2 mesiace uplynuli, čo ste mi vypracovali ger.profil. Dodržiavala som terapiu, ktorú ste mi doporučili. Necítim sa zle, ale bolia ma kolená. 2-3x do týždňa som „chodila“ do galérie jaskýň. Ale namiesto pudu sebazáchovy sa mi otváral pud sexuálny. Chcem Vás poprosiť a nový profil.

Požiadali ste ma o veštecký odhad toho, čo sa deje vo vašom organizme na úrovni orgánikov v bunkách, chromozómov a génov. Bohužiaľ, neprinášam priaznivé správy. Rád by som bol, aby tak nebolo. Je na vás, ako sa k tomu postavíte.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Slabšie miesta sú ganglie okolo lymfatických špongií. Zle riadia túto oblasť. Terapie: študovať anatomické obrázky fungovania lymfatického systému a tlačiť, aby funkcie ganglií prevzali iné neuróny v tele. Epitelové bunky majú nedostatočnú životnosť a treba riešiť. Bunkové a mitochondriálne jadro nedostatočná životnosť. Skoro žiadna. Orgániky v bunkách sú čiastočne zdeformované. Gény nie sú v poriadku. Máte gén na devastáciu obličky, štítnej žľazy, kostnej drene – ten poškodzuje hlavne červené krvinky. Pudy sú ochotné to riešiť.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervstvo v poriadku. Slabé miesto sú nervové zakončenia v pečeni. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky v poriadku. Bunkové a mitochondriálne jadrá v poriadku. Devastačné gény ako u neurónových oblastí a ešte je tu gén na devastáciu lymfatických uzliniek. Teda 4 devastačné gény.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo pankreas v poriadku. Celkovo je oslabený, teda nie 100% kondícia. Stav buniek ako u 90 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú rozpadané a treba akútne riešiť. Bunkové a mitochondriálne jadrá v poriadku. Celkovo pankreas prešiel nežiaducimi genetickými zmenami 20%. Už teraz je to pankreas skôr blízky medvediemu ako ľudskému. Silný rizikový faktor. 4 devastačné gény ako u nervových buniek.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav kostnej drene ako u 60 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky v poriadku. Orgániky v bunkách mierne poškodené. Bunkové a mitochondriálne jadrá v poriadku. 4 devastačné gény ako u nervových buniek.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabých miest je veľa a hlavne cievy a žily. Niečo ako sklerotizácia a slabá pružnosť. Čiastočné zanášanie, treba riešiť. Celkový stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú nedostatočnú životnosť. Orgániky nedostatočná tvorba elastických buniek. Bunkové a mitochondriálne jadrá v dobrom stave. Chromozómy v bunkovom jadre poškodené s tendenciou pozmeniť cievy a žily na samostatné drobné čiastočky. Rizikový faktor dlhovekosti. 4 devastačné gény ako u nervových buniek.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto lymfatické špongie na krku a v slabinách. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky v poriadku. Orgániky v bunkách poškodené. Bunkové a mitochondriálne jadrá majú dostatočnú životnosť. Jemné poškodenie chromozómov v tejto oblasti a genetické zmeny vedúce k tomu, že lymfatické riečište sa viac podobá goriliemu ako ľudskému. 4 devastačné gény ako u nervových buniek. Nerozvinutý gén na ukladanie vápnika do kostí. Jednoducho chýba.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začiatok chorobnosti. Celkový stav buniek v tejto oblasti ako u 100 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové a mitochondriálne jadrá sú v poriadku. Orgániky sú poškodené. Chromozómy sú v poriadku. 4 devastačné gény ako u nervových buniek. Celkovo nedostatočná produkcia a v tuku ju nenahradzujete. Sklon rýchlo starnúť.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku a to všade. Slabšie miesto sú kosti. Stav buniek všade ako u 40 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú nedostatočnú životnosť. Orgániky v poriadku. Aj druhá oblička sa prebrala k životu. Bunkové a mitochondriálne jadrá majú dostatočnú životnosť. Pľúcne chromozómy poškodené, nežiaduce genetické zmeny. V jednej obličke sú pozmenené chromozómy a nežiaduce genetické zmeny. Viac opičia oblička ako ľudská. Riziková oblasť. 4 devastačné gény ako u nervových buniek.

Geriatrická diagnostika imunitná: celkovo imunita za udržanie štandardných buniek v tele je vysoko účinná a v poriadku. Imunita voči mikroorganizmom sa zlepšila. Cítiť, že ste na tom popracovali. Organizmus sa očistil.

Geriatrická diagnostika pudy: v tejto oblasti ste nepostúpili. Vaše pudy považujete za sexuálnych deviantov, ktorých treba prevychovať. Pudy sa bohužiaľ stali objektom uvoľňovania psychického napätia. Znovu sa pokúste o iný prístup.

Pridaj komentár