Komunikácia s informačnými poliami vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych je všade tam, kde je prítomná klinická smrť či už ako proces zomierania, alebo proces nácviku sugerácie klinickej smrti. Ide o koncentráciu do veľkého mozgu a vhodné prepnutie neurónov na vstup do sveta mŕtvych spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Organický život existoval v kozme ešte pred vznikom života na planéte Zem v slnečnej sústave. Táto organická hmota, ktorá žila mimo planétu Zem, zahynula a uložila sa do sveta mŕtvych. Keďže je pokope, tak má určité reinkarnačné ambície a túžby niečo dávať, zbierať alebo sa rozširovať. Teda počas života tejto organickej hmoty došlo k reinkarnačným túžbam niečo po fyzickej smrti zrealizovať. Náš záujem smeruje k týmto spomienkovým objektom. Snažíme sa o mechanizmus čo najracionálnejšieho vnímania.

V prvom rade si nahodíme sugeratívne klinickú smrť na šedú kôru veľkého mozgu a naladíme si mozgy na foto turistu, ktorý si spraví z týchto spomienok mŕtvej organickej hmoty záznam. Týmto záznamom sa budeme zaoberať ako s informáciou a potom ho uvoľníme naspäť do sveta mŕtvych. Ďalej si nahodíme kozmické vedomie. Skoncentrujeme sa do orgánov tela a okolo orgánov tela uvoľníme všetky spomienky o kozmických inteligenciách, ktoré zanechala vo svete mŕtvych organická hmota, ktorá sa vyvinula mimo planétu Zem. Ďalej si musíme nahodiť Silva vedomie, kde všetko bliká, kmitá a vibruje. Teda sme schopní pracovať psychicky v mikrosvete. Niektoré spomienky kozmických inteligencií sú uložené v makrosvete. Aby sme mohli čo najracionálnejšie vnímať spomienky kozmických inteligencií vo svete mŕtvych, tak sa musíme koncentrovať do vlastných kostí a psychicky sa na diaľku napojíme na ďalších aspoň 10. ľudí a ich kostné ganglie. Týmto systémom môžeme vnímať kozmické inteligencie vo svete mŕtvych najpragmatickejšie.

Použili sme aj inú technológiu prieskumu a bádania spomienok kozmických inteligencií – prizvali sme si bielu líniu anjelských sfér šamanov. Nechali sme, aby sa k informačnému poľu kozmickej inteligencie vhodne vyjadrovali a naznačovali možnosti postupu ako poradcovia.

Keď sme sa priblížili k niektorej kozmickej inteligencii, tak sme čerpali skúsenosti z magmatických polí planéty Zem, kde sú uložené spomienky tých ľudí, ktorí mali kontakt do sveta mŕtvych a konkrétne počas života v sebe zažívali prítomnosť tejto sily sveta mŕtvych. Je to vhodné poučenie, čo to prinieslo pre týchto ľudí a kde skončili ich spomienky po ich smrti. Pokiaľ sa aktívne kontaktovali niektorí ľudia s kozmickou inteligenciou, tak ich spomienky po smrti odišli do tejto sféry informácií. Pokiaľ používali kozmické inteligencie vo svete mŕtvych ako poradcov, tak ich spomienky zostali po ich fyzickej smrti nezávislé a samostatné.

Na začiatok sme nahnali anjelské sféry šamanov na kozmickú inteligenciu, ktorú označujeme „stigma postava“. Anjelské sféry sa vyjadrovali dosť ľahostajne k tomuto zápisu a nemali záujem sa ním zaoberať. Tento zápis sme už dávnejšie kontaktovali. Zároveň sme kreslili kultovú stavbu na papier pre lepšiu komunikáciu.

Potom sme kontaktovali vo svete mŕtvych kozmickú inteligenciu, ktorú označujeme „Veľká hlava“ v makrosvete. Prekvapujúco sa šamanské anjelské sféry bielej línie báli „Veľkej hlavy“ a utekali preč. Uvedomili sme si, že „Veľká hlava“ funguje ako množstvo detských hláv detí do 12 rokov a celé jej premýšľanie bolo postavené na niečom ako matematika v detskej mysli. Tiež sme si uvedomili, že tu máme niečo efektívnejšie a potenciálne dynamickejšie ako anjelské sféry šamanov v bielej línii.

Potom sme kontaktovali kozmickú inteligenciu „Veľká lebka“, tu sa šamanské anjelské sféry nevyjadrovali pochvalne a dokonca nás chránili pred touto inteligenciou. Použili sme na diagnostikovanie aj kozmickú inteligenciu „Veľká hlava“, ktorá nám poskytla informácie, ktoré hovoria o zbytočnosti sa týmto info poľom vo svete mŕtvych zaoberať. Je to prvýkrát, čo sme použili na skenovanie iného info poľa kozmickú inteligenciu.

Venovali sme sa návšteve ďalšej kozmickej inteligencie, ktorú sme nazvali „Postava“. Je v mikrosvete v oblasti magmatického jadra Zeme. Jej vek sme odhadovali na 10 000 000 000 p.n.l. Toto info pole spolupracovalo s ľuďmi, ktorí sa starali o deti a spravili pre nich čokoľvek. No ich spomienky po smrti putovali na povrch tohto informačného poľa kozmickej inteligencie. Splnili si reinkarnačnú túžbu nasať niečo detské na svoj povrch a potom to vstrebať do seba. Uvedomili sme si, aký veľký záujem je vo svete mŕtvych o spomienky práve detskej mysle. Budeme sa musieť zamyslieť nad týmto fenoménom.

Potom sme kontaktovali kozmickú inteligenciu vo svete mŕtvych spomienok pod názvom „Chobotnica“. Nachádza sa v oblasti nad Indiou v mikrosvete a je stará asi 1 miliardu p.n.l. V zásade viedla ľudí k tomu, aby tvorili sochy a paláce. Či už v reálnej podobe, alebo ako figúrky.

Potom sme kontaktovali kozmickú inteligenciu vo svete mŕtvych pod názvom „Orol“. Je umiestnená okolo celej planéty Zem. Je stará aspoň jednu miliardu rokov p.n.l. V zásade viedla ľudí k deštruktívnym a agresívnym sklonom. Jej reinkarnačné ambície sú prízemné, ale silné. Sú programované prežiť pokope a stále posilňovať svoju deštrukciu. Je to taký naturálne primitívny spôsob zoceľovania. Bude sa treba nad ním zamyslieť.

Celkovo možno konštatovať, že sme nasadili na kozmické inteligencie anjelské sféry šamanov v bielej línii a zistili sme, že o detské spomienky je nejaký veľký záujem a to budeme musieť poriadne preskúmať. Tiež sme si uvedomili, že samotné komické inteligencie ako poradcovia nám budú vedieť poskytnúť vhodné informácie o iných kozmických inteligenciách sveta mŕtvych.

Pridaj komentár