Chcel by som Vás požiadať o vypracovanie génového geriatrického profilu. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, v akom stave sa nachádza vnútro vašich buniek (predošlý profil B 27). Odporúčam doliečiť aj túto rovinu vášho tela. Znovu ste obnovili produkciu z tukového orgánu na 10 000 užitočných látok.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby, teda organizmus sa o bunky stará dostatočne. Epitelové bunky sú poškodené, treba dať do poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové jadrá majú dostatočnú životnosť. Mitochondriálne jadrá nedostatočná životnosť. Chromozómy v bunkových jadrách sú dostatočne kvalitné. Chromozómy v mitochondriálnom jadre sú slabé a rozstrapkané, treba dať do poriadku. Gény: je tu gén brániaci poskytovať dostatok informácií pre centrálne riadiace orgány.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky dostatočná životnosť. Orgániky v bunkách v poriadku. Bunkové jadrá slabá životnosť. Mitochondriálne jadrá dostatočná životnosť. Chromozómy v mitochondriálnom jadre rozstrapkané a oslabené. Gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky dostatočná životnosť. Orgániky v bunkách poškodené a mierne znetvorené. Bunkové jadrá slabá životnosť. Mitochondriálne jadrá slabá životnosť. Chromozómy nedostatočná pevnosť a slabé uvoľnenie. Gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky poškodené. Orgániky v bunkách dostatočne silné. Bunkové jadrá dostatočná životnosť. Mitochondriálne jadrá dostatočná životnosť. Chromozómy spolu sú rozstrapkané a oslabené. Gény: prítomný gén dlhovekosti. Dcérske bunky majú znetvorené orgániky. Bunkové a mitochondriálne jadrá nedostatočná životnosť. Chromozómy rizikové a trhajúce sa. Treba akútne riešiť. Účinnosť bielych krviniek, ktoré sa produkujú z dcérskych buniek, je veľmi problematická.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky slabá životnosť. Orgániky v bunkách kvalitné. Bunkové jadrá dlhovekosť. Mitochondriálne jadrá slabá životnosť. Chromozómy spolu slabá väzbovitosť a uvoľnenie. Gény dlhovekosti prítomné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto sú pľúca. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú problematické. Orgániky v bunkách poškodené a znetvorené. Bunkové jadrá dlhovekosť. Mitochondriálne jadrá slabá životnosť. Chromozómy celkovo rozpadávajúce sa a uvoľnené. Gény celkovo aktivita k nezmyselnej devastácii iných buniek.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto je nadobličková žľaza, jej časti pod obličkami. Tvorba polypových vačkov, ktoré organizmus likviduje. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky oslabené. Orgániky v bunkách dostatočne kvalitné. Bunkové jadrá treba riešiť. Mitochondriálne jadrá oslabené. Chromozómy celkovo mierne pozmenené tvary a treba riešiť. Gény v tejto oblasti: gén na likvidáciu nadobličkovej žľazy, gén nezmyselne útočiaci na bunky tela a zvlášť pľúca.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto sú pľúca. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky dostatočná životnosť. Orgániky v bunkách v poriadku okrem pľúc a srdca. Bunkové jadrá slabá životnosť srdce, slezina a obličky. Mitochondriálne jadrá slabá životnosť pľúca, srdce a pečeň. Chromozómy celkovo všade oslabené a pouvoľňované. Gén na zničenie pľúc a gén na zničenie obličiek.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: začali ste znovu produkovať 10 000 užitočných látok z tuku, ktoré smerujú do oblasti pľúc.

Geriatrická liečba podľa pudov

Oblasť neurónov
Vytvoriť z alobalu hrubšiu placku z viacerých vrstiev veľkosti dlane, dovnútra zatočiť jeden 40 cm dlhý hliníkový drôtik. 2 krát pochodiť celé telo za 2 mesiace. Terapia trvá 20 minút.

Oblasť nervstva
Z alobalu vytvoriť niečo ako priestorovú 10 cípu hviezdu alebo guľu s výčnelkami. Prikladať na telo asi 4 krát po dobu 20 minút v priebehu 2 mesiacov. K tomu ženské sexuálne energie.

Oblasť pankreasu
Bude to riešiť hliníková placka z viacerých vrstiev.

Oblasť kostnej drene a dcérske bunky
Do alobalu zabaliť nakrájanú rajčinu a prikladať na telo asi 4 krát po dobu 20 minút v priebehu 2 mesiacov. Do alobalu zabaliť čerstvé figy alebo nakrájaný petržlen. Prikladať na telo asi 2 krát na 20 minút v priebehu 2 mesiacov.

Oblasť krvného riečišťa
Bude to riešiť hliníková placka s drôtikom.

Oblasť lymfatického riečišťa
Z alobalu vyrobiť šulec veľký 30 cm a hrubý ako palec. Omotať drôtom. Prikladať na telo asi 4 krát za 2 mesiace. Terapia trvá 20 minút.

Oblasť hormonálnej sústavy
Bude to riešiť šulec z alobalu omotaný drôtom.

Oblasť orgánov tela
Zabaliť do alobalu celú čerstvú uhorku čiastočne narezanú na viacerých miestach. Prikladať na telo asi 4 krát na 40 minút po dobu 2 mesiacov.
Geriatrická modifikácia tukových buniek
Prikladať jadrové mydlo na telo a nasucho pošúchať 2 krát do týždňa po dobu 2 mesiacov. Neumývať.

 

Pridaj komentár