Nočné meditácie, pri ktorých mi malé technické zariadenie hýbalo prstom na nohe, mi aktivizovali časť miechy, ktorá zodpovedá za pohyb nôh. Spánok bol hlboký a ľudský. Z nočného zasväcovania zostalo ešte počúvanie zvukovej nahrávky na otvorenie miechy. Je to nahrávka s názvami stromov a šuchot lístia. To ma čaká na budúci týždeň. Znovu sme viedli rozsiahlu debatu o ľudských povahách. Nedarí sa nám dostatočne definovať schizofrenickú povahu a jej vnútornú silu. Sila schizofrenickej povahy (koncentrácia do oblasti malého mozgu) je v schopnosti vciťovať sa do iných ľudí a cítiť ich potreby a emócie. Povaha vplýva na presnosť a detailnosť všetkého, čo človek robí. Vieme, že táto povaha má sklony ku geometrii. To nás viedlo k štúdiu zednárskej mystiky a vnímania Božieho domu. Začali sme s úvahou, že bunka je Boh. Z historického hľadiska nás skutočne vytvorila tá prapôvodná bunka a dodnes nás formuje. Teda neustále sa snaží prežiť v zmenených podmienkach zeme a kozmu všeobecne. Všetko, čo doteraz ľudstvo robilo, určovali prapôvodné bunky. A ľudské uvedomenie je produkt buniek, ktoré takto reagovali na meniace sa pomery v kozme a nutnosť aktívneho prerábania svojho okolia, aby mohli prežiť v mikrooceánoch našich tiel a tiel našich potomkov. Práve zednárska mystika v symbolickej forme píše o vnútorných orgánoch buniek. Cvičili sme aj pocit, keď si uvedomujete nutnosť starostlivosti o bunky svojho tela. Aj tú skutočnosť, že keď zomrú bunky tela, zomrie aj vedomie a intelekt. Vyciťovali sme pocit, že naše vedomie vládne Bunke = Bohu aspoň na chvíľu s tým, že sa o Bunku Boha vždy postaráme. No od dnešného dňa sa vedomie v nás otáča a my vládneme Bohu = Bunke. Možno to znie všetko šialene, ale trend v ezoterike, ktorý k medicínskym poznatkom hľadá staré nábožensko-ezoterické skúsenosti, pokračuje. Aj diaľkový prieskum pomocou médií silne veriacich ľudí štatisticky dokazuje prepojenie ich vedomia s bunkami organizmu.

Pridaj komentár