Bol by som rád, keby ste sa detailnejšie pozreli do buniek hormonálnych žliaz.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje na úrovni buniek vo vašich hormonálnych žľazách. Možno konštatovať, že tu bežia klasické procesy starnutia, produkcia hormonálnych látok pre telo je nedostatočná. Treba preliečiť hormonálne žľazy a zastaviť proces starnutia. No rozhodujúce riešenie je náhradná produkcia v tukových bunkách. Treba liečbou navyšovať tvorbu užitočných látok v tukových bunkách. V hormonálnych žľazách nie je vážny chorobný stav alebo akútne nebezpečenstvo zlyhania. Pokračujte aktívne v geriatrickej liečbe.

Diagnostika hypofýzy: kyvadlo ju neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupne sa rozbiehajúca chorobnosť. Bunkové blany v poriadku. Orgániky sú poškodené. Chromozómy v poriadku. Génové retiazky mierne potočené. Génové sekvencie na viacerých miestach oslabené. Prílišné stišovanie činnosti hormonálnych žliaz celkovo. Molekulárna úroveň: rozdrobené guličky a treba dosiahnuť oceľové laná. Produkcia je nedostatočná a asi polovičné krytie spotreby. Zbytok nahrádzajú tukové bunky, kde sa začali tvoriť náhradné hormonálne látky. Výmena prvkov za nové je nedostatočná.

Diagnostika epifýzy: kyvadlo ju neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupné rozbiehanie chorobnosti. Bunkové blany sú mierne poškodené. Orgániky poškodené. Chromozómy rozpadané a zlá pozícia chromozómov voči sebe. Génové retiazky sú potočené. Génové sekvencie sú čisté. Molekulárna úroveň: špagátiky. Produkcia chemických látok je nedostatočná, pokryje iba malú časť buniek. Niečo pokrýva produkcia tukových buniek. Výmena prvkov za nové prebieha v poriadku.

Diagnostika štítnej žľazy: kyvadlo ju neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupné rozbiehanie chorobnosti. Bunkové blany sú mierne poškodené. Orgániky v poriadku. Chromozómy sú natrhané a rozpadavé. Génové retiazky potočené. Génové sekvencie poškodené a tlačiace túto žľazu ukončovať činnosť. Molekulárna úroveň rozpadané guličky. Produkcia štítnej žľazy pre potreby organizmu nedostatočná. Veľkú časť zabezpečujú tukové bunky, čo je dobré. Výmena prvkov za nové sa zastavila.

Diagnostika prištítne telieska: kyvadlo neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Bunkové blany sú značne poškodené. Orgániky v poriadku. Chromozómy trhajúce sa. Génové retiazky v poriadku. Génová sekvencia devastuje krvné riečište. Molekulárna úroveň: oceľové laná, čo je v poriadku. Produkcia pre organizmus je dostačujúca. Výmena prvkov je spomalená.

Diagnostika nadobličkovej žľazy: kyvadlo ju neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupne sa rozbiehajúca chorobnosť. Bunkové blany sú poškodené. Orgániky poškodené. Chromozómy v poriadku. Génové retiazky potočené. Génové sekvencie poškodené a vedúce k upchávaniu krvného riečiska. Molekulárna úroveň: špagátiky. Výmena prvkov je dostatočná. Produkcia 50% pre potreby tela. Určité malé množstvo produkujú tukové bunky.

Diagnostika pohlavných žliaz: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je postupne sa rozbiehajúca chorobnosť. Bunkové blany v poriadku. Orgániky prešli nežiaducimi zmenami. Chromozómy rozpadané. Génové retiazky napadané na seba. Génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň: rozpadané guličky a rizikovosť. Výmena prvkov za nové je zastavená. Produkcia pre potreby tela na 40%. Tukové bunky iba nepatrne produkujú náhradu.

Pridaj komentár