Čítala som na vašej stránke o vypracovaní geriatrického profilu, chcela by som, či by ste sa aj mne mohli pozrieť na môj profil, chcela by som vedieť viac o sebe a niečo začať preto aj robiť.

Požiadali ste ma, aby som veštecky zhodnotil váš zdravotný stav. V zásade ste zdravá osoba. Problematická je čiastočne kostná dreň, ktorá pravdepodobne neprešla do dospelých buniek a ani tak už neurobí. No organizmus sa s tým vysporiadal, posilnil génové sekvencie a vytvoril z časti pečene náhradný podporný prostriedok, ktorý plne vykryl slabšiu kostnú dreň. Tu vidieť potenciál organizmu nájsť v tele vhodné náhradné riešenie.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo dané oblasti v poriadku. Žiadne disharmonické stavy. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany slabšia aktivita celkovo. Orgániky v bunkách pracujú slabšie. Chromozómy v poriadku, ale nie sú v optimálnych pozíciách. Génové retiazky mierne ohnuté a mali by byť rovné ako pravítko. Génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky a mali by byť „oceľové laná“. Teda slabšie uhlíkové väzby, ako by bolo treba.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Orgániky výborné a v poriadku. Chromozómy v bunkách sú silné a majú dobré pozície. Génové retiazky mierne ohnuté. Génové sekvencie čisté a silná génová sekvencia pre dlhovekosť nervového systému. Obnova nervových zakončení je štandardná. Nevykazuje žiadne genetické zmeny. Molekulárna úroveň: zhluky guličiek, boli by potrebné oceľové laná.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany zlá priechodnosť von z buniek. Orgániky poskrúcané a problematické. Chromozómy nepriaznivo zmenili pozície. Génové retiazky viac ohnuté. Nepriaznivé tendencie. Génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky. Delenie buniek je nedostatočné a čiastočne blokované. Psychické vplyvy pôsobia ako negatívny prvok.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 60, čo je pozvoľna bežiaca choroba. Zatiaľ nič chronické alebo akútne. A určite zle zistiteľné medicínskym spôsobom. Epitelové bunky na viacerých miestach poškodené. Kostná dreň a jej kmeňový základ je ešte z 15. roku života. Neprešla úplná zmena na dospelú kostnú dreň v 20. roku života. Môže to spôsobovať nižšiu výkonnosť kostnej drene. Orgániky v bunkách oslabené. Chromozómy v iných pozíciách ako majú byť dospelé bunky. Génové retiazky mierne stočené. Génové sekvencie obsahujú priaznivú zmenu na udržanie životnosti kostnej drene, ktorá neprešla úplne všade do dospelých buniek. Niekde sa tak stalo. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky a treba oceľové laná. Delenie buniek a tvorba krviniek je o poznanie slabšia ako štandardne. Imunitný systém bielych krviniek je v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Žiadne vážnejšie disharmónie. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Chromozómy dobrá pozícia. Génové retiazky mierne ohnuté. Génové sekvencie čisté. Iba jedna génová sekvencia dostať z tela to najlepšie na úkor ostatných. Molekulárna úroveň: guličky spojené do zhlukov. Delenie buniek dostatočné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Orgániky pracujú slabšie. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Chromozómy v dobrých pozíciách. Génové retiazky mierne ohnuté. Génové sekvencie čisté. Jedna oslabená a pôsobí na kožu a jej zdravotný stav. Zabraňuje dobrému vyživovaniu, no nie radikálne. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Epitelové bunky v poriadku. Pozícia chromozómov v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Orgániky zdvojené a výborné. Génové retiazky mierne ohnuté. Génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky. Delenie nových buniek spomalené, ale dostatočné.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: v zásade kyvadlo obkreslilo v poriadku. Aj vo vnútri buniek. No časť pečene bola prispôsobená na podporu slabšej činnosti kostnej drene. Možno viac krvných doštičiek ako obvykle býva v krvi. Môže to podľa okolností kolísať. Teda organizmus našiel náhradné riešenie k oslabenej kostnej dreni, ktorá úplne neprešla vývojom do dospelosti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.