Teória. Programovanie. Neurónové oblasti. Telešoping neurónov. Klamstvo na pokračovanie. Kmitanie, blikanie, vibrovanie. Veštecký prienik do neurónov. Predstava zdravých a mladých orgánov. Liečba neurónov kmitajúcimi prstami. Autentický zvukový záznam z prednášky v podobe MP3 vyhľadaj pod Nahrávkami.

Pokračujeme v prieskume Silva techník a hľadáme hlbšiu logiku použitia týchto techník. Uvedomujeme si, že Silva techniky sú orientované na prienik do neurónových oblastí v rôznych častiach tela: šedá kôra veľkého mozgu, ktorý sa skladá predného mozgu, za ním je senzorický mozog, ďalej mozog temenný, spánkový. V strede mozgu je stredný mozog, ktorý sa volá zvierací. Má zhruba veľkosť menšieho vajíčka. Pod zadným zrakovým mozgom je mozoček. Predstavíte si ho v tejto oblasti ako rozrezanú tenisovú loptičku. Pod stredným mozgom je miecha, ktorá je hrubá ako ceruzka. Ide chrbticou až do kostrči. Okolo miechy sú drobné neurónové ganglie veľkosti šošovičiek. Nachádzajú sa pri každom orgáne. Približne sme definovali, kde sa treba skoncentrovať a prenikať mimoriadne pozitívnymi pocitmi.

Meditujúci sa môže stretnúť s tým, že neuróny v týchto oblastiach pri koncentrácii kladú odpor a odmietajú sa podriadiť želaniam. Vtedy použijete všetky triky, aby ste sa do neurónov dostali. Inšpirujete sa telešopingom a inými reklamnými trikmi. Všetko je dovolené, aby ste sa dostali do neurónových oblastí. Nasľubujte čo sa dá, oklamte neuróny a buďte nekonečne milí a zákerní. Len sa dostaňte do neurónov a dokážte ich prinútiť, aby sa vám podriadili.

Pri prieniku do neurónov použijete výhradne predstavy z pamäte. Ide o predstavy blikajúcich svetiel rôznych farieb, rôznych zvukových efektov a rôznych vibrujúcich vecí, napríklad práčky. Všetko ladíte tak, aby ste prenikali do neurónových oblastí. Môžete si pomôcť tým, že kmitanie a blikanie fyzicky realizujete v aurickom obale pred vami. Vytvoríte ho predstavou zväčšenia tela v prednej časti a túto predstavu si udržíte počas celej meditácie. Predstavy v aure lepšie prenikajú do neurónových oblastí.

Môžete začať aj s vešteckým prienikom do aurického obalu predstavou zdravých orgánov tela. Orgány si predstavujete v aure pred sebou. Tieto predstavy vkladáte do fyzických orgánov. Keď tam idú ľahko a bez problémov, sú orgány zdravé. Keď tam predstava zdravých a mladých orgánov nechce ísť, orgány sú choré a treba sa im venovať aktívnejšie zásahom do aurického obalu. Treba prinútiť a dosiahnuť, aby sa neuróny v tele preskupili k dosiahnutiu zdravia. Celkovo všetka pozornosť smeruje do neurónových oblastí, ktoré si predstavujete ako 3 až 7 vrstiev pavučín s obrovským množstvom malých pavúčikov. To je jedna z najlepších predstáv, ktoré sme vyskúšali.

Pokiaľ máte choré orgány a chcete, aby sa úplne uzdravili, je treba venovať koncentrácii, programovaniu a liečbe aj 6 hodín denne a nedovoliť, aby sa neuróny v organizme prepli do nežiaducich schém a systémov.

Na záver sme sa preliečovali kmitaním prstov v aurickom obale. Takisto sme použili vibrujúcu masáž, reflexku a vibrujúcu akupresúru. Všetko reálne fyzicky. Išlo nám o liečbu vibrovaním neurónových oblastí.

Pridaj komentár