Opäť sa hlásim na kontrolu. Mám ale stále problémy s trávením, mávam bolesti v oblasti žalúdka a mávam horkú chuť v ústach.

Požiadali ste ma, aby som znovu veštecky odhadol, ako si vediete v ozdravovaní svojho organizmu (predošlý profil B 123). Síce na druhý pokus, ale ozdravenie organizmu zvnútra ste úspešne zvládli. Môžete sa pustiť do druhej etapy a upratať hlavne vnútro buniek. Verím, že v liečbe budete napredovať.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Organizmus sa o tieto oblasti stará vzorne. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany sú v poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Chromozómy v poriadku. Génová rovina je čistá.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Organizmu sa začal o túto oblasť starať vzorne. Nastalo zlepšenie. Epitelové bunky na povrchu nervstva sú poškodené a treba riešiť. Bunková blana je v poriadku. Orgániky sú poškodené. Chromozómy v poriadku. Génová rovina je čistá.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Organizmus sa začal o túto oblasť starať vzorne. Epitelové bunky sú poškodené. Bunkové blany sú v poriadku. Orgániky sú poškodené. Chromozómy sú toxikované. Génová rovina je čistá.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Organizmus sa dobre stará o túto oblasť tela. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany kostnej drene treba preliečiť. Orgániky sú poškodené a treba preliečiť. Chromozómy v poriadku. Génové sekvencie sú čisté.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Organizmus sa dobre stará o túto oblasť tela. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany sú v poriadku. Orgániky sú v poriadku. Chromozómy v poriadku. Génové sekvencie – niektoré sú oslabené a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Organizmus sa dobre stará o túto oblasť tela. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany sú v poriadku. Orgániky sú v poriadku. Chromozómy sú potočené a treba riešiť. Génové sekvencie – niektoré sú oslabené a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Organizmus sa dobre stará o túto oblasť tela. Epitelové bunky sú v poškodené a treba riešiť. Bunkové blany sú v poriadku. Chromozómy v poriadku. Génové sekvencie – niektoré sú oslabené a poškodené a tendencia zničiť hormonálnu sústavu.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Organizmus sa dobre stará o túto oblasť tela. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky sú poškodené a treba riešiť. Chromozómy slabé a zle spolupracujú. Všade devastačná génová sekvencia zmeniť orgány na tuk.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo tukové bunky. Začali produkovať 1000 užitočných látok v tuku. Teda už žiadne jedovaté látky, čo je veľmi dobrá správa.

Geriatrická diagnostika pudov: všetky 4 pudy natekajú do tela.

Problémy so žalúdkom budeme riešiť, keď sa preliečite komplexne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.