Biochémia

Dátum zberu: 02.11. 2013
Strana 1 z približne 34 výsledkov
 
Biochémia
 
m5
 
Search engine (v slovenčine prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom.
 
 
SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
REKLAMA: Hľadáte konkrétnu vec? Potrebujete odborne poradiť ? Neváhajte, kontaktujte ma. Odpoviem každému osobne. Vstupné konzultácia je bezplatná. Napíšte mi len tak, hodíme reč. Možnosť diagnostikovania zdravia je bezplatná a kontrolujem 80 položiek. Odpoviem každému:
 
 
Regulácia elektrolitu v krvnej plazme
Elektrolyt je látka, ktorá ionizuje po rozpustení vo vhodnom ionizujúceho rozpúšťadlách, ako je voda. To zahŕňa väčšinu rozpustné soli, kyseliny a lúhy. Niektoré plyny, ako chlorovodík, v podmienkach vysokej teploty alebo nízky tlak môže tiež fungovať ako elektrolytov.
 
Acidobázická homeostáza regulácie pH
Acidobázickej homeostázy je súčasťou ľudského homeostázy o správnu rovnováhu medzi kyselinami a bázami , tiež volal telo pH . Telo je veľmi citlivé na jeho pH, tak silný, existujú mechanizmy na udržanie. Mimo prípustný rozsah pH, bielkoviny sú denaturovaný a trávenie, enzýmy strácajú schopnosť fungovať, a smrť môže nastať.
 
Regulácia krvného tlaku
Krvný tlak niekedy označované ako arteriálny krvný tlak, je tlak vyvíjaný cirkulujúcej krvi na stenách krvných ciev , a je jedným z hlavných životných funkcií.
 
Kalcitriolu
Kalcitriol zvyšuje hladinu vápnika v krvi, tým, že podporuje vstrebávanie vápnika v potrave z gastrointestinálneho traktu a zvyšuje renálnu tubulárnu reabsorpciu vápnika a tým zníženie strát vápnika v moči.
 
Erytropoetinu
Erytropoetín je základný hormón pre produkciu červených krviniek. Bez neho definitívne erytropoézu nekoná. Do určitej miery môže byť efektívna liečba depresie cez tento hormón.
 
Renin
Renínu je vylučovaný z buniek obličiek, ktoré sa aktivujú pomocou signalizácie z macula Densa , ktorý reaguje na rýchlosti prúdenia kvapaliny cez distálnom tubule , a znížením renálnej perfúzie tlakom (pomocou napínacích receptorov na cievne steny), a sympatický nervový stimulácia, najmä prostredníctvom beta-1 adrenergných receptorov aktiváciu. Renín primárnou funkciou je teda nakoniec viesť k zvýšeniu krvného tlaku, čo vedie k obnoveniu perfúzneho tlaku v obličkách.
 
Renín-angiotenzín-aldosterón
Reguluje tlak na najmenších vlasočniciach a telové vodu. Objem krvi reguluje. Systém môže byť aktivovaný ak je pokles krvného objemu alebo tlaku (napríklad pri krvácaní). Keď poklesne perfúzia (prekrvenie) juxtaglomerulárneho aparátu v obličkách, juxtaglomerulárne bunky vylúčia enzým renín. Renín štiepi inaktívny peptid zvaný angiotenzinogén a premení ho tým na angiotenzín I. Angiotenzín I je potom premenený na angiotenzín II angiotenzín konvertujúcim enzýmom (ACE), prítomným najmä v kapilárach pľúc.
 
Inhibítor Renínu
Medicína hľadá vhodné lieky na povzbudenie činnosti a produkcie Renínu. Inhibítory renínu s sú skupinou liečiv, používaných najmä pri liečbe esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak). Pálená Tieto lieky zabraňujú Prvý Hodnotenie degradácie určujúci Krok na renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS), tj premena angiotenzinogénu na angiotenzín I.
 
Moč
Je typicky sterilný tekuté vedľajší produkt z tela vylučovaný obličkami pomocou procesu nazývaného močenie a vylučuje cez močovú trubicu . Bunkový metabolizmus vytvára početné vedľajšie produkty, mnoho bohaté na dusík , ktoré vyžadujú odstránenie z krvného riečišťa .
 
Močovina
Urea je syntetizovaný v tele mnohých organizmov v rámci cyklu močoviny, a to buď z oxidácie aminokyselín alebo amoniaku. V tomto cykle, amino skupiny prispel amoniakom a L-aspartát sú prevedené na močovinu, zatiaľ čo L-ornitín, citrulín, L-argininosuccinate, a L-arginín pôsobí ako medziprodukty. http://sk.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dovina
 
Kyselina močová
Základ kamienkov ale aj dna – kryštáliky v tele močoviny, Nedostatok v tele a skleróza multiplex. Kyselina močová tvorí ióny a soli, známej ako urátov a kyslých urátov, ako kyseliny močovej kyseliny amónneho. Kyselina močová je produktom metabolické zrútenia purínových nukleotidov. Vysoký krvný koncentrácie kyseliny močovej v krvi môže viesť ku dne. Chemikálie je spojený s inými ochorení, vrátane cukrovky a vytvorenia močovej kyseliny amónnych kamene obličiek.
 
Vitamín D
Aj keď vitamín D sa bežne nazýva vitamín, že nie je v skutočnosti základnou vitamínu v pravom slova zmysle, ako to môže byť syntetizovaný v primeranom množstve od väčšiny cicavcov vystavených slnečnému žiareniu. Látka je klasifikovaná ako základné vitamíny, pokiaľ nemôžu byť syntetizované v dostatočnom množstve do organizmu, a musí byť získaný z jeho stravy.
 
Vitamín D2
Ergokalciferol je jedna z foriem vitamínu D, tiež býva nazývaný vitamín D 2. Predáva sa pod rôznymi obchodnými názvami, napr Deltalin, Drisdol alebo Calcidol. Vyrába sa z viosterolu, ktorý zasa vzniká aktiváciou ergosterolu (obsiahnutého v hubách) ultrafialovým žiarením.
 
Vitamín D3
Cholekalciferol – toxiferol je forma vitamínu D, tiež označovaná ako vitamín D3. Je štrukturálne podobné steroidy, ako je testosterón, cholesterol, a kortizolu aj keď vitamín D3 sám o sebe je secosteroid.
 
D hormón
Ide o špecifický orgánový hormón, ktorý sa produkuje v obličkách a tu sa aj spotrebuje. Tvorí sa z vitamínu D. Tento hormón nie je dostatočne medicínky testovaní.
 

Comments are closed.