Požiadali ste ma, aby som veštecky ošetril váš terajší stav po zvládnutom onkologickom ochorení (B 31). Je výborné, že po lekárskej liečbe ste zahájili alternatívnu liečbu. Veštecky odhadujem, že organizmus spravil významné pokroky a prispôsobil sa zmeneným podmienkam výborne. Verím, že budete pokračovať v preventívnej liečbe. Tak isto treba pravidelné kontroly u lekára a testovanie pľúc podľa štandardov.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku, čo je výborné. Slabé miesta sú neurónové zhluky v pľúcach. Ale ganglie výrazne posilnili, čo je dobré. Bunkové blany v poriadku. Orgániky v bunkách v poriadku. Chromozómy stabilné, gény vyrovnané. Génová sekvencia na onko ochorenia sa stráca, ale stále tam ešte je. Molekulárna úroveň posilňuje do oceľových laniek, čo je výborné.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Bunkové blany, orgániky, chromozómy, gény a génové retiazky – všetko čisté a v poriadku. Molekulárna úroveň: oceľové laná. Všetko vzorové.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo a všetko aj na bunkovej úrovni v poriadku.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Všetko v poriadku aj na bunkovej úrovni. Génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň: oceľové laná. Celkovo výrazné zlepšenie.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: platí to isté ako pri kostnej dreni.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: platí to isté ako pri kostnej dreni.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku aj na úrovni vnútra buniek. Hormonálne žľazy už toho produkujú málo, ale náhrada v tukových bunkách je výborná. V tuku produkujete maximum 10 miliónov rôznych užitočných látok. Je to skvelá správa.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti tela aj pľúca. Bunkové vnútro v poriadku všade. Pľúca zhodnotím osobitne.

Geriatrická diagnostika pľúc: kyvadlo ich obkreslilo. Celkovo sú slabé, ale to je prirodzené, ked zoberieme do úvahy, čím prešli. Bunkové blany sú zdeformované, orgániky vo vnútri zdeformované, chromozómy poškodené. Génové retiazky potočené. Génové sekvencie sú však čisté a to je dobré. Molekulárna úroveň posilňuje do oceľových lán. Genetické modifikácie pri delení buniek idú od zvieracích k ľudským, čo je dobrá správa. Svalové bunky sú aktivované výborne a produkujú modifikácie blastulových buniek a aktívne idú do chorých miest.

Geriatrická diagnostika kože: koža vytvorila náhradné oblasti pre posilňovanie celkovej imunity. Tvoria sa tu náhrady za slabšie fungujúce biele krvinky. Imunitná situácia sa stále zlepšuje aj v pľúcach. Počty onkologických buniek hlboko pod normu.

Záver: pousilovali ste sa ako sa len najlepšie dalo. Som rád, že bojujete ďalej, že odstavíte aj onko génové sekvencie vo veľkom mozgu.

Pridaj komentár