Dnes som sa znovu venoval prognózam jednotlivých Malých škôl. Prognózy mi majú slúžiť na lepšie určenie smeru postupu do budúcnosti. Zaujímavo sa vyvíjala Snová škola, kde v priebehu jej nácviku došlo k dvom prudkým zmenám. Prvá nastala, keď sme pomocou technických pomôcok začali meditovať aj v noci, druhá vznikla po zasvätení a vytvorení schopnosti navodiť si snový stav aj počas dňa, teda objavila sa tu schopnosť hypnotická. Musím si túto úvahu zapísať do prognózy. Mimochodom prognózy budú zverejnené v aktuálnych poznatkoch jednotlivých Malých škôl. Ďalej som sa trápil s prognózou v Plazmatickej škole. Táto škola akosi zaostáva. Zaoberáme sa v nej špiritistickými schopnosťami a ich meditačným nácvikom. Bohužiaľ, v tejto oblasti nemáme prístup k určitému druhu meditačných techník. Skôr máme k dispozícii veľa opisov týchto stavov bez seriózneho vedeckého výskumu. Z prognózy ďalej vyplýva, že sa treba ubrať k svetu múmií či už mumifikovaných vedome, alebo prírodne v rašeliniskách. V poobedňajších hodinách som sa venoval liečbe lymfatického systému a lymfatických uzlín. Štúdiom anatómie ľudského tela som dospel k novým poznatkom o lymfatickom systéme. Je to dobrý pocit, keď cítite, ako prenikáte do vnútra lymfatického riečišťa. V noci som študoval poznatky o ľudskom mozgu. Prišiel som na nové myšlienky a nové uvedomenie si, že v mozgu máme niekoľko druhov buniek podľa veku vývoja ľudského rodu. Musím zmeniť názor o šedej kôre, kde sa nachádzajú aj vývojovo staršie časti z obdobia, keď bol človek zvieraťom a menej mysliacim človekom. Zaujal ma aj talamus, ktorý je súčasťou predĺženej miechy a ten poznatok, že sa tu nachádza zrakový mozog, sluchový mozog, chuťový mozog, hmatový mozog, čuchový mozog. Tiež to bude zvieracia záležitosť. Nový poznatok je aj o mozgových komorách, kde sa tvorí mozgovomiešny mok. V moku sa tiež nachádzajú lymfocyty, teda policajti, ktorí likvidujú choré a atypické bunky v mozgu a mieche.

Pridaj komentár