Požiadali ste ma o veštecký odhad vášho zdravia (predošlý profil B 293). Sám píšete, že v poslednom čase ste mali extrémne pracovné nasadenie a zostalo vám málo času na preliečenie organizmu. Je čas sa zastaviť a znovu preliečiť celé telo. Inak celkovo geriatrický program cez brušný mozog funguje znamenite.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Bunková úroveň: bunkové blany v poriadku, chromozómy v bunkovom jadre poriadku, chromozómy v mitochondriálnom jadre sú postáčané. LIEČBA JE NUTNÁ. Molekulárna úroveň: oceľové lanká. Starecké centrá sú prítomné. LIEČBA JE NUTNÁ. Geriatrické centrá prítomné. ĎALŠIE POSILŇOVANIE. Životnosť buniek neobmedzená.

Geriatrická diagnostika bielej hmoty mozgovej: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Bunková úroveň: orgániky oslabené a postáčané. LIEČBA. Ostatné oblasti v poriadku. Životnosť ešte na 100 rokov.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Nervové zakončenia na nohách rozstrapkané. LIEČBA. Bunková úroveň: všetko v poriadku. Životnosť nulová. LIEČBA. Molekulárna úroveň: oceľové lanká. Kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu v mieche. Stupeň chorobnosti 70-90. Veľa nefunkčných buniek. LIEČBA. Presun impulzov nedostatočný. LIEČBA.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Chromozómy v mitochondriálnom jadre potočené. LIEČBA. Všade oceľové lanká. Pankreas poškodzuje oblasť nôh. LIEČBA. Životnosť 100 rokov.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Mitochondriálne chromozómy potočené. LIEČBA. Oceľové lanká sú všade. V tele vytvorené náhrady za detskú žľazu na viacerých miestach. Vhodné genetické zmeny. Všetky zložky imunitného systému vo výbornej forme. Trávenie má kvalitnú mikroflóru. Problematické sú oblasti kože. LIEČBA. Životnosť buniek 100 rokov. Mimoriadne dobrá mikroflóra v celom tele. Nie úplne pod rozumovou kontrolou. LIEČBA.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Niektoré oblasti cievok zanesené cholesterolom. LIEČBA. Bezlepková diéta nutná. Kyvadlo neobkreslilo žilový systém. Stupeň chorobnosti je 70-90. Zlý stav buniek žíl. Mikropresakovanie krvi. Celkovo problematické dianie vo vnútri buniek. LIEČBA. Vrecko s múmiom čiernym prikladať všade po tele. Molekulárna úroveň: rozstrapkaný polystyrén. Žily zlá elasticita. Životnosť žíl nulová. LIEČBA.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: všetko vo výbornom poriadku, nie je čo riešiť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Všetky hormonálne žľazy vytvorili vhodné genetické náhrady. Spolupráca s tukovými bunkami výborná. Tukové bunky dopĺňajú nedostatok hormonálnych látok. Tak isto náhrady produkujú dostatok hormonálnych látok pre bunky. Životnosť hormonálnych žliaz 10 rokov. LIEČBA.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: orgániky kože LIEČBA. Svaly v poriadku. Veľa pozitívnych genetických zmien v prospech lymfatického systému. Pľúca v poriadku. Pečeň v poriadku. Orgány tela vo výbornej kondícii.

Geriatrická diagnostika genetických zmien: vhodné genetické zmeny sú vo svaloch v prospech lymfatického riečišťa, pankreasu, v pľúcach v prospech obličiek. V tukových bunkách vhodné pre biochémiu tela, v bielej mozgovej hmote v prospech hormonálnych žliaz, v pečeni v prospech pankreasu.

Geriatrická diagnostika tukových buniek: zhluky tukových buniek. Produkcia 10 miliónov užitočných látok pre telo.

Geriatrické centrá: pudy v brušnom mozgu prenikajú do všetkých častí a buniek tela. V 6. neurónových centrách sa budujú trvalé stabilné geriatrické centrá. Tak isto na úrovni všetkých chromozómov v bunkách. LIEČBA. Pokračovať v psychoterapiách.

Geriatrická liečba celkovo: obklady z mrazenej zeleniny na členky. Mastičky na kožné problémy, Solfatan, múmio na liečbu chromozómov. Vrátiť do stravy čerstvú kapustu. Liečba prikladaním magnetu na telo. Alobal na pankreas, bezlepková diéta, naklíčené obilie – obklady, kúsky čerstvých drievok prikladať na telo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.