Rád by som vás poprosil o celkovú diagnostiku môjho zdravia, aby som vedel, na čom mám prísnejšie pracovať, myslím, že si dám poradiť od vás, aby to malo ten správny smer. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som znovu zhodnotil váš zdravotný a psychický stav. Potvrdzujem zlepšenie psychického stavu. Už nie je až tak nutná tabletková liečba u psychiatra, ale psychika je stále oslabená a má negatívny dopad na zdravotný stav v organizme.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Váš skutočný vek je 39 rokov. Obsah U vitamínu je nedostatočný. Nedostatočná údržba.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu. Stupeň chorobnosti je 70, čo je bežiaca chorobnosť. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Nežiaduce procesy v pankrease a v tráviacom trakte. Obsah E vitamínu v tele je nedostatočný.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Hladina C vitamínu, ktorý sa dostane do tela cez kožu, nie je žiadna.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je nedostatočné a značne vyčerpané. Možnosť tvorby nových buniek je znížená a spomalená.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo ju celú neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Príčina chorobnosti je pečeň a pankreas, viažu na seba príliš veľa hormonálnych látok.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku okrem žalúdka a svalov. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Žalúdok má stupeň chorobnosti 70, čo je už bežiaca chorobnosť. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je blokované. Vnímať tu zápalové procesy. Zápaly vyvoláva psychika a stres. Svaly majú stupeň chorobnosti 20, čo je disharmonický stav. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Príčina chorobnosti je nedostatočná výživa svalov. Vnímať nedostatok vápnika celkovo v tele.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Netvorí pre telo užitočné látky. V tuku nie sú žiadne prospešné modifikácie, ktoré by organizmu pomáhali.

Geriatrická diagnostika nočná biochémia: v noci je nedostatočná nočná chémia. Statický stav, ktorý neprospieva regenerácii a obnove. Stupeň chorobnosti je 70, čo je bežiaca chorobnosť. Príčina je v rovine psychickej.

Diagnostika psyché: aurický obal je ešte stále odklonený od tela, aj podvedomé obaly. Nie tak veľmi ako minule. Beží proces oslabenia ľudskej kontroly nad pudovou zložkou. Stratili ste kontrolu nad prejavmi vlastného ja. Liečba celkovo musí byť vedená do psychickej oblasti.

Pridaj komentár