– Individuálna meditácia z 24.6.02

Cvičenia intenzívne pokračujú a stereotyp nácviku fantómových stavov sa dynamizuje. Pekne znovu a znovu všetko cvičiť a vylepšovať. Aj keď si uvedomujem, že zatiaľ je celá Plazmatická škola v štádiu experimentálneho zhŕňania osobných poznatkov a skúseností. K meditáciám sa pridáva dobrovoľník v ženskej sukni. Ostatní meditujúci majú akosi zo všetkého strach. Musia si uvedomiť, že aj v tejto oblasti je treba niečo risknúť. Až príliš im záleží na vlastnom živote. Psychiater by povedal, že pud sebazáchovy je predimenzovaný a pri cvičeniach špiritizmu je treba pud sebazáchovy cvičením otupiť a rozumne potlačiť. Ináč sa nedá ísť ďalej. V cvičeniach Plazmatickej školy sme zistili, že bioenergia sa lepšie zhusťuje do plazmatickej úrovne vtedy, keď svojou mysľou zájdete do skutočne existujúcich objektov mimo ľudských spomienok. Dostanete sa do klasického fantómového stavu a koncentráciou sa cez vonkajší svet spojíte napríklad do fyzických kostí ležiacich v skutočne existujúcom hrobe. Natlačíte do existujúcich kostí vlastnú bioenergiu a vytvarujete ju do podoby kosti mŕtvej osoby. Táto osoba musí byť mŕtva viac rokov a v hrobe musia byť už iba kosti bez zbytkov organickej hmoty. Treba si uvedomiť, že aj kostná hmota hneď po smrti obsahuje organickú zložku a tá musí odumrieť. V kostiach skoncentrovanú energiu stiahnete naspäť do blízkosti svojho fyzického tela. To už možno hovoriť o určitej forme Plazmatickej školy s pododdielom nekromancia. Tu sme zistili a overili, že pokiaľ do kostí v hrobe natlačíte vlastnú bioenergiu s predstavou fyzických kostných buniek, tak zhmotnená a zhustená bioenergia pri vašom tele musí byť naďalej živená vašou vlastnou energiou, ináč sa zhmotnená duša z kostí stratí. Teda nekromantické výtvory z ľudských kostí môžu existovať iba keď je z vás odsávaná bioenergia. Je dobré, keď máte dostatočné bioenergetické potenciály, lebo sa môže stať, že duch z ľudských kostí začne sať energiu nielen z vás, ale aj z ľudí z vášho najbližšieho okolia. Tak sa môže začať začarovaný kruh deštrukcie vášho zdravia a zdravia najbližších osôb. Na druhej strane, keď z ľudských kostí zobudíte dušu človeka pri predstave častí ako sú protóny a neutróny vám duch z ľudských kostí energiu dodáva a vy sa stanete energeticky predimenzovaný. Pri zobudení duše človeka z mŕtvych kostí s predstavou atómov duša človeka nezosáva ani nepridáva energie. Jednoducho je neutrálna. S touto formou zobúdzania treba začať ako s prvou. Znovu upozorňujem, že v hrobe musia byť kosti už viacero rokov. Duša mŕtveho človeka sa zlikviduje vrátením bioenergetickej predstavy naspäť do kostí v hrobe s rituálom zapečatenia. Môže to byť rituál imaginárneho kríža a zaliatia smolou a mumifikáciou. Treba si vytvárať vlastné rituály a naučiť sa ich uplatňovať.

Pridaj komentár