Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje vo vašich neurónových centrách (šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a chromozómov). Riadiace centrá vo veľkom mozgu, strednom mozgu a hlavne v chromozómoch majú tendenciu prestať koordinovať činnosť. Podobné stavy sú u osôb s Parkinsonom. U vás len prvé príznaky neochoty neurónov spolupracovať a navzájom sa izolovať. Pudy to chcú riešiť v prvom rade na úrovni chromozómov, kde je naštartovanie ich aktivít s vysokou úspešnosťou.

Neurónové centrá šedej kôry veľkého mozgu: koordinačné centrá na povrchu šedej kôry veľkého mozgu vykazujú slabú tendenciu riadiť a koordinovať činnosť v tele. Nahradzujú to ďalšie oblasti ako mozoček a miecha. Tu existujúce centrá sú preťažené a vysilené. Musia plniť úlohy aj za šedú kôru veľkého mozgu. Príčina je poškodenie neurónových prepojení medzi sebou a slabá schopnosť komunikovať vo väčších skupinách. Treba tento proces zastaviť. Tento proces rozdrobenia a izolovania zasahuje aj centrá pre zmysly. Pre sexuálne centrá toto neplatí a tie sú v šedej kôre veľkého mozgu silné a dostatočné.

Neurónové centrá stredného mozgu: koordinačné centrá si neplnia dostatočne úlohu v oblasti riadenia biochemických pochodov v tele. Úlohu čiastočne prevzal brušný mozog a neurónové centrá v tejto oblasti. Tak isto určitá preťaženosť.

Neurónové centrá šedej kôry mozočku: sú pozmenené a v značnej miere prevzali aktivity šedej kôry veľkého mozgu a koordinujú činnosť všetkého v tele. Menej si potom plnia úlohu skenovať vnútro tela a vyhodnocovať zistené informácie. Činnosti neurónových centier neprospieva ani poškodená oblasť v mozočku, ktorá vyosuje aktivitu mozočku mimo telo. Centrá v mozočku na vyberanie informácií boli preškolené a fungujú kabalisticky, čo je dobrý trend.

Neurónové centrá miechy a miechových neurónov v ostatných oblastiach tela: sú veľmi dobre vyvinuté. No čiastočne nahrádzajú činnosť neurónov veľkého mozgu, prevzali časť ich aktivít. Pohybovo- miešne neuróny sú extrémne aktívne vo veľkom mozgu. V strednom mozgu je aktivita miešnych neurónov slabá. Tak isto v brušnom mozgu. Miešne neuróny dobre fungujú do mozočku, ganglií a chromozómov.

Neurónové centrá v brušnom mozgu, tenkých a hrubých črevách: tieto centrá riadenia tráviacich procesov sú dobre rozvinuté, ale nahrádzajú poškodenú činnosť stredného mozgu a tak sú oslabené. Viac sa sústreďujú na koordinovanie biochemických procesov a menej času venujú tráviacim procesom. Určité poškodenie spoločnej aktivity už vykazujú aj neuróny hrubého čreva.

Neurónové centrá ganglie v hlave, žalúdok, mechúr, drobné centrá v celom tele: neuróny v týchto oblastiach pracujú ako švajčiarske hodinky a presne. Všetko v poriadku.

Neurónové centrá v chromozómoch v bunkových a mitochondriálnych jadrách: tu je situácia najhoršia a asi 60% neurónov v chromozómoch je pasívnych a nezaujíma ich, čo sa deje v organizme. Úplne sa vypli v mozgu. V ostatných oblastiach tela je ich aktivita mizerná. Túto oblasť treba akútne a prednostne riešiť.

Pridaj komentár