Chcel by som vás poprosiť, či by ste sa nemohli pozrieť na môj tukový orgán, ako to ide.

Oceňujem, že sa chcete dávať do poriadku. Geriatrická diagnostika objavila na jednej strane výborný stav, ale na druhej strane problémy, ktoré by bolo treba zlikvidovať.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti. Stav ako u 20 ročnej osoby. Váš vek je 27 rokov. Obsah vitamínu U je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervstvo. Obsah vitamínu E je dostatočný. Zdravotný stav nervstva ako u 20 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 60, čo je už chorobný stav. Obsah vitamínu C cez kožu je nedostatočný. Príčinou chorobnosti je veľa mŕtvych buniek v pankrease. Nedostatočná starostlivosť organizmu o túto oblasť.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo. Stav buniek ako u 20 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo riečište. Kmeňové bunky sú modifikované, aby produkovali dlhoveké základné bunky. Majú životnosť 12 rokov, čo je výborné. Základné bunky ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo celé riečište. Stupeň chorobnosti je 50, čo je už bežiaca chorobnosť. Kmeňové bunky sú mŕtve. Základné bunky ako u 100 ročnej zdravej osoby. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti 30, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou je nedostatočná tvorba hormonálnych látok všade. Kmeňové bunky sú modifikované na tvorbu dlhovekých buniek, ale sú zatvorené. Príčina je v niekdajšom užívaní nežiaducich látok. Základné bunky ako u 80 ročnej zdravej osoby. Treba odblokovať kmeňové bunky.

Geriatrická diagnostika orgány tela: kyvadlo obkreslilo mozog, pľúca, srdce, žalúdok, slezinu, obličky, hrubé a tenké črevá, prostatu, svaly, kožu, kosti. Všade kmeňové bunky aktívne a základné bunky ako u 20 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo neobkreslilo. Neprodukuje žiadne užitočné látky pre telo. Žiadne modifikácie. V niektorých častiach tuku sú uložené riskantné toxíny z nežiaducich látok, ktoré ste užívali.

Geriatrická diagnostika imunitná: obidve imunity sú v poriadku.

KONTROLA A POSTUP LIEČBY

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Obsah vitamínu U je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Obsah E vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 40, čo je zlepšenie. Stav buniek ako u 50 ročnej osoby. Prísun vitamínu C cez kožu je dostatočný. Liečba spočíva v obkladaní vrecúškom s rašelinou, ktorú dostanete v hypermarketoch. Spravíte si dvojité plátenné vrecúško, aby sa rašelina nesypala von a na večer prikladajte na telo.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: všetko v dobrom stave, zatiaľ netreba liečiť.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Stav chorobnosti je 24, čo je značné zlepšenie. Stav buniek ako u 50 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Modifikácia tukového orgánu spočíva v prikladaní krajcov chleba s kosťami so zajaca a diviny (krajce prešpikujete kosťami). Postupne na celé telo. Raz do týždňa celé telo.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy. Stupeň chorobnosti 30. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je blokovaný. Prikladajte si na telo raz do týždňa kusy rebier aj so surovým čerstvým bravčovým mäsom. Hlavne na oblasť nôh. Aspoň na pol hodinu spredu a zozadu.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: v prvom rade omývanie tela Solfatanom raz do týždňa. Do 3 dcl pohára nasypete za lyžičku Solfatanu, premiešate a omývate sa, rozotierate rukou. Raz do týždňa je potrebná sauna a dostať toxíny z tela von. Prikladajte si na oblasť brucha obrázky kostníc a jaskýň. Môžu byť aj čiernobiele a vyciťujte ich.

Prihláste sa na kontrolu o dva mesiace.

REAKCIA NA PROFIL

Pekne ďakujem za pomoc pri postupe liečby. Som rád, že sa mi začali zlepšovať moje choré miesta. Budem robiť všetko preto, aby som sa dal vďaka vám postupne do poriadku. Program, ktorý ste mi poslali, budem dodržovať. Ešte raz vďaka!

 

Pridaj komentár