Začal som sa sám liečiť geriatrickou metódou. Po vašom upozornení, že to robím zle, by som bol rád, keby ste mi vypracovali postup liečby. Ďakujem vopred.

Bolo odvážne a hazardné púšťať sa sám do geriatrického programu. No zatiaľ ste nič vážne nepoškodili. Pokiaľ máte záujem o dlhovekosť bez chorôb, tak sa ohláste na samoliečbu.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav neurónov ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabé miesto nie je. Nežiaduce genetické zmeny 20% a to všade. Trvácnosť neurónov na 10 – 20 rokov.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Nervové zakončenia sú pozmenené na trváce bunky a to všade. Potenciál na 100 rokov. Nervové dráhy majú nežiaduce genetické zmeny na 40%. Potenciál nervových dráh pár rokov. Zmeny možno zvrátiť.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 50, čo je už rané štádium chorobnosti. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby, vy máte 50 rokov. Genetické zmeny priaznivé 10%. Trvácnosť buniek už došla. Možno napraviť.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Nežiaduce genetické zmeny 10%. Červené krvinky kvalitné. Biele krvinky čiastočne zmeny tvaru. Genetické nežiaduce zmeny 20%.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto je krvné riečište srdca. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. 90% buniek sú bunky deliace sa s potenciálom 10 rokov. Na bunkách priaznivé genetické zmeny 10%, čo je dobré.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je už bežiaca chorobnosť. Stav buniek ako u 90 ročnej zdravej osoby. Všetko deliace sa bunky. Genetické zmeny priaznivé 20%, čo je dobré. Potenciál delenia 10 rokov, čo nie je dobré.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku okrem semenníkov. Stupeň chorobnosti je 80, čo je bežiaca chorobnosť. Semenníky majú trváce bunky. Ich činnosť je blokovaná z dôvodu čudnej činnosti prostaty. Trvácnosť buniek semenníkov na 100 rokov. Ostatné hormonálne žľazy majú trváce bunky. Všade nežiaduce genetické zmeny 10%. Potenciál trvácnosti 40 rokov.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo mozog, pľúca, obličky, svaly, kosti a kožu. Stav buniek všade ako u 60 ročnej zdravej osoby. Všade trváce bunky. Nežiaduce genetické modifikácie 10 – 20 %. Potenciál trvácnosti 10 rokov. Kyvadlo neobkreslilo srdce, pečeň, slezinu a prostatu. Srdce chorobnosť 40, čo je začiatok chorobnosti. Bunky deliace sa. Nežiaduce genetické zmeny 40%. Pečeň stupeň chorobnosti 40. Bunky deliace sa. Nežiaduce genetické zmeny 20%. Delenie buniek je blokované kvôli prostate. Potenciál delenia 40 rokov. Prostata má stupeň chorobnosti 100, čo je už bežiaca chorobnosť. Genetické zmeny žiaduce 10%. Potenciál delenia sa vyčerpáva. Epitelové bunky majú deliace sa bunky. Priaznivé genetické zmeny 10 – 30%. Potenciál delenia skoro vyčerpaný.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: kyvadlo tuk neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Bunky sú trváce a nežiaduce genetické zmeny 10%. Tuk produkuje mínus 100 neužitočných látok.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči zhubným a neštandardným bunkám je oslabená a celkovo nedostatočná. Množstvo neštandardných buniek je 3 krát väčšie ako je normál. Detská žľaza je v poriadku. Sú tu trváce bunky. Genetické zmeny žiaduce 20%. Životnosť dochádza, čo je zle. Nedobrá spolupráca bielych krviniek a detskej žľazy. Hromadenie glukózy vo svaloch nôh. Najrizikovejšie miesto svalové bunky nôh. Riskantné tendencie, ešte skryté. Porušenie imunity chromozómov. Akútne nebezpečenstvo nehrozí. Neštandardné bunky, hlavne prestarnuté a zlyhanie ich likvidácie. Imunita voči mikroorganizmom je tak isto nedostatočná, ale ešte nezlyhala. Imunitné senzory ako sú nosné a krčné mandle, lymfatické uzliny, slepé črevo, slezina pracujú malátne. Dobre pracuje lymfatická mriežka dýchacej trubice a čriev. Skladba mikroorganizmov neprospieva organizmu. Riziková oblasť prostata. Ložisko mikroorganizmov, ktoré napádajú iné orgány. Pravdepodobne herpetické vírusy. Dostali sa do tela pri sexuálnom styku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.