Trpím na crohnovu chorobu – ochorenie, ktorého príčiny lekári doteraz neobjasnili. Mojím názorom je, že takmer všetky ochorenia majú korene v psychike, alebo v duši, poprípade sú karmického pôvodu. Rada by som začala na sebe pracovať, aby som sa stala vyrovnanejšou, zdravšou a postupovala na duchovnej úrovni správnym smerom. Za ochotu pomôcť mi vám vopred veľmi ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš zdravotný stav. Treba sa zaoberať ozdravením kostnej drene a krviniek. Tak isto robiť kroky na posilnenie imunity voči neštandardným bunkám. Zatiaľ žiadne akútne riziko, ale v budúcnosti problémy možné.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti. Úroveň obsahu U vitamínu zo surovej kapusty je nedostatočná. Bunky sú v stave ako u 40 ročnej zdravej osoby, vy máte 33 rokov.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu. Stupeň chorobnosti je 72, čo je už bežiaci chorobný stav. Nedostatok E vitamínu, ktorý treba k činnosti nervstva. Bunky ako u 120 ročnej osoby. Riziko značného poškodenia je namieste. Poškodené miesta na nervových dráhach.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho obkreslilo. Bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu cez kožu, ktorý sa dostal z ovocia, je nedostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo, stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo riečište. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo obkreslilo kostnú dreň. Kmeňový základ pracuje dostatočne, no dcérske bunky, ktoré produkujú červené a biele krvinky, nepracujú až tak vitálne ako u iných zdravých osôb. Obnova krvi ako u 80 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho obkreslilo. Obnova buniek je mierne spomalená. Stav buniek ako u 50 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Obnova buniek je štandardná. Bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby, čo je v poriadku.

Geriatrická diagnostika mozog, orgány tela: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Bunky sa obnovujú v poriadku. Bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči mikroorganizmom je dostatočná, imunitné čidlá sú aktívne. Imunita voči neštandardným bunkám je pod hranicou nutnosti a príliš oslabená. No nie poškodená. V tele je zvýšené množstvo neštandardných buniek voči bežnému stavu. Glukóza sa hromadí okolo nervových dráh. Chemická imunita voči neštandardom robí, čo sa dá, ale biele krvinky nemajú dostatočnú razanciu. Treba liečiť kmeňový základ kostnej drene.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.