– Individuálna meditácia z 22.6.02

Stále dokola cvičím fantómové bolesti a vytváranie imaginárnych častí tela. Vo svojej imaginárnej mysli sa učím s týmito bioenergetickými časťami hýbať a pohybovať. Nie je to zrovna ľahké cvičenie. Zhustená bioenergia napríklad rúk sa stále ťažšie prekonáva a musím vynaložiť mimoriadne silnú koncentráciu, aby som s imaginárnou rukou hýbal a dotýkal sa vecí okolo seba. Chce to tvrdú prax. Jedna meditujúca mi priniesla knižku o anglickej špiritistke Foxovej a je opise stavov plazmatickej špiritistky. Je to vskutku zaujímavé čítanie, ktoré je autenticky úprimné. Dotyčná Foxová si uvedomuje nešťastný osud ľudí, ktorí sú duchmi posadnutí. Otvorene hovorí o tom, že extrémne výkony vytvárania plazmatickej hmoty človeka rýchlo zničia. Veľa médií môže časom svoje schopnosti stratiť a už sa nevrátia. Vtedy sa asi vyliečili z tejto formy bioenergetických halucinácií. Tak by to asi napísal psychiater. Zaujímavé sú opisy vešteckých médií cez bioenergetické telá zhmotnených z pozostatkov mŕtvych ľudí. Veštecké výkony sú detailné a presvedčivé. Z tejto knižky plynulo poučenie, že tvorba plazmatickej bioenergie môže doničiť psychiku človeka, pokiaľ nepozná jej zákonitosti. Nie je rozumné ísť v špiritizme do extrémov a zbytočných teatrálností. To, čo zostáva pre mňa záhadou, sú kinetické schopnosti špiritistických médií pri pohybe alebo deštrukcii objektov. Je to priam neuveriteľné, že predmet sa stratí a objaví niekde inde. Zaujíma ma, či to možno určitým spôsobom nacvičiť. Budem musieť nájsť k tomuto fenoménu rozumovú cestu. Mám osobnú skúsenosť, že niektorí plazmatickí duchovia sa ohlasujú praskaním nábytku a trasením predmetov. Ale ako tento stav dosiahnuť trvale?

Pridaj komentár