vnútri a to v rôznych vrstvách. Tak isto Zem mení uhol sklonu voči Slnku. V planéte Zem je ďalší fenomén a to magnetizmus a dva magnetické póly, ktoré nie su identické s južným a severným pólom. V priebehu 100 000 rokov prichádza k prepólovaniu. Južný magnetický pól prejde na sever a severný na juh. Teda ďalší pohyb v planéte. Zmyslom týchto cvičení je odcvičiť a cvičením vytvoriť iný model vnímania reality a nášho bytia.

Pridaj komentár