Kostná dreň

Dátum zberu: 25.03.2017
Strana 1 z približne 280 výsledkov
 
Kostná dreň
 
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk.
 
 
 
 
Adaptívny imunitný systém
Adaptívny imunitný systém , tiež známy ako získané imunitný systém , alebo menej často, ako špecifický imunitný systém , je subsystém celkového imunitného systému , ktorá sa skladá z vysoko špecializovaných, systémových bunkách a procesov, ktoré eliminujú patogény alebo zabraňujú ich rastu.
 
EN: Functions Lymphocytes Antigen presentation Exogenous antigens Endogenous antigens T lymphocytes CD8+ T lymphocytes and cytotoxicity Helper T-cells Gamma delta T cells B lymphocytes and antibody production Alternative adaptive immune system Immunological memory Passive memory Active memory Immunological diversity Adaptive immunity during pregnancy Immune network theory Stimulation of adaptive immunity
 
Albumín
Albumín je jeden z proteínov krvnej plazmy, tvorí 60% všetkých plazmatických bielkovín. Okrem krvi sa vyskytuje aj v ďalších telesných tekutinách, ako je tkanivový a mozgovomiechový mok. Je dôležitý hlavne pri transporte rôznych látok krvou (mastné kyseliny, minerály, lieky) a pomáha udržať stále vnútorné prostredie organizmu.
 
CZ: Struktura Syntéza a výskyt v organismu Hypoalbuminemie Hyperalbuminemie Funkce Koloidní osmotický tlak = onkotický tlak Transport volných mastných kyselin Transport bilirubinu Transport mědi Transport zinku Transport vápníku Transport hořčíku Transport léků a xenobiotik Transport hormonů
EN: Function Structure Serum albumin Serum albumin levels Other albumin types Medical uses Forensic uses
 
 
Anémia
Anémia alebo chudokrvnosť je definovaná znížením koncentrácie hemoglobínu v 1 litri periférnej krvi na hodnotu nižšiu ako 135 g u mužov a menej ako 120 g u žien. Nižšia hodnota hemoglobínu je sprevádzaná zníženým hematokritom (pomer hemoglobínu k celkovému objemu krvi) a poklesom počtu erytrocytov.
 
SK: Príčiny vzniku Prejavy Diagnóza Iné príčiny vzniku
CZ: Příznaky anémie Rozdělení anémií podle příčin Diagnostika anémií Druhy anémie Sideropenická anémie Perniciózní anémie a anémie z nedostatku kyseliny listové Anémie u chronických chorob Aplastická anémie
EN: Signs and symptoms Causes Impaired production Increased destruction Blood loss Fluid overload Intestinal inflammation Diagnosis Definitions Testing Red blood cell size Production vs. destruction or loss Hyperanemia Refractory anemia Treatments Oral iron Injectable iron Blood transfusions Erythropoiesis-stimulating agent Hyperbaric oxygen
 
Aneozinofília
Aneozinofília je lekársky termín, ktorý kritický úbytok alebo stratu eozinofilných leukocytov v krvi. Za patologickú sa považuje hodnota pod 10 eozinofilov v 1 ml krvi. Aneozinofília je jedným z príznakov pri brušnom týfe.
 
SK: Hematológia eozinofilných leukocytov
 
Antigén
Antigén (angl. antibody generating ~ protilátky tvoriaci) alebo imunogén je látka, ktorá vyvoláva tvorbu protilátok a môže vyvolať imunitnú odpoveď.Pojem vychádza z pôvodnej predstavy, podľa ktorej antigén stimuluje tvorbu protilátok. Dnes je všeobecne známe, že imunitný systém nepozostáva len z protilátok.
 
SK: Imunológia Pôvod antigénov Exogénne antigény Endogénne antigény Autoantigény Antigény nádorových buniek Spracovanie antigénu
CZ: Související pojmy Původ pojmu antigen Původ antigenů Exogenní antigeny Endogenní antigeny Autoantigeny Nádorové antigeny Nativní antigen Antigenní specificita
EN: Etymology Terminology Sources Exogenous antigens Endogenous antigens Autoantigens Neoantigens Viral antigens Tumor antigens Process Nativity Antigenic specificity
 
 
Aplastická anémia
Aplastická anémia čiže dreňový útlm je anémia charakterizovaná nedostatočnou tvorbou krvných buniek vedúce k úbytku všetkých krvných elementov – červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov) aj krvných doštičiek (trombocytov). Toto ochorenie je spôsobené poruchou kmeňové (materské bunky), ktorá vytvára všetky tri druhy krviniek.
 
CZ: Choroby krve  Autoimunitní choroby
EN: Signs and symptoms Causes Diagnosis Treatment Follow-up Prognosis
 
Apendix
Apendix (tiež červovitý výbežok slepého čreva či appendix vermiformis) je rudimentální dlhý tenký výbežok s voľným koncom, zvyčajne 6-10 cm dlhý a asi 7 mm široký, ktorý vychádza zo slepého čreva. Jeho stena obsahuje lymfatickú tkanivo, ktoré zrejme slúžia ako lokálne lymfatická uzlina.
 
CZ: Anatomie člověka Trávicí soustava
EN: Structure Variation Functions Maintaining gut flora Immune and lymphatic system Vestigiality Clinical significance Appendicitis Surgery
 
Bilirubín
Bilirubín je odpadový produkt metabolizmu červeného krvného farbiva hému produkovaného pečeňou zo zaniknutých červených krviniek – erytrocytov.
 
SK: Chemické výhonky
CZ: Vznik bilirubinu Referenční hodnoty bilirubinu Stanovení bilirubinu Poruchy metabolismu bilirubinu Rozdělení poruch metabolismu bilirubinu
EN: Chemistry Function Metabolism Unconjugated (“indirect”) Conjugated (“direct”) Urine Toxicity Associated health benefits Blood tests Measurement methods Blood levels Hyperbilirubinemia Jaundice Urine tests
 
 
Beta thalassemias
Beta thalassemias ( β thalassemias ) je skupina dedičných ochorení krvi . Sú formy thalassemia spôsobené malé alebo žiadne syntézy beta reťazca z hemoglobínu ktoré majú za následok rôzne výsledky od ťažkú anémiu klinicky asymptomatických jedincov.
 
EN: Signs and symptoms Cause Mutations mRNA assembly Diagnosis DNA analysis Treatment Beta thalassemia major Beta thalassemia intermedia Beta thalassemia minor Epidemiology Evolutionary adaptation
 
Biele krvinky
Biele krvinky alebo leukocyty sú krvné telieska, ktoré tvoria najdôležitejšiu časť imunocytov, buniek tvoriacich bunkovú zložku imunitného systému. Obsahujú jadro, nemajú však stály tvar. Všetky majú schopnosť amébovito sa pohybovať.
 
SK: Granulocyty Neutrofily Eozinofily Bazofily Mastocyty Monocyty Makrofágy Dendritické bunky Lymfocyty T-lymfocyty B-lymfocyty NK bunky
CZ:Evoluce Stavba buněk Funkce Parametry Počet Diferenciální rozpočet leukocytů Tvorba Rozdělení Přehled bílých krvinek člověka Onemocnění
EN: Etymology Types Overview Neutrophil Eosinophil Basophil Lymphocyte Monocyte Disorders Leucopenias Neutropenia Lymphocytopenia Proliferative disorders Neutrophilia Eosinophilia Counting and reference ranges
 
Biela dreň
Biela dreň je histologické oblasť sleziny. Zmenená plášť arteriol, skladajúci sa z adenoidná tkaniva, predstavuje tu a tam zosilnenie tvarom, tvárnej, biele dreni (Malpighian orgány sleziny, slezinnej lymfatické uzliny).
 
EN: Lymphatic system stubs
 
 
Biopsia kostnej drene
Biopsia (gr. bios – život, opis – videnie) je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Termín „biopsia“ prvýkrát použil francúzsky dermatológ Ernest Henri Besnier. Do istej miery synonymom a príbuzným zákrokom je punkcia.
 
SK: Intervenčná rádiológia Miniinvazívna chirurgia
CZ: Lékařská diagnostika Patologie
EN: Medical use Cancer Liquid biopsy Precancerous conditions Inflammatory conditions Biopsied sites Analysis of biopsied material
 
B-lymfocyt  
B-lymfocyt (B lymfocyt, B bunka; BC, z angl. B-cell) je typ leukocytu (bielej krvinky), konkrétnejšie lymfocytu, ktorý je hlavnou regulačnou bunkou špecifickej imunity. Vyvíjajú sa v kostnej dreni a ich hlavnou úlohou je tvorba protilátok. Ich hlavným znakom je povrchový B-bunkový receptor (BCR, z angl. B -cell receptor).
 
SK: Krv Imunológia Typy buniek
CZ: Bílé krvinky  Receptory B-lymfocytů Funkce
EN: Development Activation T cell-dependent activation T cell-independent activation Memory B cell activation B cell types B cell-related pathology
 
 
Burkittov lymfóm
Burkittov lymfóm je lymfóm (typ rakoviny) postihujúce predovšetkým B-lymfocyty. Príčinou je určitý typ mutácie v týchto imunitných bunkách. Je pomenovaný po objaviteľovi tohto lymfómu, chirurgovi D. P. Burkitt.
 
CZ: Nádory krvetvorné tkáně
EN: Classification Diagnosis Malignant B cell characteristics Microscopy Immunohistochemistry Pathophysiology Genetics MicroRNA expression Treatment Prognosis Epidemiology
 
Cieva
Cieva v zoológii a medicíne je všeobecné označenie pre kanálik, v ktorom prúdi kvapalina zabezpečujúca látkovú výmenu v telesných tkanivách. Cievny systém sa líši podľa živočíšneho druhu. Najdokonalejší je u človeka. Spolu so srdcom tvoria uzavretú srdcovocievnu sústavu (kardiovaskulárny systém).
 
SK: Anatomické výhonky Cievy
CZ:Krevní cévy Tepny Vlásečnice Žíly Mízní cévy Mízní vlásečnice Mízní cévy Mízní kmeny
EN: Structure Types Physiology Factors affecting blood flow resistance
 
Červené krvinky
Červené krvinky alebo erytrocyty sú druh krvných teliesok a predstavujú jednu z najšpecializovanejších a zároveň najjednoduchších buniek.
 
SK: krvných teliesok buniek
CZ: Evoluce Lidské červené krvinky Statistické údaje Životní cyklus erytrocytů Krevní doping
EN:Structure Vertebrates Mammals Human Microstructure Nucleus Membrane composition Membrane lipids Membrane proteins Surface electrostatic potential Function Secondary functions Cellular processes Life cycle Creation Functional lifetime Senescence Clinical significance Disease Transfusion Tests Separation and blood doping
 
 
Čerstvá mrazená plazma
Čerstvá mrazená plazma (FFP) je krvný produkt vyrobený z tekutej časti krvi. To sa používa na liečbu podmienky, za ktorých sú nízke faktory zrážania krvi (INR> 1,5) alebo nízkej hladiny iných krvných bielkovín. To je tiež používaný ako súčasť výmeny plazmy.
 
EN: Definition Medical uses Risks Chemistry Usage Alternatives
 
Červená dreň sleziny
Červená dreň sleziny sa skladá z spojivového tkaniva známe ako kordy Billroth a mnoho sleziny vedľajších nosových dutín, ktoré sú napuchnuté krvou, čo je červenú farbu. Jeho primárnou funkciou je filtrovať krv antigénov, mikroorganizmov a chybné alebo opotrebované-out červené krvinky.
 
EN: Sinusoids Cells found in red pulp Diseases
 
Detská žľaza – týmus
Detská žľaza alebo týmus (lat. thymus; gr. thymos = duša) je zaradzovaná medzi primárne orgány lymfatického systému a je uložená v hrudnom koši. V týmuse dochádza k dozrievaniu T-lymfocytov.
 
SK: Endokrinný systém
CZ:Historie Anatomie a vývoj brzlíku Nádorová onemocnění Souvislost s cukrovkou
EN: Structure Cortex Medulla Blood supply Development Thymic involution Function Clinical significance Hypersensitivity Immunodeficiency DiGeorge syndrome SCID Autoimmune disease APECED Myasthenia gravis Cancer Thymomas Lymphomas Cervical thymic cyst Thymectomy Therapeutical approaches Thymus transplantation Thymus tissue engineering Society and culture
 
 
Embryonálna kmeňová bunka
Embryonálna kmeňová bunka (ESC – z angl. Embryonic stem cell) je pluripotentné kmeňová bunka nachádzajúca sa vo vnútornej bunkovej mäse raného embrya v štádiu tzv. Blastocysty. To, že je embryonálny kmeňová bunka “pluripotentné”, znamená, že sa môže vyvinúť v akýkoľvek bunkový typ prítomný v dospelom tele.
 
CZ: Kmenové buňky
EN: Properties Pluripotent Propagation Usefulness Utilizations Potential clinical use Human embryonic stem cells as models of genetic disorders Repair of DNA damage Adverse effect History Clinical trial Techniques and conditions for derivation and culture Derivation from humans Derivation from other animals Potential method for new cell line derivation Induced pluripotent stem cells Contamination by reagents used in cell culture 
 
Endotel
Endotel (endothelium) je jednovrstvový epitel (vrstva buniek) vystielajúce vnútorný povrch krvných i lymfatických ciev a srdca. Je tvorený plochými, vzájomne pevne prepojenými buňkami.Obvykle je to dlaždicový epitel, existuje však aj endotel s kockovými bunkami.
 
SK: Obehová sústava
CZ: Epitelová tkáň Oběhová soustava
EN: Structure Terminology Function Clinical significance 
 
 
Endoteliálne kmeňové bunky
Endoteliálne kmeňové bunky ( otáčok ) sú jedným z troch typov kmeňových buniek zistených v kostnej dreni . Sú multipotentní , ktorá popisuje schopnosť viesť k mnohých bunkových typov, vzhľadom k tomu, pluripotentné kmeňové bunky môže viesť k všetkých typov.
 
EN:Sources Properties Self-renewal and differentiation Blood vessel formation Markers Role in formation of vascular system Role of insulin-like growth factors in endothelium differentiation Animal models of vasculogenesis Role in recovery Role in cancer Future efforts 
 
Erytropoetín
Erytropoetín (skrátene EPO) je ľudský hormón podporujúci tvorbu červených krviniek.
Erytropoetín vzniká v obličkách; bežne je produkovaný ľudským telom v prirodzenej miere, ktorá zaisťuje tvorbu optimálneho množstva červených krviniek v kostnej dreni; tie potom slúžia na prenos kyslíka v krvi.
 
CZ: Glykoproteinové hormony
EN: Function Red blood cell production Nonhematopoietic roles Mechanism of action Synthesis and regulation Medical uses 
 
 
Erytropoéza
Erytropoézu (z gréckeho “erytroenantiomérov”, čo znamená “červený” a “poiesis ‘znamenať” robiť “) je proces, ktorý produkuje červené krvinky (erytrocyty). To je stimulovaná zníženú O2 v obehu, ktorý je detekovaný v obličkách, ktoré sa potom vylučujú hormón erytropoetín.
 
EN: Erythrocyte differentiation Characteristics seen in erythrocytes during erythropoiesis Regulation of erythropoiesis 
 
Faktory stimulujúce kolónie
Faktory stimulujúce kolónie (CSF) sú vylučované glykoproteíny , ktoré sa viažu na bielkoviny receptora na povrchu krvotvorných kmeňových buniek , a tým aktivuje intracelulárne signálne cesty, ktoré môžu spôsobiť, že bunky proliferovať a diferencovať do určitého druhu krviniek (zvyčajne biele krvinky . pre tvorbu červených krviniek, pozri erytropoetín ).
 
EN: Etymology Mechanism Examples Clinical Uses 
 
Fetálny hemoglobín
Fetálny hemoglobín , alebo fetálny hemoglobín , (tiež hemoglobín F , HbF , alebo α 2 γ 2 ) je hlavný kyslík transportný proteín v ľudskom plode počas posledných siedmich mesiacov vývoja v maternici a pretrváva u novorodencov až približne 6 mesiacov.
 
EN: Overview Distribution Structure and genetics Clinical significance Treatment of sickle-cell disease 
 
 
Fibroblast
Fibroblast je základnou bunkou väziva. Má vretenovitý alebo hviezdicovitý tvar s výbežkami a oválne bunkové jadro. Je mitoticky aktívna (delí sa), patrí medzi kmeňové bunky. Produkuje stavebné zložky medzibunkovej hmoty. Jeho pokojové štádium sa nazýva fibrocyt.
 
SK: Biologické výhonky Kmeňové bunky Histológia
CZ: Typy buněk
EN: Background information Embryologic origin Structure and function Immune System Functions Initiation of Inflammation Mediation of Tumors Secondary actions 
 
Fibrinogén
Fibrinogén je druh bielkoviny. Vzniká podobne ako albumíny v pečeni. Účinkom enzýmov, ktoré sa v krvi uvoľňujú pri poranení ciev, sa z fibrinogénu tvorí vláknitý fibrín, proteín, ktorý v spolupráci s krvnými doštičkami upcháva porušenú cievnu stenu. Je to bielkovina krvnej plazmy, ktorá sa tvorbou vláken zúčastňuje na zrážaní krvi a zastavení krvácania.
 
SK: Hemokoagulácia Plazmatické proteíny
CZ:Struktura  Lékařské využití Poruchy syntézy nebo funkce fibrinogenu Krvácivé choroby
EN: Physiology Fibrinogen deficiency Diagnostic use 
 
 
Globín
Globín je bielkovinový reťazec, ktorý spolu s porfyrínový skupinou a naviazaným železom tvorí jednu zo štyroch podjednotiek hemoglobínu, teda červeného krvného farbiva. V širšom zmysle sa termín vzťahuje nielen na tetramerické (štyroch-podjednotkové) hemoglobínové, ale aj monomericky myoglobín a rastlinný leghemoglobin.
 
CZ: Plazmatické proteiny
EN: Structure Helix packing Evolution Sequence conservation Subfamilies 
 
Globulín
Globulín je označenie frakcie sérových proteínov, ktorá je pri elektroforéze sérové menej pohyblivá než albumín. Pojem globulín je pomerne všeobecný, zahŕňa celý rad proteínov. Globulín je menej rozpustný vo vode, má väčšie molekuly ako albumín.
 
CZ: Sferoproteiny  Organické látky Plazmatické proteiny
EN: Types of globulins Sizes ~ weights Human blood plasma levels Nonhuman globulins Pseudoglobulins and euglobulins 
 
Glycophorin
Glycophorin je sialoglykoproteinu membrány červené krvinky. Ide o proteín membránu preklenujúca a nesie molekuly cukru v krvi. To je silne glykozylovaný (60%). Glykophoriny sú bohaté na kyselinu sialovej, čo dáva červených krviniek veľmi hydrofilné-nabitý kabát. To im umožňuje cirkuláciu, bez toho by sa držať na iné bunky alebo cievnej steny.
 
EN: Identification Family members 
 
 
Granulocyty
Granulocyty sú biele krvinky obsahujúce granuly (zrnká) v cytoplazme. Rozdeľujeme ich podľa schopnosti granúl farbiť sa rôznymi farbivami na neutrofilné, eozinofilné a bazofilné.
 
SK: biele krvinky
CZ: Klasifikace granulocytů Patologické stavy
EN: Types of granulocytes Neutrophils Eosinophils Basophils Mast cells Granulopoiesis: the genesis of granulocytes Toxic materials produced or released Pathology  
 
Hassall
Hassall sú krvinky (čiže thymové krvinky (subjektov)) sú štruktúry nájdené v mieche ľudského týmusu, vytvorené z eozinofilná typ VI epitelové bunky retikulárne usporiadaných koncentricky. Tieto sústredné krvinky sú zložené z centrálnej hmoty, ktorý sa skladá z jedného alebo viacerých zrnité bunky, a kapsule tvorené epiteloidní bunky.
 
EN: Histology Anatomy stubs 
 
 
Hemoglobín
Hemoglobín (skratka Hb) je červené krvné farbivo. Tvorí najdôležitejšiu zložku erytrocytov (červených krviniek), v ktorých zaujíma približne 35 % objemu. Ide o hemoproteín, ktorý je schopný reverzibilne viazať molekulárny kyslík za vzniku oxyhemoglobínu a oxid uhličitý za vzniku karbaminohemoglobínu.
 
SK:Štruktúra Vývinové formy Genetika Väzba kyslíka Koordinácia 3-bisfosfoglycerát Oxid uhličitý a pH Prenatálne formy hemoglobínu Formy hemoglobínu v rámci evolúcie Lokalizácia v organizme Mutácie Iné krvné farbivá
CZ: Historie Syntéza Struktura Funkce hemoglobinu Oxygenace T a R konformace Saturace a saturační křivka Bohrův efekt 3-bisfosfoglycerát (BPG) Hemoglobin za nestandardních podmínek Expozice oxidu uhelnatého Expozice nitrosloučenin Expozice glukózy (glykovaný hemoglobin) Ve vysoké nadmořské výšce Poruchy tvorby hemoglobinu Porfyrie Anémie Dědičné poruchy Talasemie Organismy, které obsahují hemoglobin
EN: Research history Genetics Synthesis Structure Oxygen saturation Oxyhemoglobin Deoxygenated hemoglobin Evolution of vertebrate hemoglobin Iron’s oxidation state in oxyhemoglobin Cooperativity Binding for ligands other than oxygen Competitive Allosteric Types in humans  Degradation in vertebrate animals Role in disease Diagnostic uses Athletic tracking and self tracking uses Analogues in non-vertebrate organisms Other oxygen-binding proteins Presence in nonerythroid cells  
 
 
Hem
Hem je náhradná látka obsahujúca atóm železa (Fe2 +) v stredu tetrapyrrolového jadra, na ktoré sú naviazané substituenty. Červená farba hemu je spôsobená konjugovaným systémom dvojitých väzieb, kvôli ktorému sa hom dobre excituje a následne emituje červenú časť spektra viditeľného svetla.
 
CZ:Porfyriny Prosthetické skupiny
EN: Function Types Major hemes Other hemes Synthesis Degradation In health and disease Genes 
 
Hematológia
Hematológia je veda zaoberajúca sa fyziologickými funkciami krvi a ochoreniami krvi.
Hematológia je samostatný špecializačný medicínsky odbor. Len málo lekárskych odborov môže hematológii konkurovať svojím progresívnym vývojom a rozsahom riešenej problematiky.
 
SK: Hematológia
CZ: Hematologie Lékařské obory
EN: Specialization Training Scope Treatments Alphabetical lists 
 
Hemofília
Hemofília je geneticky podmienené ochorenie prejavujúce sa poruchou zrážanlivosti krvi, čo sa navonok prejavuje chorobnou krvácavosťou – krvnými výrony do svalov či kĺbov a obmedzenou schopnosťou organizmu zastaviť krvácanie. Chorobou sa zaoberá hematológie.
 
CZ: Genetické choroby Hematologie Vzácné nemoci Známé osobnosti Historie Léčba hemofilie
EN: Signs and symptoms Complications Genetics Severity Diagnosis Before pregnancy During pregnancy After birth Classification Management Clotting factors Other Contraindications Prognosis Epidemiology History Scientific discovery European royalty Blood contamination issues  
 
 
Hematokrit
Hematokrit je pomer medzi objemom bunkovej časti krvi (teda najmä erytrocytov) a objemom celej krvi. Normálne hodnoty objemu krviniek sú 46 % (0,46) u muža a 41 % (0,41) u žien.
 
SK: Krv
CZ: Metodika měření Snížený hematokrit Zvýšený hematokrit
EN: Names Measurement methods Levels Shear rate relations Elevated Lowered 
 
Hemorheology
Hemorheology, tiež hláskoval haemorheology (z gréckeho “αἷμα, haima” krv “a reológie), alebo krvné reológie, je štúdium vlastností toku krvi a jej zložiek plazmy a buniek. Správne prekrvenie tkanív môže dôjsť len vtedy, keď reologické vlastnosti v krvi sú v určitých úrovniach. Zmeny týchto vlastností hrajú významnú úlohu v chorobných procesov.
 
EN: Blood viscosity Clinical significance Normal level Blood viscoelasticity Maxwell model Oldroyd-B model Viscoelasticity of red blood cells Effects of blood vessels Medical reasons for a better understanding History Constitutive equations Other characteristics The Fåhraeus effect The Fåhræus–Lindqvist effect 
 
 
Hodgkinov lymfóm
Hodgkinov lymfóm [hočkinův lymfóm] alebo Hodgkinova choroba (lat .: Morbus Hodgkin, angl .: Hodgkin ‘s lymphoma alebo Hodgkin’ s disease) je systémové zhubné nádorové ochorenie lymfatických uzlín, ktoré je dnes vďaka modernej liečbe v značnom percente prípadov vyliečiteľné.
 
CZ: Nádory krvetvorné tkáně
EN: Signs and symptoms Diagnosis Types Staging Pathology Management Adverse effects Prognosis Epidemiology UK History 
 
Hypervolémie
Hypervolémie je stav zväčšeného objemu krvi u človeka alebo živočíchov. Opačným stavom je hypovolémia, stav so zníženým objemom krvi.
 
CZ: Hematologie
EN:  Causes Signs and symptoms Complications
 
Hypovolémia, alebo oligemia
Hypovolémia, alebo oligemia, (tiež hypovolémia alebo oligaemia) je stav zníženie objemu krvi; Presnejšie povedané, zníženie objemu krvnej plazmy. Je to teda intravaskulárnej zložkou objemu kontrakcie (alebo strate objemu krvi v dôsledku veci, ako je krvácanie alebo dehydratácia), ale, ako to je tiež veľmi dôležitá, hypovolémie a objem kontrakcie sa niekedy používajú ako synonymá.
 
EN: Causes Diagnosis Stages of hypovolemic shock Treatment Field care Hospital treatment 
 
 
Choroba sleziny
Slezinnej ochorenia patrí splenomegália , kde je slezina rozšírenú rôznych dôvodov. Na druhej strane, nedostatok normálne funkcie sleziny sa nazýva asplénia .
 
EN: Diseases of spleen Splenomegaly Asplenia 
 
Chronickou myeloidnou leukémia
Chronickou myeloidnou leukémia ( CML ), tiež známy ako chronická granulocytovej leukémia ( CGL ), je rakovina bielych krviniek . To je forma leukémie , vyznačujúci sa zvýšenou a neregulovaného rastu prevažne myeloidných buniek v kostnej dreni a akumulácie týchto buniek v krvi.
 
EN:Signs and symptoms Cause Risk factors Diagnosis Pathophysiology Classification Chronic phase Accelerated phase Blast crisis Treatment Chronic phase Imatinib Dasatinib, nilotinib, radotinib and bosutinib Treatment-resistant CML Vaccination Prognosis 
 
Imunita
Imunita (lat.) je odolnosť živého organizmu (schopnosť živého organizmu “úspešne” reagovať) voči pôvodcovi choroby (antiinfekčná imunita), jedu, alebo vôbec určitej látke (najmä na nádory a transplantáty – tzv. protinádorová imunita a transplantačná imunita). Imunita môže byť vrodená alebo ziskaná (napr. očkovaním).
 
SK: Imunológia
CZ: Obranné linie Evoluce Dělení imunity podle její specifity a vývoje Přirozená imunita Adaptivní imunita Dělení imunity podle povahy imunitní obrany Buněčná imunita Látková imunita Imunita jako odolnost vůči konkrétní chorobě
EN: Innate and adaptive  History of theories Passive Naturally acquired Artific ially acquired Transfer of activated T-cells Active Naturally acquired Artificially acquired 
 
 
Imunitný systém
Imunitný systém je komplex mechanizmov a reakcií vo vnútri organizmu, ktoré ho ochraňujú proti chorobám a zápalom, spôsobených baktériami, vírusmi, jednobunkovcami, hubami či tumorovými bunkami. Je založený na imunite, čo je vlastnosť organizmu odolávať patogénom.
 
SK: Evolúcia Rozdelenie imunitného systému Nešpecifický imunitný systém Mechanické bariéry a mechanické reakcie Chemické bariéry Chemické látky Bunky Zápal Špecifický imunitný systém
CZ:Imunitní systém u různých typů organismů Imunitní systém člověka Nespecifická imunita Kůže a sliznice Žaludek Bílé krvinky se schopností fagocytózy Interferony Komplement Zánět Specifická imunita B-lymfocyty T-lymfocyty Očkování Imunitní problémy Vlivy na imunitní systém
EN: History of immunology Layered defense Innate immune system Surface barriers Inflammation Complement system Cellular barriers Natural killer cells Adaptive immune system Lymphocytes Killer T cells Helper T cells Gamma delta T cells B lymphocytes and antibodies Alternative adaptive immune system Immunological memory Passive memory Active memory and immunization Disorders of human immunity Immunodeficiencies Autoimmunity Hypersensitivity Other mechanisms and evolution Tumor immunology Physiological regulation Vitamin D Sleep and rest Nutrition and diet Manipulation in medicine Immunosuppression Immunostimulation Theoretical approaches to the immune system Predicting immunogenicity Manipulation by pathogens 
 
 
Imunoglobulín M
Imunoglobulín M (skratka IgM) je druhá najpočetnejšie trieda protilátok v krvi cicavcov. Ide o glykoproteín. Tvorí sa v plazmatických bunkách v slezine, lymfatických uzlinách a kostnej dreni. IgM je secernovaný ako polymér o molekulovej hmotnosti 900 kDa.
 
CZ: Protilátky
EN: Structure and function Expression Clinical significance Research applications Other points 
 
Imunológia
Imunológia, fagocytárnym systémom monocytov alebo mononukleárny fagocytárnu systém (MPS) (tiež známy ako retikuloendoteliálneho systému alebo makrofágov systém) je súčasťou imunitného systému, ktorý sa skladá z fagocytujúcich buniek nachádzajúcich sa v retikulárne spojivového tkaniva. Tieto bunky sú v prvom rade monocyty a makrofágy, a sa hromadia v lymfatických uzlinách a slezine.
 
EN: Immune system  Cell types and locations Functions Hematopoiesis 
 
Kategória biele krvinky
 
Kategória krv
 
 
Kategória choroby krvi
 
Kategória nádory krvotvorného tkaniva
 
Kategória obehový systém
 
Kategória plazmatické proteiny
 
Kategória lymfatický systém
 
Kategória miazgová sústava
 
 
Kosť
Kosť (lat. os) alebo kostné tkanivo je tvrdé spojivové tkanivo alebo oporný orgán sformovaný z tohto tkaniva. Nachádza sa u mnohých živočíchov. Kostné tkanivo tvorí podstatnú časť kostry stavovcov.
 
SK: Zloženie Kostné bunky Medzibunková hmota Minerálne látky Mechanické vlastnosti kosti Typy kostného tkaniva Väzivové kostné tkanivo Lamelárne kostné tkanivo Vývoj kostného tkaniva Fylogenéza Ontogenéza Perichondrálna osifikácia Enchondrálna osifikácia Dezmogénna osifikácia Osifikácia dlhých kostí Osifikácia krátkych kostí Kostný vek Metabolizmus a prestavba kostí Tvar a všeobecná anatómia kosti Dlhé kosti Krátke kosti Ploché kosti Nepravidelné kosti Všeobecné anatomické pojmy Cievne a nervové zásobenie kostí Zubné tkanivo
CZ: Vývoj a růst kostí Kostní tkáň Vláknitá kost Lamelární kost Kost jako orgán Okostice Kostní dřeň Dělení kostí podle tvaru Dlouhá kost Krátká kost Plochá kost
EN: Structure Cortical bone Cancellous bone Bone marrow Composition Types Terminology Development Function Mechanical Synthetic Metabolic Remodeling Bone volume Clinical significance Fractures Tumors Cancer Painful conditions Osteoporosis Osteopathy Osteology 
 
 
Kostná dreň
Kostná dreň (lat. medulla ossium) vyplňuje dutiny vo vnútri kostí – konkrétne dreňovú dutinu v tele dlhých kostí a všetky priestory medzi kostnými trámčekmi špongióznej kosti. Je to mäkké tkanivo, ktoré má pri pohľade voľným okom rôzny vzhľad.
 
SK: Červená kostná dreň Žltá kostná dreň Sivá kostná dreň Vyšetrenie kostnej drene
CZ: Tkáně Lymfatický systém Kosterní soustava Imunitní systém Druhy kostní dřeně Červená kostní dřeň Žlutá kostní dřeň Šedá kostní dřeň
EN: Structure Types of bone marrow Stroma Cellular components Function Mesenchymal stem cells Bone marrow barrier Lymphatic role Compartmentalization Society and culture Clinical significance Disease Imaging Histology Donation and transplantation Harvesting Fossil record 
 
 
Kosáčiková chudokrvnosť
Kosáčiková chudokrvnosť alebo anémia (tiež falciformní anémia alebo drepanocytóza) je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje zmenou tvaru červených krviniek z tzv. Promáčknutých piškót na pretiahnuté kosáčika. Táto zmena tvaru je spôsobená mutáciou génu pre hemoglobín, pri ktorej je na 6. pozícii v β-reťazci valín miesto glutámovej kyseliny (vzniká hemoglobín označovaný ako “HBS”).
 
CZ:  Symptomy Léčba Dědičnost
EN: Signs and symptoms Sickle-cell crisis Vaso-occlusive crisis Acute chest syndrome Aplastic crisis Haemolytic crisis Other Genetics Pathophysiology Diagnosis Management Folic acid and penicillin Malaria prevention Vaso-occlusive crisis Acute chest crisis Hydroxyurea Blood transfusion Bone marrow transplant Prognosis Complications Epidemiology Africa United States France United Kingdom Middle East India and Nepal Caribbean Islands History Research Umbilical cord blood transplant Gene therapy 
 
 
Kmeňové bunky
Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť sa premeniť (diferenciácia) na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu.
 
SK: Kmeňové bunky
CZ: Historie výzkumu Vlastnosti Výskyt v těle Získávání Využití Legislativa Nádorové kmenové buňky
EN: Properties Self-renewal Potency definition Identification Embryonic Fetal Adult Amniotic Induced pluripotent Lineage Treatments Disadvantages 
 
Krvný tlak
Krvný tlak (KT) je hydrostatický tlak, vyvíjaný krvou na steny ciev. Najvyšší je v aorte a veľkých tepnách a je vytváraný sťahom (kontrakciou) komôr srdca. Štandardné hodnoty KT u dospelého človeka v pokoji sú 120 mm Hg počas kontrakcie (systoly) komôr a 80 mm Hg počas uvoľnenia (diastoly) komôr.
 
SK: Fyziológia Kardiológia
CZ: Měření tlaku Syndrom bílého pláště Vysoký a nízký krevní tlak Hodnoty krevního tlaku
EN: Classification Systemic arterial pressure Mean arterial pressure Pulse pressure Systemic venous pressure Pulmonary pressure Disorders High Low Fluctuating blood pressure Physiology Hemodynamics Regulation Measurement Fetal blood pressure 
 
 
Krv frakcionácia
Krv frakcionácie je proces frakcionácie plnú krv, alebo oddeľovanie do jeho jednotlivých častí. To sa zvyčajne vykonáva odstreďovaním krvi.
 
EN: Blood  Fractionation Medical technology 
 
Krvné sérum
Krvné sérum je žltkastá, tekutá a nebunková zložka krvi, ktorá vzniká po vyzrážaní krvi a následnom odstránení krvného koláča mechanicky a pomocou centrifúgy. Zložením zodpovedá krvnej plazme, avšak na rozdiel od plazmy neobsahuje fibrinogén a ďalšie zrážacie faktory krvi.
 
SK: Medicínske výhonky Krv
CZ: Krev
EN: Purification strategies Usage note 
 
Krvinky
Krvinky môžu byť: krvné telieska len červené krvinky a biele krvinky.
 
SK: krvné telieska červené krvinky biele krvinky
CZ: bílá krvinka imunitní červená krvinka
EN: Red blood cells White blood cells Platelets Complete blood count 
 
 
Krvný obeh
Krvný obeh alebo cirkulácia krvi je pohyb krvi v organizme zabezpečovaný činnosťou srdca.
 
SK: Medicína  Malý (pľúcny) krvný obeh Veľký (telový) krvný obeh Krvný obeh plodu Tlak krvi
 
Krvná skupina
Krvná skupina alebo krvný typ je charakteristika vlastností červených krviniek v krvi jedinca, resp. sacharidov a bielkovín na ich bunkovej membráne. Najdôležitejšie klasifikácie pre popis ľudských krvných skupín sú A,B,0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Známych je ale aj približne ďalších 50 systémov krvných typov.
 
SK: Krvné typy AB0 Dedičnosť História objavu Rhesus (Rh) faktor Výskyt Rh faktora v rôznych populáciách Možnosti transfúzie krvi Ďalšie systémy krvných typov
CZ:Krevní typy AB0 Dědičnost Historie objevu Rhesus (Rh) faktor Výskyt Rh faktoru v různých populacích Statistický přehled Možnosti krevní transfúze Možnosti transfúze plazmy Další systémy krevních typů
EN:Blood group systems ABO blood group system Rh blood group system ABO and Rh distribution by country Other blood group systems Clinical significance Blood transfusion Hemolytic disease of the newborn (HDN) Blood products Red blood cell compatibility Plasma compatibility Universal donors and universal recipients Blood group genotyping 
 
Krvné telieska
Krvné telieska alebo krvné bunky alebo krvinky alebo hemocyty sú voľné, formované elementy krvi, resp. hemolymfy, teda ich tuhá časť.
 
SK: Krv 
 
 
Krvné doštičky
Krvné doštičky alebo trombocyty sú druh krvných teliesok. Sú to oválne alebo okrúhle útvary bez jadra, čiže nie sú to pravé bunky. Ich tvar je taktiež nestály. Ich jedinou funkciou je zrážanie krvi na zastavenie krvácania. U človeka je ich 250 × 109 v litri. Sú to najmenšie telieska v krvi.
 
SK: Krv
CZ: Popis Destičková granula Trombocyty v krvi Trombopoéza Funkce destiček při srážení krve Primární agregace Sekundární agregace
EN: History Measurement Structure Symptoms of platelet disorders Kinetics Dynamics Adhesion Activation Inhibition Trigger (Induction) Components (Consequences) Aggregation Wound repair Platelet-coagulation factor interactions Role in non-hematologic diseases Inflammation Clot formation in non-mammalian vertebrates Tests of platelet function Bleeding time Multiplate multiple electrode aggregometry PFA-100 Platelet disorders Thrombocytopenia Altered platelet function Thrombocytosis and thrombocythemia Drugs affecting platelets Anti-inflammatory drugs Drugs that suppress platelet function Drugs that stimulate platelet production Therapy with platelets Transfusion Wound therapy 
 
Krvotvorba
Krvotvorba alebo hematopoéza alebo hemopoéza je proces tvorby a obnovy krvných elementov. Umožňuje ju existencia kmeňových buniek kostnej drene a lymfatického tkaniva.
 
SK: Biologické výhonky Fyziológia Krv
CZ: Hematopoetické kmenové buňky Místa kde dochází ke krvetvorbě Diferenciace krevních buněk Erytropoéza, vznik červených krvinek Leukopoéza, vznik bílých krvinek Lymfopoéza, vývoj lymfocytů Monocytopoéza, vznik monocytů Granulopoéza, vývoj granulocytů Trombopoéza, vznik krevních destiček Prenatální a postnatální hematopoéza Shrnutí Embryonální vývoj
EN: Haematopoietic stem cells (HSCs) Locations Extramedullary Other vertebrates Maturation Cell fate determination Growth factors Transcription factors Myeloid-based model 
 
 
Krvotvorná kmeňová bunka
Krvotvorná kmeňová bunka (HSC, hemocytoblast) je multipotentní kmeňová bunka, ktorá dáva vzniknúť v procese krvotvorby (hematopoézy) rôznym (najmä krvnom) bunkám. Z tejto kmeňové bunky vznikajú červené krvinky, krvné doštičky aj rôzne biele krvinky. Tieto kmeňové bunky sídli v kostnej dreni a neustále sa delia, aby dopĺňali zásobu krvných elementov v krvi.
 
CZ: Krev Kmenové buňky
EN: Sources Functional characteristics Multipotency and self-renewal Stem cell heterogeneity
Behavior in culture Mobility Physical characteristics Markers Cluster of differentiation and other markers SLAM code LT-HSC/ST-HSC/early MPP/late MPP Nomenclature of hematopoietic colonies and lineages Colony-forming units HSC repopulation kinetics DNA damage and aging 
 
 
 
Kyslík
Kyslík (lat. oxygenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8. Je to bezfarebný plyn. V kvapalnom a tuhom stave má svetlomodrú farbu.
 
SK: Výskyt v prírode Anorganické zlúčeniny Organické zlúčeniny Výroba a využitie Ozón
CZ: Alotropie kyslíku Historie výzkumu kyslíku Základní fyzikálně-chemické vlastnosti Výskyt v přírodě Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny Využití atmosférického kyslíku Výroba a využití
EN:History Early experiments Phlogiston theory Discovery Lavoisier’s contribution Later history Characteristics Properties and molecular structure Allotropes Physical properties Isotopes and stellar origin Occurrence Analysis Biological role of O2 Photosynthesis and respiration Living organisms Build-up in the atmosphere Industrial production Storage Applications Medical Life support and recreational use Industrial Compounds Oxides and other inorganic compounds Organic compounds and biomolecules Safety and precautions Toxicity Combustion and other hazards 
 
Leukémie
Leukémie (řecky leukos λευκός, “bílý” a haima αίμα, “krev”, odtud i starší český termín bělokrevnost), zastarale též hemoblastózy, představují nádorová onemocnění, která vycházejí z krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin. Hlavní rozdíl oproti lymfomům je ten, že leukémie postihují celý organizmus a nádorovými buňkami jsou větší či menší měrou prostoupeny všechny orgány.
 
SK: Delenie Podľa pôvodu nádorových buniek Podľa priebehu Liečba
CZ: Historie leukémie Rozdělení leukémií Akutní leukémie Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Akutní myeloidní leukémie (AML) Chronické leukémie Myelodysplastický syndrom (MDS) Chronická myeloproliferativní onemocnění Chronická lymfatická leukémie (CLL) Diagnostika Terapie Rizikové faktory
EN: Classification General classification Specific types Signs and symptoms Causes Radiation Genetic conditions Non-ionizing radiation Diagnosis Treatment Acute lymphoblastic Chronic lymphocytic Acute myelogenous Chronic myelogenous Hairy cell T-cell prolymphocytic Juvenile myelomonocytic Prognosis Epidemiology United States UK 
 
 
Leukopénia
Leukopénia alebo leukocytopénia je odborný medicínsky termín pre znížený počet bielych krviniek (leukocytov) v krvi pod hodnotu 4.109/l (pod 4000 leukocytov v 1 µl krvi). Môže sa objaviť pri širokom spektre ochorení, napr. brušný týfus.
 
SK: Hematológia
EN: Causes Medical conditions Medications Diagnosis
 
Lymfocyty
Lymfocyty sú druh bielych krviniek, presnejšie agranulocytov. Sú po neutrofilných granulocytoch najrozšírenejším typom bielych krviniek. Vyskytujú sa hlavne v miazge (lymfe) a vo všetkých orgánoch miazgovej sústavy. Majú veľké jadro, ktoré vypĺňa takmer celú bunku. https://sk.wikipedia.org/wiki/Lymfocyt
 
SK: bielych krviniek agranulocytov granulocytoch
CZ: Druhy lymfocytů T-lymfocyt B-lymfocyt NK buňka
EN: Types T cells and B cells Natural killer cells Development Characteristics Lymphocytes and disease High Low Tumor-infiltrating lymphocytes Blood content
 
Lymfóm
Lymfómy sú zhubné nádory lymfatických uzlín a lymfatického tkaniva v okolí sleziny, pečene, čriev a veľkých krvných ciev.
 
CZ: Nádory krvetvorné tkáně  Lymfatický systém
EN: Signs and symptoms Diagnosis Classification Staging Treatment Low-grade lymphomas High-grade lymphomas Palliative care Prognosis
Epidemiology
 
 
Lymfatické uzliny
Lymfatické uzliny alebo lymfatické žľazy (lat. nodus lymphaticus) sú malé orgány, ktoré sú súčasťou miazgovej sústavy. Tieto opuzdrené zhluky lymfoidných buniek oválneho alebo obličkového tvaru sú veľké 1 mm – 3 cm. U človeka sú usporiadané do reťazcov.
 
SK:Miazgová sústava
CZ: Lymfatický systém
EN: Structure Capsule Subcapsular sinus Cortex Medulla Location Function Clinical significance Swelling Cancer
 
Lymfatické cievy
V anatómii, lymfatické cievy sú tenkostenné, valved štruktúry, ktoré prenášajú lymfu. V rámci lymfatického systému, lymfatické cievy sú komplementárne k kardiovaskulárneho systému.
 
EN: Structure Lymph capillaries Lymph vessels Function Afferent vessels Efferent vessels Clinical significance
 
Makrofág
Makrofág je bunka, ktorá je charakteristická svojou schopnosťou fagocytózy. Patrí do skupiny buniek, ktoré zabezpečujú ochranu organizmu pred baktériami a inými cudzorodými látkami. Makrofágy sa rozdeľujú na dve skupiny.
 
SK: Typy buniek Imunológia
CZ: Bílé krvinky Vývoj Přeměna monocytu na makrofág Funkce makrofágu Fagocytóza Fáze fagocytózy Prezentace antigenu Makrofág a zánět
EN: Life cycle Function Phagocytosis Role in adaptive immunity Macrophage subtypes Role in muscle regeneration Role in wound healing Role in limb regeneration Role in iron homeostasis Tissue macrophages Disease As a host for intracellular pathogens Tuberculosis Leishmaniasis Chikungunya Others Heart disease HIV infection Cancer Obesity
 
 
Mandle
Mandle (lat. Tonsilla) sú párovým orgánom lymfatického systému. Ide vlastne o lymfatické uzliny. Rozlišujú sa mandle krčné, mandle nosné, mandle jazyková a tonsillae tubariae. Sú súčasťou imunitného systému človeka a niektorých cicavcov.
 
CZ: Lymfatický systém
EN: Tonsil Human throat Immune system Lymphatic system Lymphatic tissue Tonsil disorders
 
Marginálne zóny
Marginálne zóny je oblasť na rozhraní medzi non-lymfoidné červenej drene a lymfoidné bielej buničina z sleziny . (Niektoré zdroje považujú za súčasť červenej drene, ktorá hraničí na bielej dreni, zatiaľ čo iné zdroje zvažujú to byť ani červená dreň ani biele dreni).
 
EN: Spleen (anatomy) Structure Blood flow Function Lymphocytes
 
Miazgová (odb. lymfatická) sústava
Miazgová (odb. lymfatická) sústava (systém) je neoodeliteľnou súčasťou imunitnej sústavy (systému), tieto pojmy sa do značnej miery prekrývaju. Zväčša sa pod imunitným systémom myslí viac funkcí, a pod lymfatickým viac anatómia a morfológia.
 
SK: Anatomické výhonky Miazgová sústava
CZ: Funkce Lymfatické orgány
EN: Structure  Lymphoid tissue Thymus Spleen Lymph nodes Other lymphoid tissue Lymphatics Development Function Function of the fatty acid transport system Immune function Clinical significance Lymphadenopathy Lymphedema Cancer Other
 
 
Miazga
Miazga alebo lymfa je mliečne biela telová tekutina fylogeneticky vyšších skupín živočíchov (vrátane človeka) nachádzajúca sa v miazgových (lymfatických) cievach. Lymfa vzniká v medzibunkových priestoroch z tkanivového moku a zbiera sa do miazgových vlásočníc (lymfatických kapilár).
 
SK: Obehová sústava Miazgová sústava
CZ: Koloběh Složení
EN: Body fluidsLymphatic systemLymph fluid
 
Medulárnej dutiny
Medulárnej dutiny (dreň, najvnútornejšia časť) je centrálna dutina kostných šácht, kde červenej kostnej drene a / alebo žlté kostnej drene (tukové tkanivo) sú uložené; tým, medulárnou dutiny je tiež známy ako dutiny drene. Nachádza sa v hlavnej šachte dlhej kosti (diafýzy) (pozostávajúca prevažne z pevné kosti), medulárnou dutiny má steny zložené z hubovitej kosti (špongiózne kosť) a je pokrytý tenkou, cievne membrány (endost).
 
EN: Skeletal system  Musculoskeletal system stubs
 
Mezenchýme kmeňová bunka
Mezenchýme kmeňová bunka (MSC) je multipotentní bunka schopná obnovovať poškodené mezenchýme a krvotvorné tkanivá. Je schopná sa meniť (diferencovať) na široké spektrum bunkových typov, ako je chondrocytov, adipocytov, osteocyty, osteoblasty, myocytov, kardiomyocytov, neurón či inzulín produkujúce bunka.
 
CZ: Kmenové buňky
EN: Definition History Sources Bone marrow Cord cells Adipose tissue Molar cells Characteristics Morphology Detection Differentiation capacity Immunomodulatory effects Culturing Applications Osteo-diseases Autoimmune disease Other diseases Clinical trials of cryopreserved MSCs Cancer
 
 
Megakaryocyt
Megakaryocyt je veľká bunka, z ktorej vznikajú krvné doštičky. Vzniká z hematopoetické kmeňové bunky, má mnoho jadier (asi štvornásobok DNA prítomné v diploidných bunkách) a dosahuje veľkosť 40-150 mikrometrov. Najviac megakaryocytov sa nachádza v kostnej dreni, ale sú prítomné aj v pľúcach a v menšej miere aj v iných orgánoch.
 
CZ: Typy buněk Krev
EN:Structure Megakaryocyte development Platelet release Effects of cytokines Thrombopoietin Disorders involving megakaryocytes Essential Thrombocythemia Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia (CAMT) 
 
Metabolizmus ľudského železa
Metabolizmus ľudskej železo je súbor chemických reakcií zachovanie ľudskej homeostázy železa ako na systémovej aj bunkovej úrovni. Ovládanie tejto nevyhnutné, ale potenciálne toxického kovu je dôležitou súčasťou mnohých aspektoch ľudského zdravia a choroby.
 
EN: Importance of iron regulation Cellular respiration Oxygen transport Toxicity Bacterial protection Body iron stores Mechanisms of iron regulation Systemic iron regulation Dietary iron uptake Iron recycling and loss Cellular iron regulation Iron import The labile iron pool The storage iron pool Iron export Translational control of cellular iron Iron-related pathology Iron deficiency Iron overload
 
 
Mononukleárny fagocytárny systém
Imunológia, fagocytárnym systémom monocytov alebo mononukleárny fagocytárnu systém (MPS) (tiež známy ako retikuloendoteliálneho systému alebo makrofágov systém) je súčasťou imunitného systému, ktorý sa skladá z fagocytujúcich buniek nachádzajúcich sa v retikulárne spojivového tkaniva.
 
EN: Cell types and locations Functions Hematopoiesis
 
Monocyty
Monocyty sú druh bielych krviniek, presnejšie agranulocytov. Sú najväčšími spomedzi bielych krviniek, ale ich jadro je pomerne malé, oválne. V tkanivách môžu žiť niekoľko mesiacov (možno aj rokov). Ich konečnú diferenciáciu ovplyvňujú miestne faktory a tak existujú vo viacerých špecializovaných podobách a funkciách.
 
SK: Krv
CZ: Bílé krvinky
EN:  Structure Physiology Monocyte subpopulations Diagnostic use Monocytosis  Monocytopenia Dendritic cells Blood content
 
Mnohopočetný myelóm
Mnohopočetný myelóm, tiež Kahlerova choroba (po Otto Kahler), je malígne nádorové ochorenie plazmatických buniek, čo je typ bielych krviniek za fyziologických podmienok produkujúce protilátky.
 
CZ: Nádory krvetvorné tkáně Histopatologie Patologická morfologie Patologie Onkologie
EN: Signs and symptoms Bone pain Anemia Kidney failure Infection Neurological symptoms Risk factors Diagnosis Investigations Work-up Diagnostic criteria Staging Cellular morphology Pathophysiology Epigenetic Prevention Treatment Initial therapy Maintenance therapy
Relapse Palliative care Prognosis Genetic testing Epidemiology United States UK History
 
 
Myelofibróza
Myelofibróza , tiež známy ako osteomyelofibrosis , je pomerne vzácna rakovina kostnej drene . V súčasnej dobe je klasifikovaný ako myeloproliferatívnou novotvaru , v ktorom je proliferácie abnormálne klonu z krvotvorných kmeňových buniek v kostnej dreni a ďalších stránkach vedie fibrózy , alebo nahradenie drene s jazvy.
 
EN: Signs and symptoms Causes Mechanism Sites of hematopoiesis Diagnosis Treatment History 
 
Myelodysplastický syndróm 
Myelodysplastický syndróm ( MDS ) sú skupinou nádorov , v ktorých nezrelé krvné bunky v kostnej dreni nie sú zrelé a stanú zdravé krvné bunky. Čoskoro na tam sú zvyčajne žiadne príznaky. Neskoršie symptómy môžu zahŕňať únava , dýchavičnosť , ľahkú krvácanie alebo časté infekcie . Niektoré typy môžu vyvinúť do akútnej myeloidnej leukémie .
 
EN: Signs and symptoms Cause Pathophysiology Genetics 5q- syndrome Splicing factor mutations IDH1 and IDH2 mutations Diagnosis Differential diagnosis Classification Management Iron levels Prognosis Genetic markers Epidemiology History Notable cases
 
Non-Hodgkinove lymfómy
Non-Hodgkinove lymfómy (skrátene NHL) je skupina ochorení spôsobujúcich rakovinu krvi, ktorá zahŕňa všetky lymfómy okrem Hodgkinovských. Rôzne NHL sa veľmi líši v nebezpečnosti, od nebolestivých po veľmi agresívne.
 
CZ: Nádory krvetvorné tkáně
EN:Signs and symptoms Causes HIV/AIDS Treatment Epidemiology History Non-Hodgkin lymphoma Subtypes of non-Hodgkin lymphoma Society and culture Terminology
 
 
Obehová sústava
Obehová sústava je anatomická sústava u živočíchov a človeka pozostávajúca z cievnej sústavy (=ciev) tela, srdca, krvi a miazgy. Jej najdôležitejšia časť – sústava krvných ciev a srdce – sa označuje ako srdcovocievna sústava (kardiovaskulárny systém). Miazga a miazgové cievy patria aj do tzv. miazgovej sústavy (lymfatického systému).
 
SK: Fylogenetický vývoj Bez obehovej sústavy Otvorená obehová sústava Uzavretá obehová sústava Obehová sústava človeka Zloženie Funkcie
CZ:Funkce Evoluce oběhové soustavy Živočichové bez oběhové soustavy Oběhová soustava bezobratlých Oběhová soustava obratlovců Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci Oběhová soustava člověka Funkce Zárodečný vývoj
EN:Structure Cardiovascular system Arteries Capillaries Veins Coronary vessels Portal veins Heart Lungs Systemic circulation Brain Kidneys Lymphatic system Physiology Development Arterial development Venous development Clinical significance Cardiovascular disease Measurement techniques Surgery Society and culture Other animals Other vertebrates Open circulatory system Absence of circulatory system
 
Opsonizácia
Opsonizácia je nadviazanie určitých látok na povrch antigénu, ktoré navodzuje jeho fagocytózu imunitnými bunkami. Látky, ktoré sa na povrch antigénov viažu, sa nazývajú opsoniny. Medzi najčastejšie opsoniny patrí protilátky (imunoglobulíny, najmä IgG) a ďalej C3b (častice komplementu).
 
EN: Mechanism Varieties Antibodies Complement proteins Circulating proteins Targets Apoptotic cells Pathogens
 
 
Orozomukoid
Orozomukoid alebo α1-kyslý glykoproteín (AGP), je glykoproteín z krvnej plazmy. V prípade ľudského AGP ide o jednu z najintenzívnejšie študovaných bielkovín krvného séra. https://sk.wikipedia.org/wiki/Orozomukoid
 
SK: Glykoproteíny Plazmatické proteíny
CZ: Glykoproteiny Plazmatické proteiny Proteiny akutní fáze
EN: Genes on human chromosome 9 Acute phase proteins Glycoproteins Molecular biology Proteomics Human chromosome 9 gene stubs
 
Osteomyelitída
Osteomyelitída (osteomyelitída), česky zápal kostnej drene, je infekčné hnisavé ochorenia kostí a kostnej drene vyvolané baktériami či mykobactériami. Pri tomto ochorení dochádza k upchávaniu ciev v kosti krvnými zrazeninami a následnému odumieranie kostného tkaniva. Môže dochádzať k obrastanie postihnutých častí okosticou.
 
CZ: Infekční onemocnění Onemocnění pohybového aparátu Záněty Osteomyelitida z vnitřních příčin Osteomyelitida ze zevních příčin Léčba
EN: Classification Cause Pathogenesis Diagnosis Treatment Fossil record
 
Osteoblast
Osteoblast je bunka, ktorá vytvára kostné tkanivo. Je pôvodom z mezenchýmu. Produkuje základnú medzibunkovú hmotu kosti vo forme prekurzorov, ktoré následne polymerizujú a vytvárajú nezvépenatelý osteoid. Po obklopení touto hmotou sa mení na osteocyt.
 
SK: Typy buniek Tkanivá
CZ: Typy buněk Kosterní soustava Pojivová tkáň
EN:Bone structure Bone remodeling Osteoblasts Osteoclasts Osteogenesis Bone morphogenetic proteins Steroid and protein hormones Organization and ultrastructure Collagen and accessory proteins Bone versus cartilage Mineralization of bone Osteocyte feedback Morphology and histological staining
 
 
Osteoklast
Osteoklast je bunka, ktorá odbúrava kostné tkanivo. Pochádza z monocyto-makrofágovej rady a vzniká splynutím viacerých buniek. Osteoklast je preto veľkou, mnohojadrovou bunkou.
 
SK: Typy buniek Kosti
CZ: Typy buněk  Kosterní soustava
EN: Structure Location Development Function Cathepsin K and other cathepsins Matrix metalloproteinases Osteoclast Physiology Regulation Odontoclast Alternate use of term Clinical significance
 
Pankreas tepny
Pankreasu pobočky alebo pankreasu tepny sú početné malé nádoby, odvodené od sleziny tepny, ako to beží za hornú hranicu slinivky brušnej, dodávať svoje telo a chvost.
 
EN: Arteries of the abdomen Cardiovascular system stubs
 
Pamäťová bunka
Pamäťová bunka je označenie pre biele krvinky zo skupiny lymfocytov, ktoré sa v tele uchovávajú po odbehnutí imunitnej odpovede. Zaisťujú tým imunitnú pamäť: V praxi to znamená, že druhá (sekundárne) infekcie konkrétnym patogénnym organizmom vyvolá silnejší a pohotovejšiu odpoveď, než primárnej infekcie.
 
CZ: Bílé krvinky
EN:  Lymphocytes Primary response Secondary response and memory
 
 
Plazmatická bunka
Plazmatická bunka je oválnou bunkou s bazofilnou cytoplazmou (zafarbí sa zásaditými farbivami) a guľatým jadrom, ktorého chromatín je typicky usporiadaný do štruktúry „kolesa od voza“. Ich hlavnou funkciou je produkcia protilátok. Vývojovo sú konečným štádiom bunkovej rady, ktorá začína nezrelým B-lymfocytom. Vývoj na plazmatickú bunku je podmienený kontaktom s cudzorodým antigénom.
 
SK: Typy buniek Imunológia
CZ: Bílé krvinky
EN: Development Immature plasma cells Activity Microscopic anatomy and organelles Surface antigens Role in disease
 
Plazmatické proteiny
Ako plazmatické bielkoviny sa označujú bielkoviny obsiahnuté v krvnej plazme. Tvorí asi 7% krvnej plazmy. Plazmatické proteíny sa delia na albumíny, globulíny (α1, α2, β, γ) a fibrinogénu. Albumíny sú zodpovedné za onkotický tlak krvi, globulíny α a β majú transportné funkcie, fibrinogén sa uplatňuje pri zrážaní krvi.
 
CZ: Plazmatické proteiny
EN: Blood proteins
 
 
Plazmaferéza
Plazmaferéza (z gréckeho πλάσμα – plazma a ἀφαίρεσις – aphairesis / Ferez = odobrať) je liečebný postup, pri ktorom dôjde k odobratiu, liečbe a následnému navrátenie krvnej plazmy do krvného obehu. Jedná sa o mimotelové terapiu, ktorá je vykonávaná v prípadoch, keď krvná plazma obsahuje telu škodlivé látky, ktoré nie je možné iným spôsobom odfiltrovať.
 
CZ: Krev Transfuzní lékařství Autoimunitní choroby
EN: Medical uses Complications of plasmapheresis therapy As a manufacturing process
 
Protilátka
Protilátka (Ig, imunoglobulín; Ab, z angl. antibody) je veľký proteín tvaru Y produkovaný efektorovými B-lymfocytmi ako humorálna súčasť imunitného systému. Ich funkciou je identifikácia, opsonizácia (označenie) a neutralizácia cudzích elementov v tele (vírusy, baktérie, transplantáty) a aktivácia komplementu.
 
SK: Imunitný systém Bielkoviny Protilátky
CZ: Chemická struktura Lehký řetězec Těžký řetězec Třídy imunoglobulinů IgG IgA IgM IgD IgE Působení protilátek Užití v praxi Užití v diagnostice Užití v biochemii, mikrobiologii a histologii
EN: Forms Antibody–antigen interactions Isotypes Structure Immunoglobulin domains Heavy chain Light chain CDRs, Fv, Fab and Fc regions Function Activation of complement Activation of effector cells Natural antibodies Immunoglobulin diversity Domain variability V(D)J recombination Somatic hypermutation and affinity maturation Class switching Affinity designations Asymmetrical antibodies Medical applications Disease diagnosis Disease therapy Prenatal therapy Research applications Regulations Production and testing Before clinical trials Preclinical studies Structure prediction History Antibody mimetic
 
 
Properdin
Properdin (faktor P) je gamaglobulín zložený z mnohých rovnakých podjednotiek s vlastným miestom viažucim ligand. Nachádza sa v sére živočíchov a je jediným známym pozitívnym regulátorom aktivácie komplementu. Natívne properdin sa vyskytuje vo fixovaný pomere 22:52:28 v “head-to-tail” diméru, triméru a polysulfidu amónneho, tetrameru.
 
CZ: Přirozená imunita
EN: Structure Function
 
Pupočníková krv
Pupočníková krv je časť krvi novorodenca, ktorá ostáva v placente a pupočníku po jeho prestrihnutí. Pokým nie je pupočník prestrihnutý, táto krv je súčasťou neonatálnej cirkulácie. V niektorých pôrodníckych postupoch, ako aj pri pôrodoch do vody, je možné fyziologicky oddialiť prerušenie pupočníka a tak umožniť až do jeho dotepania pulzovanie pupočníkovej krvi do novorodenca (približne od 5 do 20 minút po pôrode dieťaťa).
 
SK: Význam a využitie Odber pupočníkovej krvi Banky pupočníkovej krvi
CZ: Využití pupečníkové krve Odběr pupečníkové krve Uchovávání pupečníkové krve Mezinárodní pracovní skupina odborníků
EN: Medical uses Adverse effects Collection and storage History Society and culture Regulation Private and public banks
 
 
Retikulárne väzivo
Retikulárne väzivo je typ väziva, ktoré je zložené z fibroelastických retikulárnych bunkiek, ktoré produkujú retikulárne vlákna. Vyskytuje sa len v kostnej dreni a v sekundárnych lymfatických orgánoch. Avšak, retikulárne vlákna sa nachádzajú aj inde, no nie sú pri nich charakteristické bunky.
 
SK: Histológia
EN: Location Function Staining Appearance Classification
 
Sepsa
Sepsa, septický stav alebo septikémia (gr. sepsis zo slova sepo = hniť), ľudovo otrava krvi, je ťažká infekcia, ktorá je sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov. Je spôsobená opakovaným alebo trvalým vyplavovaním patogénnych mikroorganizmov z infekčného ložiska do celého organizmu.
 
SK: Infekčné choroby
CZ:Terminologie Syndrom systémové zánětlivé reakce Sepse Těžká sepse Septický šok Epidemiologie Diagnostika Zdroj (ložisko) sepse Terapie Iniciální terapie Další terapie
EN: Signs and symptoms Cause Diagnosis Definitions End-organ dysfunction Biomarkers Differential diagnosis Neonatal sepsis Pathophysiology Microbial factors Host factors Management Antibiotics Intravenous fluids Vasopressors Ventilation Steroids Early goal directed therapy Newborns Other Prognosis Epidemiology
 
 
Slezina
Slezina je orgán brušnej dutiny, uložený pod ľavou bránicou. Svojou funkciou patrí k cievnemu a lymfatickému systému.
 
SK: Obehová sústava Miazgová sústava
CZ: Funkce sleziny Patologie sleziny Uložení sleziny Vyšetření sleziny
EN: Structure Surfaces Blood supply Development Function Clinical significance Enlarged spleen Spleen deflation Decreased function Accessory spleen Society and culture Other animals Gallery
 
Slezina myokardu
Sleziny myokardu je stav, v ktorom sa prívod kyslíka do sleziny prerušený, čo vedie k čiastočnej alebo úplnej myokardu (smrti tkaniva v dôsledku nedostatku kyslíka), v orgáne. Sleziny infarkt nastane, keď sleziny tepna alebo jednou z jej pobočiek sú uzavretá, napríklad krvnou zrazeninou.
 
EN: Diseases of spleen
 
Sleziny lymfóm marginálnej zóny
Sleziny lymfóm marginálnej zóny (SMZL) je lymfóm skladá z B-buniek , ktoré nahrádzajú normálne architektúru bielej dreni v sleziny . Tieto nádorové bunky sú obaja malé lymfocyty a väčšie, transformovanej výbuchy , a oni napadnúť plášťa zónu o sleziny folikulov a nahlodať marginálne zóny , nakoniec napádať červenú dužinu sleziny.
 
EN: Synonyms Cause Prognosis Molecular findings Immunophenotype Genetics Epidemiology
 
 
Sleziny syndróm ohyb
Sleziny syndróm ohyb je termín niekedy použitý popisovať nadúvanie, svalové kŕče hrubého čreva, a horná bolesti brucha myšlienka byť spôsobený tým, zachyteného plynu v sleziny (na rozdiel od pečene) ohybu v hrubom čreve; bolesť spôsobená môže byť neznesiteľný a vysiľujúce a môže napodobniť, že na infarkt (z dôvodu blízkosti ohybu splenic na membránu a prenesená bolesť z podráždenia bránicový senzorických nervov).
 
EN: Gastrointestinal tract disorders
 
Slezina tepna
V anatómii, sleziny tepna (v minulosti nazývaný slezinnej tepny) je krvná cieva, ktorá dodáva okysličenej krvi do sleziny. Je vetvy z brušnej tepny, a sleduje priebeh nadradený pankreasu. 
 
EN: Arteries of the abdomen Structure Relations Clinical significance Additional images
 
Sleziny žila
Sleziny žily (predtým slezinnej žily) je krvná cieva, ktorá odvádza krv zo sleziny, žalúdka fundusu a časť slinivky brušnej. To je časť pečeňové portálnej systém.
 
EN: Structure Clinical significance
 
 
Splenomegália
Splenomegália je zväčšenie sleziny. Slezina sa zvyčajne nachádza v ľavom hornom kvadrante (luq) ľudského brucha. Splenomegália je jedným zo štyroch svetových strán známky hypersplenismem, ktoré zahŕňajú; určité zníženie počtu cirkulujúcich krvných buniek, ktoré ovplyvňujú granulocyty, erytrocyty alebo krvných doštičiek v akejkoľvek kombinácii, kompenzačné reakciu proliferácie v kostnej dreni, a potenciál pre nápravu tejto abnormality splenektómiu.
 
EN: Diseases of spleen Symptoms and signs: Digestive system and abdomen Definition Signs and symptoms Causes Treatment
 
Splenektómia 
Splenektómia je chirurgický zákrok , ktorý čiastočne alebo úplne odstráni slezinu. Slezina, podobný v štruktúre do značnej lymfatických uzlín , pôsobí ako filter krvi. Súčasné poznatky o jeho účele zahŕňa odstránenie starých červených krviniek a krvných doštičiek , a odhaľovanie a boj proti niektorým baktériám.
 
EN: Indications Procedure Side effects Partial splenectomy
 
Stromálne bunky
Stromálne bunky sú bunky spojivového tkaniva z akéhokoľvek orgánu, napríklad v maternicovej sliznice (endometria), prostaty, kostnej drene, lymfatických uzlín a vaječníkov. Sú to bunky, ktoré podporujú funkciu parenchymálnych bunkách tohto orgánu. Fibroblastov a pericyty patria medzi najbežnejšie typy buniek strómy.
 
EN: Connective tissue cells Cell biology stubs
 
 
Stromálne bunky lymfatickej uzliny
Stromálne bunky lymfatické uzliny sa zúčastňuje utváranie lymfatické uzliny. Tieto bunky sú schopné interagovať s rôznymi typmi krvotvorných buniek a poskytujú im lešenia, ktoré hematopoetické bunky využívajú pre svoj pohyb, lokalizáciu a vzájomný kontakt.
 
CZ: Lymfatická uzlina Struktura lymfatické uzliny Typy stromálních buněk lymfatické uzliny Fibroblastic reticular cells (FRCs) Folicular dendritic cells (FDCs) Marginal reticular cells (MRCs) Lymphatic endothelial cells (LECs) Blood endothelial cells (BECs) Integrin α7 pericytes (IAPs) Funkce stromálních buněk lymfatické uzliny Vývoj lymfatické uzliny Poskytnutí antigenu Migrace lymfocytů Homeostáze lymfocytů Periferní tolerance
EN:Structure Function Types of lymph node stromal cells Fibroblastic reticular cells Folicular dendritic cells Marginal reticular cells Lymphatic endothelial cells Blood endothelial cells Alpha-7 integrin pericytes Malignancy
 
Tepna
Tepna alebo artéria je cieva, v ktorej prúdi krv smerom zo srdca. Má pevnú a pružnú stenu. Vedie okysličenú krv. Výnimkou je pľúcny kmeň (truncus pulmonalis) alebo pľúcne tepny (arteriae pulmonales), ktoré vedú odkysličenú krv z pravej komory do pľúc.
 
SK: Anatomické výhonky Tepny
CZ:  Tepny v lidském těle
EN:Structure Development Function Aorta Capillaries Clinical significance History
 
 
Thrombophilia
Thrombophilia (niekedy hyperkoagulabilita alebo protrombotický stav) je poruchou zrážanlivosti krvi, ktorá zvyšuje riziko trombózy (krvných zrazenín v cievach). Takéto výnimky môžu byť identifikované u 50% ľudí, ktorí majú epizódu trombózy (ako je napríklad hlboká žilová trombóza v nohe), ktorý nebol vyvolané inými príčinami.
 
EN: Signs and symptoms Causes Congenital Acquired Unclear Mechanism Diagnosis Screening Treatment Prognosis Epidemiology
 
T-lymfocyt
T-lymfocyt (T lymfocyt, T bunka; TC, z angl. T-cell) je typ leukocytu (bielej krvinky), konkrétnejšie lymfocytu, ktorý je hlavnou regulačnou bunkou špecifickej imunity. T-lymfocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni a následne dozrievajú v týmuse. Po aktivácii pomocou tzv. antigén prezentujúcich buniek sa pod vplyvom množstva faktorov (cytokíny, interleukíny) diferencujú na konečné efektorové T-lymfocyty.
 
SK: T-bunkový receptor Vývoj T-lymfocytov Klasifikácia T-lymfocytov Pomocné T-lymfocyty Th1 bunky Th2 bunky Th17 bunky Tfh bunky Indukované regulačné T-lymfocyty (iTreg) Cytotoxické T-lymfocyty Zvláštne typy T-lymfocytov Intraepiteliálne T-lymfocyty Invariantné NKT lymfocyty (iNKT) Diverzné NKT lymfocyty (dNKT) Regulačné T-lymfocyty (Treg) Interakcia T-lymfocytu a antigén prezentujúcej bunky Vzájomná regulácia imunitných reakcií 
CZ: Podtypy Regulace aktivit TH1 a TH2 Imunitní reakce založené na cytotoxických T-lymfocytech Aktivace T-lymfocytů superantigenem Protilátková reakce vyvolaná antigeny závislými na T-lymfocytech
EN: Types Effector Helper Cytotoxic (killer) Memory Regulatory (suppressor) Natural killer T cell Mucosal associated invariant Gamma delta T cells Development in the thymus Beta selection Positive selection Negative selection Activation Antigen discrimination Genetic engineering Disorders Deficiency Cancer T-cell exhaustion
 
 
Tkanivový mok
Tkanivový mok, tiež intersticiálna tekutina, je medzibunková tekutina v tele mnohobunkových živočíchov. Predstavuje hlavnú zložku mimobunkovej tekutiny, do ktorej sa tiež radí krvná plazma a miazga (lymfa), ktorá sa z moku tvoria.
 
CZ: Fyziologie Vznik tkáňového moku Starlingovy síly Složení
EN:Production and removal Formation Removal Composition Physiological function Structure of the lymphatic system
 
Trombín
Trombín alebo Faktor IIa (FIIa) je enzým zo skupiny serínových proteáz, ktorý hrá kľúčovú úlohu v procese zrážania krvi (hemokoagulácie). Jeho najdôležitejšou úlohou v tomto procese je štiepiť fibrinogén a tým ho zmeniť z tekutej formy na vláknitú formu nazývanú fibrín.
 
SK: Úloha v organizme Stavba trombínu Vznik trombínu Problémy s použitím trombínu získaného z rôznych zdrojov
CZ: Genetika Fyziologie Syntéza protrombinu Aktivace Účinky trombinu Negativní zpětná vazba Onemocnění Biotechnologie Terapeutické užití
EN: History Physiology Synthesis Mechanism of action Negative feedback Structure Gene Role in disease Applications Research tool Medicine and surgery Food production
 
 
Tuftsin
Tuftsin je tetrapeptid (Thr-Lys-Pro-Arg) produkovaný enzymatickým štiepením Fc doménou ťažkého reťazca imunoglobulínu G . Vyrába sa v prvom rade na slezine .
 
EN: Peptides Biochemistry stubs Function Pathology Clinical significance
 
Vlásočnica
Vlásočnica alebo kapilára je tenkostenná a jemná cieva, ktorá spája tepny (artérie) a žily (vény). Všetky funkcie krvi sa odohrávajú vo vlásočniciach (v tele je ich asi 40 miliárd s celkovou funkčnou plochou okolo 1000 m2). V tele nie sú rovnomerne rozložené.
 
SK: Anatomické výhonky Anatómia
CZ: Oběhová soustava
 
Vyšetrenie kostnej drene
Vyšetrenie kostnej drene sa vzťahuje na patologickej analýze vzoriek kostnej drene, získaných biopsiou kostnej drene (často nazývané trepanie biopsia) a ašpirácie kostnej drene. vyšetrenie kostnej drene sa používa v diagnostike mnohých podmienok, vrátane leukémie, mnohopočetného myelómu, lymfómu, anémia a pancytopénia.
 
EN: Components of the procedure Site of procedure How the test is performed Contraindications Complications
 
 
Zrážanie krvi
Zrážanie krvi (iné názvy: krvné zrážanie, hemokoagulácia, koagulácia krvi, krvná koagulácia, koagulácia) je zložitý proces, ktorým sa krv premieňa na tuhú zrazeninu. Je dôležitou časťou hemostázy (zabránenie stratám krvi z poškodených ciev). Pri poranení cievy je poškodená cievna stena pokrytá zrazeninou tvorená krvnými doštičkami a fibrínom, čím sa zastaví krvácanie a následne začne oprava poškodenej cievy.
 
SK: Fyziológia Aktivácia krvných doštičiek Koagulačná kaskáda Cesta tkanivového faktora Cesta kontaktnej aktivácie Spoločná cesta Kofaktory Inhibítory Fibrinolýza
CZ: Úvod do problematiky Zástava krvácení Koagulační faktory Vlastní srážení krve Zevní systém Vnitřní systém Společná dráha Regulace srážení krve Rizika
EN:Physiology Platelet activation Coagulation cascade Tissue factor pathway (extrinsic) Contact activation pathway (intrinsic) Final common pathway Cofactors Calcium and phospholipid Vitamin K Regulators Protein C Antithrombin Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) Plasmin Prostacyclin Fibrinolysis Role in immune system Assessment Role in disease Platelet disorders Disease and clinical significance of thrombosis Pharmacology Procoagulants Anticoagulants Coagulation factors
 
Zranenia sleziny
Sleziny zranenia, ktorá zahŕňa prasknuté slezinu, je akákoľvek ujma na slezine . Pretrhnutie normálne sleziny môže byť spôsobené poranením , ako je napríklad dopravné nehody .
 
EN: Signs and symptoms Causes Function in the body Diagnosis Organ injury scale Treatment
 
Žilová krv
Žilovej krv sa zbaví kyslíka v krvi , ktoré sa pohybuje od periférnych ciev , a to prostredníctvom žilového systému do pravej predsiene časti srdca . Zbavený kyslíka v krvi sa potom čerpá do pravej komory do pľúc cez pľúcnej tepne , ktorá je rozdelená do dvoch vetiev, vľavo a vpravo, aby ľavé a pravé pľúca, resp.
 
EN: Blood
 
 

Comments are closed.