Pomaly uplynie 1 rok od môjho začiatku v oblasti geriatrického programu, mám stále chuť a silu pokračovať a teším sa na podrobný hĺbkový geriatrický profil s odporučeniami, aké terapie mám vykonávať v ďalšom období.

Požiadali ste ma, aby som znovu veštecky odhadol, čo sa deje vo vašom organizme až na úroveň buniek, chromozómov a génov. Tento druh diagnostiky robím iba niekoľko týždňov. Pokiaľ máte záujem dať do optimálneho stavu aj túto úroveň buniek, dajte vedieť a navrhnem vám ďalšie terapie.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. Jadrá buniek majú potenciál životnosti 100 rokov. Mitochondriálne jadrá majú potenciál životnosti 100 rokov. Na úrovni génov je tu v neurónoch gén pre devastáciu kože.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú dobrý stav a 100 ročnú životnosť. Stav orgánikov je dostatočný a mierne posilnený. Bunkové jadro má životnosť od 40-100 rokov. Mitochondriálne jadro životnosť 100 rokov. DNA gény v chromozómoch nežiaduci vplyv na tukové bunky.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho detailne obkreslilo. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. Bunkové jadro životnosť viac ako 100 rokov. Mitochondriálne jadro životnosť 100 rokov. Orgániky v bunkách sú zdvojené a silné. Gény v chromozómoch majú tendenciu poškodzovať kožné bunky. Nepriaznivý vplyv.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky majú slabú životnosť a orgániky sú mierne znetvorené. Bunkové jadrá kostnej drene so životnosťou 100 rokov. Mitochondriálne jadro životnosť 50 rokov. Orgániky v bunkách kostnej drene sú zdvojené a posilnené. Dcérske bunky sú celkovo v poriadku. Biele a červené krvinky v norme. Úroveň chromozómov vykazuje gén na devastáciu kože.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo krvné riečište. Slabé miesto je oblasť sleziny. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky nie sú v dobrom stave. Bunkové jadrá s potenciálom 100 rokov. Mitochondriálne jadrá s potenciálom 50 rokov. Orgániky sú zdvojené a silné. Úroveň chromozómov vykazuje gén na poškodenie kože a tukových buniek.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo lymfatické riečište v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú celkovo v norme. Bunkové jadrá s potenciálom životnosti 100 rokov. Mitochondriálne jadrá s potenciálom 100 rokov. Orgániky v bunkách mierne poškodenie. Úroveň chromozómov vykazuje gén na poškodenie kože a tukových buniek.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové jadrá s potenciálom životnosti 70 – 90 rokov. Mitochondriálne jadrá majú nedostatočnú životnosť. Orgániky v bunkách poslabšie. Úroveň chromozómov vykazuje gén na poškodenie kože a tukových buniek.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo veľmi podrobne orgány a časti tela. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú celkovo v norme. Bunkové jadrá s potenciálom životnosti v priemere 60 rokov. Najmenej bunky srdca: 40 rokov. Mitochondriálne jadrá s potenciálom viac ako 100 rokov. No nie v pľúcnych bunkách, tam veľmi slabá životnosť mitochondriálnych jadier. Orgániky v bunkách v norme. Úroveň chromozómov vykazuje gén na poškodenie kože a tukových buniek. Ostatné gény v norme.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: začali ste produkovať 700 000 jednotiek užitočných látok z tuku, čo je ďalšie zvýšenie. Do tela však nateká z celkového množstva iba 10%, čo je málo. Vyžaduje to terapie s koncentráciou pud sebazáchovy a miecha v hrudnej oblasti s predstavou natekania zásob z tuku do tela priebežne a pri zvýšenom výkone.

Geriatrická diagnostika pudov: pud sebazáchovy pokračuje v modifikácii tukových buniek a navyšuje potenciál dobre. Treba sa zamerať na to, aby látky natekali do tela. Pud rozmnožovací previedol zmeny na 50% a do tela ešte treba, aby ukladal ďalšie bunky na kontrolu chemickej činnosti v bunkách. Pud teritoriálny previedol žiaduce zmeny iba na 50%. Nedostatočne ešte v tele kontroluje mikroflóru. Pud bunkový preniká do 70% buniek a dovnútra buniek prenikol na úroveň chromozómov.

Geriatrická diagnostika imunitná: detská žľaza pri hrudnej kosti preniká až na úroveň génov v chromozómoch. Celkovo imunita za udržanie štandardných procesov v bunkách je výborná. Slabšie miesto je srdcový sval. Imunita mikrobiálna sa zlepšila na všetkých úrovniach.

REAKCIA NA PROFIL

Trochu ma znepokojili tie gény na devastáciu kože a tuku. Vnímam to tak, že kebyže sa o zdravie nestarám, tak vďaka nim by som mohol mať asi v budúcnosti problémy. Dúfam, že to pudy budú vedieť napraviť. Budem dodržiavať terapie, ktoré mi navrhnete na ďalšie obdobie.

Geriatrická liečba cez pudy

Kúpte si rôzne minerály, drobné kúsky z obchodu. K tomu destilovanú vodu asi 2 litre. Umyte sklenenú nádobu destilovanou vodou. Nalejte do nej asi 1 liter destilovanej vody. Minerály rozhorúčte na plechu dožerava a vhoďte ich do destilovanej vody v nádobe. Obsah prelejte do ďalšej umytej sklenenej nádoby, ale bez kamienkov. Destilovanej vody sa nedotýkajte. Kamienky vysypte a znovu dajte na platňu rozhorúčiť. Opakujte postup aspoň 5 krát. Vrátiť toto homeopatikum do litrovej fľaše od destilovanej vody. Neustále počas 2 mesiacov natierať na telo aspoň 20 krát. Nechať na tele zaschnúť. Liečba smeruje do oblasti génov. Popíjať malé množstvá uhorkovej šťavy aspoň 10 krát za 2 mesiace. Vrecko s určitým množstvom acylpyrínu ukladať na telo, tiež ukladať na telo chlieb. V obidvoch prípadoch 10 krát za 2 mesiace.

Pridaj komentár