Chcel by som vás poprosiť, či sa môžete na mňa „pozrieť“ a vypracovať môj zdravotný profil. Veľmi pekne ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som nahliadol veštecky do činnosti vašich orgánov a častí tela. Veštecky odhadujem, že nie ste zrovna v dobrom zdravotnom stave. Odporúčam, aby ste sa nad sebou zamysleli a vhodnou liečbou predišli nepríjemnostiam.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, ale neobkreslilo ganglie. Stupeň chorobnosti je 70, čo je už určité naštartovanie chorobnosti. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby, váš vek je 33 rokov. Celkové nežiaduce zmeny v bunkách tejto oblasti. Spôsobili ich herpetické vírusy.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je rané štádium chorobnosti. Nedostatočné fungovanie vnútra buniek. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Agresívna útočnosť bielych krviniek.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Veľa slabých miest v pankrease. Silné genetické zmeny v bunkách nežiaducim smerom. Príčina sú herpetické vírusy.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta sú na viacerých oblastiach. Príčinou sú nežiaduce mikroorganizmy.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 90 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta sú všade. Množstvo nežiaducich mikroorganizmov.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 50, čo je postupne sa rozbiehajúca chorobnosť. Príčinou sú nežiaduce mikroorganizmy a ich prienik dovnútra buniek. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetky žľazy sústavy v poriadku. Štítna žľaza a psychika sú nežiaduco prepojené. Psychoterapia. Stav hormonálnych žliaz ako u 90 ročnej zdravej osoby. Všetky hormonálne žľazy sú ako slabšie miesta. Zase mikroorganizmy.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo neobkreslilo prostatu. Stupeň chorobnosti je 80, čo je bežiaca chorobnosť. Príčinou je devastačná činnosť mikroorganizmov. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita za udržanie štandardných buniek je celkovo nedostatočná. V tele je množstvo neštandardov. Hromadenie glukózy v lymfatickom riečišti. Možné riziká do budúcnosti. Imunita voči mikroorganizmom je spadnutá a riziková oblasť. Treba riešiť.

Geriatrická diagnostika psyché: aurický obal nie je okolo tela, ale zúžený na oblasť štítnej žľazy. Teda niečo ako dyslektická povaha zúžená do tejto oblasti tela a jej poškodzovanie.

Pridaj komentár