Chcel by som vás požiadať o vypracovanie geriatrického profilu.

Požiadali ste ma, aby som veštecky nahliadol do vášho vnútra. Všade je začínajúca chorobnosť, ktorá má základ hlboko v génoch. Nie náhodou patríte k skupine ezoterikov s Ufo do sveta mŕtvych spomienok. No takýto kontakt je na základe patologických zmien až na úrovni génov. Oceňujem, že ste zo psychickej úrovne zlikvidovali Ufo odtlačky, ktoré devastovali organizmus. Pokiaľ je záujem, tak vypracujem postup liečby podľa pudov.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Slabé miesta sú všetky drobné ganglie okolo orgánov v tele. Stav buniek ako u 90 ročnej osoby, vy máte 27 rokov. Teda organizmus sa o bunky nestará poriadne. Treba to napraviť.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu. Stupeň chorobnosti je 60, čo je spúšťajúca sa chorobnosť. Najhoršie miesto je v oblasti hrudnej kosti a zasahuje do detskej žľazy. Príčina chorobnosti je v hĺbke bunkových štruktúr.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Najhoršie miesto je povrch pankreasu.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto nie je.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabých miest je veľa, skoro všade. Starostlivosť organizmu je ako u 90 ročnej zdravej osoby. Príčina je hlboko vo vnútri buniek a génov. Treba postupne dať do poriadku.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začiatok chorobnosti. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Príčina ide do genetickej roviny v bunkách.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo ani jednu žľazu v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začiatok chorobnosti. Najhoršie miesto je hypofýza. Príčina začínajúcej chorobnosti je v hĺbke buniek.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo neobkreslilo ani jeden orgán. Všade chorobný stav od 40 do 50, čo je začínajúca chorobnosť. Príčina ide do genetickej roviny v bunkách. No našťastie to pudy ešte chcú zvnútra riešiť.

Geriatrická liečba podľa pudov: kúpte si v lekárni hnedé múmio. Jednu tabletku zalepte leukoplastom o telo a noste ju celý deň. Upozorňujem, že to musí byť hnedé múmio v tabletkách a nie čierne. Tri týždne nosiť zalepené každý deň v oblasti pod pazuchou alebo v oblasti bokov.
Dať do vrecka rôzne druhy kvetov aj z obchodu alebo záhrady čerstvé a prikladať vrecko na holé telo. Asi 3 krát počas 2 mesiacov. Jedna procedúra trvá asi 30 minút. Vrecko s kvetmi posúvať po celom tele postupne.
Na telo položiť starú utierku a na ňu uložiť kúsky rajčiny. Posúvať v oblasti hrude a brucha. Robte tak asi 10 krát za dva mesiace.
Nachytať rôzne druhy hmyzu, včely, motýle, húsenice, larvy, červíky, aj žaby a pod. Usušiť, dať do vrecka a prikladať na telo aspoň 4 krát za dva mesiace. Procedúra má trvať 20 minút.
Na oblasť pankreasu prikladať cez handru listy zeleného šalátu, kalerábu apod. Aspoň 5 krát za 2 mesiace. Doba trvania procedúry aj 2 hodiny.
Do vrecka kúsky tŕstia a bambusu z vodných plôch a úlomky korýtok, lastúr a škrupín. Prikladať vrecko na telo aspoň 4 krát po dobu 30 minút celé telo počas 2 mesiacov.
Zohnať drobné magnety a dať do vrecka aspoň 30. Ukladať na orgány tela spredu a zozadu aspoň 10 krát. Každý orgán iba 1 minútu, viac nie. Realizovať počas 2 mesiacov.

Pridaj komentár