Dva mesiace robím geriatrický program, preto Vás chcem poprosiť o kontrolu. Ďakujem.

Som rád, že sa dávate celkovo do poriadku, v prvom rade proces spánku (predošlý profil B 16). Treba si uvedomiť, že vaše podvedomie je silne ezoterické a treba meditovať počas dňa a vytesniť duchovno zo spánkových procesov. Tým sa môže upraviť proces spania. Na úrovni bunkovej je veľa nedostatkov a problémov. Na úrovni chromozómov je tiež treba spraviť poriadok. Aj keď niektoré zmeny sú nenávratné.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti neurónov. Slabé miesto nie je. Stav neurónov ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové jadrá sú v poriadku a idú k dlhovekosti 100 rokov. Mitochondriálne jadrá treba riešiť, sú oslabené so slabou životnosťou. Gény v chromozómoch sú v poriadku až na to, že gény pre riadenie nočného spánku sú nedostatočne rozvinuté a nahrádzajú to iné gény.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo ťažko, ale predsa v poriadku. Slabé miesto je stredný mozog. Stav nervstva ako u 40 ročnej zdravej osoby, čo je zlepšenie oproti predošlej diagnostike. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové jadrá majú nedostatočnú životnosť a treba dať do poriadku. Mitochondriálne jadrá silná vitalita a dlhovekosť. Gény v chromozómoch – nedostatočná aktivita génu pre spánkový režim. Nahrádzajú to iné gény.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko detailne. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové jadrá sú v poriadku a idú k dlhovekosti 100 rokov. Mitochondriálne jadrá v poriadku so životnosťou 100 rokov. Gény v chromozómoch – poškodený pre spánkové procesy a gén devastujúci nervový systém.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky dostatočná životnosť. Bunkové jadrá nedostatočná životnosť, zároveň devastácia užívaním syntetických liekov. Nežiaduce genetické zmeny 10%. Orgániky v bunkách sú poškodené. Mitochondriálne jadrá nedostatočná životnosť. Gény v chromozómoch – silne rozvinutý gén pre ničenie buniek v tele. Pudy zvnútra odmietajú liečiť. Teda definitíva. Čo vyžaduje neustále preliečovanie a boj o zdravie.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové jadrá slabá životnosť a pozitívne genetické zmeny 20%. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Gény v chromozómoch – poškodený pre spánkové procesy, gén blokujúci prípadné otehotnenie a možné problémy pri tehotenstve. Pudy odmietajú gén napraviť.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 20 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú rizikové, nestabilné a malá životnosť. Nutné riešiť. Orgániky v bunkách sú čiastočne poškodzované. Bunkové jadrá majú nežiaduce genetické zmeny 10% bez dostatočnej životnosti. Mitochondriálne jadrá v poriadku. Gény v chromozómoch – poškodený pre spánkové procesy a to dva.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko detailne. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú nedostatočnú životnosť. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové jadrá majú negatívne genetické zmeny z liekov 10% s rýchlou tendenciou škodiť a zhoršovať danú oblasť. Mitochondriálne jadrá tak isto 10% nežiaduce genetické zmeny. Gény v chromozómoch – chýba pre spánkový režim a je tu silný gén na devastáciu buniek.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky časti tela v poriadku. Stav orgánov ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesto nie je. Epitelové bunky sú slabé na srdci, ostatné v poriadku. Orgániky v bunkách v poriadku. No poškodené v pľúcach a v obličkách. Príčinou boli mikroorganizmy a vírusy, ktoré tam už teraz nie sú. Bunkové jadrá dostatočná životnosť. Mitochondriálne jadrá slabá životnosť celkovo. V pečeni sú mitochondriálne jadrá geneticky pozmenené nežiaducim smerom 20%. Treba riešiť. Gény v chromozómoch – zle riadiace spánkový režim všade. V pľúcach gény na devastáciu pľúc. V pečeni chýba alebo nie je dostatočne rozvinutý gén pre riadenie hladiny cholesterolu v krvi. V črevách gén na ničenie vlastných bunkových jadier.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita za udržanie štandardnosti buniek v tele je celkovo dostatočná a to všade. Skôr trochu prehnaná a často likviduje aj zdravé bunky. Imunitná pamäť zle odlišuje zdravé a choré bunky. Imunita voči mikroorganizmom sa prebrala k životu. Vnútro je vyčistené a situácia štandardná.

Záver: na úrovni celkového fungovania orgánov ste v dobrej kondícii. Na úrovni bunkovej je čo naprávať. Na úrovni chromozómov a génov sa tiež dá skoro všetko dať do poriadku.

Liečba podľa odporúčania pudov zvnútra: chodiť do detského bazéna, treba kľud. Ľahnúť si na chrbát a nechať sa unášať. Pod chrbát polystyrénovú dosku. Skoro až zaspať. Robiť to s niekým, nie sama. Treba ticho. Robte tak asi 4 krát za 2 mesiace. Procedúra by mala trvať aspoň pol hodinu.

Liečba génu devastujúceho nervový systém: absolvovať procedúry v kryokomore ako sa odporúča –  7 krát.

Liečba génu devastujúceho bunky v tele: natierať telo vlastnými výkalmi, určitú časť a osprchovať. Stačí aj malé množstvo a rozotrieť. Postupne prejsť celé telo. Iba jedenkrát za 2 mesiace. Iná možnosť liečby zvnútra nie je. Možno vlastné výkaly spojiť s hlinou z ihličnatého lesa.

Liečba orgánikov a bunkových jadier v lymfatickom riečišti: obmotať telo hliníkovou fóliou, ktorá bude teplá, zohriata. Dávať na fóliu teplé uteráky spod žehličky. Celé telo 2 krát za 2 mesiace. Jedna procedúra by mala trvať aj 40 minút a celé telo postupne.

Liečba bunkového a mitochondriálneho jadra v hormonálnych žľazách: rieši sa hliníkovou fóliou.

Liečba epitel srdca, orgániky, pľúca, obličky, pečeň, mitochondriálne jadro, gén pre cholesterol, gén ničiaci bunky: všetko rieši kryokomora a pridať ľadové škótske sprchy a otužovanie. Brigádovať aspoň týždeň v mraziarňach. Niektoré hypermarkety majú chladiace boxy pre ryby, motať sa tam ľahko oblečená na začiatok 10 minút a zvyšovať aj na hodinu. Viackrát za 2 mesiace.

Pridaj komentár