Ďakujem za doterajšie rady a spoluprácu a chcem vás poprosiť o kontrolný geriatrický profil, prípadne o vypracovanie ďalšieho programu. Doterajšiu liečbu som sa snažila ,podľa možnosti, dodržiavať a plniť. Chcem vedieť, či sa môj stav zmenil a akým smerom. V liečbe budem i naďalej pokračovať podľa vašich doporučení. Ďakujem.

Som rád, že ste sa tak snažili a dali si organizmus do skvelej kondície (predošlý profil B 30). Diagnostika na úrovni génov a chromozómov nič nenašla. Pokiaľ pôjde všetko optimálne, máte nábeh na dlhovekosť a bezchorobnosť. Máte silné gény a chuť pracovať, čo je výborné. Dobre ste odštartovali do obdobia seniorského veku.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Teda organizmus sa stará výborne o kondíciu buniek. Epitelové bunky, čo majú na starosti držať tvar orgánov, sú v poriadku. Orgániky v bunkách sú v poriadku. Bunkové a mitochondriálne jadrá sú v poriadku. Chromozómy a gény sú v poriadku.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, chromozómy a gény v poriadku.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: v bunkách ste začali produkovať 100 000 užitočných látok, okolo 80% nateká do tela.

Pridaj komentár