– Individuálna meditácia z 23.6.02

Naďalej neustále cvičím Plazmatickú školu, či sa mi to páči, alebo nie. Musím sa premáhať a cez fantómové predstavy sa učiť hmotu zhusťovať a tvarovať. Najprv všetko cvičím zo spomienok uložených vo vnútri pamäte. Zdá sa mi to akési stále. Treba skúšať a časom to zdokonaliť. Niet sa kam ponáhľať, aj tak je to tu všetko o ničom. No to už zas mám akési vnútorné pnutie v psychike, ktorá sa ako dobre zabehaný stereotyp bráni tvorbe plazmatickej hmoty. Za svojej meditačnej praxe som už viackrát prečítal Parapsychológiu od Břetislava Kafku, ktorý sa aktívne zúčastňoval na špiritistických seansách. Sám bol špičkový hypnotizér a mal niekoľko fenomenálnych médií. Kafka sa bohužiaľ nechal uniesť sám sebou a svojimi takpovediac úletovými úvahami o živote a smrti bez empirického a vedeckého bádania. Keď porovnám knižku Foxovej a Kafku, tak u Foxovej je viac faktov a skúseností. Kafka spravil chybu tým, že nezozbieral dovtedy vyjdenú literatúru o plazmatických fenoménoch a špiritizme. Nezhrnul dovtedajšie poznatky, iba cituje autority, ktoré niečo vo svete v tejto oblasti znamenali. Nepozbieral empirický materiál a neroztriedil ho. Všetko väčšinou postavil na svojom osobnom subjektivizme, tak typicky českej črte „já a jenom já“. Škoda. Ďalej do parapsychológie nezaviedol medicínu, psychológiu a psychiatriu. Chcelo to spoluprácu okolo duševne chorých ľudí. Ďalšou chybou bolo, že bol iba špičkový hypnotizér, ale sám nedokázal sám seba zhypnotizovať a zároveň byť aj médiom. V jednej časti svojej parapsychológie takéto médium popisuje. Kafka poznal pozície hypnotizéra, ale nie média. Poznatky média dostával sprostredkovane. Celkovo je jeho dielo sklamaním a pre mňa sa stalo parapsychologickým nemluvňaťom. Vyznieva ako obhajoba špiritizmu citovaním nekonečného množstva autorít tej doby. Klasický starý prístup – postaviť autority nad pragmaticko-vedecký prístup.

Pridaj komentár