Pankreas

Dátum zberu: 28.07. 2013
Strana 1 z približne 14 výsledkov
 
Ako funguje pankreas?
 
Pripravil pre Vás: terapeut Saša Pueblo
https://cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk 
 
 
Podžalúdková žľaza alebo pankreas alebo zastarano slinivka je tubuloalveolárna žľaza všetkých stavovcov nachádzajúca sa v žalúdočno-pečeňovej oblasti a ústiaca cez jeden alebo viacero vývodov vedľa alebo cez žlčovod do prednej časti tenkého čreva.
 
Langerhansove ostrovčeky
Langerhansove ostrovčeky (insulae pancreaticae) sú morfologicky i funkčne odlišné oblasti pankreasu (pankreasu), jedná sa o endokrinný časť pankreasu. V dospelom pankreasu je roztrúsené okolo jedného milióna a zaujímajú 2-3% percenta hmotnosti pankreas
 
Alfa bunka
Alfa bunka (A bunka) je endokrinné bunka nachádzajúca sa v pankrease. Jedná sa o jeden z bunkových typov, ktoré tvoria Langerhansove ostrovčeky. Produkuje hormón glukagón ako odpoveď na nízku hladinu glukózy v krvi.
 
Beta bunka
Beta bunka (B bunka) je vedľa alfa a delta bunky ďalšie bunkový typ Langerhansových ostrovčekov, ktoré sú súčasťou slinivky brušnej. Jedná sa o bunku s endokrinnou funkciou, produkujú do krvi hormón inzulín, ktorý pomáha bunkám vychytávať z krvi glukózu a tým znižuje jej celkový obsah v krvi.
 
Delta bunka
Delta bunka (D bunka) je jeden z bunkových typov Langerhansových ostrovčekov, čo je endokrinný časť pankreasu. Delta bunky produkujú hormón somatostatín, ktorý tlmí produkciu glukagónu a inzulínu v alfa a beta bunkách.
 
Kde sa nachádza pankreas ?
Tráviaca sústava človeka je orgánová sústava, ktorá zabezpečuje príjem potravy, jej mechanické a chemické spracovanie, vstrebanie živín, vylúčenie nestrávených a nestráviteľných zvyškov. Cieľom je získanie živín z potravy, teda trávenie.
 

Comments are closed.