Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na stav vašich buniek a celkový stav. Bohužiaľ, nemôžem priniesť dobré správy. Preťažujete prácou svoj organizmus a vysiľujete ho extrémnym spôsobom. Nedokážete pre svoje hektické nasadenie využiť tukový orgán a ničíte organizmus. To môže mať neblahé následky na celý váš zdravotný stav.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo ich obkreslilo. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 30 rokov. Obsah vitamínu U je dostatočný. Neporiadok, toxické látky uložené v neurónových oblastiach.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervovú sústavu. Stupeň chorobnosti 60, čo je už bežiaca choroba. Príčinou je zanesenie kmeňových buniek toxickými látkami. Poškodené puzdrenie nervov a iskrenie. Vitamínu E je dostatok. Nervové bunky ako u 80 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo neobkreslilo túto oblasť. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou sú toxické látky, preťaženosť pankreasu a totálny nedostatok vitamínu C cez kožu. Pankreas udržuje organizmus v násilnej výkonnosti, ale ukladá v tomto procese toxické látky v celom tele.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 70, čo je už chorobný stav. Príčinou sú poškodené šľachové úpony. Pohyb zo stredu kĺbov. Toxické látky.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo krvné riečište. Kmeňové bunky sú dostatočne aktívne. Základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo neobkreslilo kostnú dreň v celom organizme. Stupeň chorobnosti 80, čo je bežiaca chorobnosť. Príčinou je hormonálnymi žľazami popálená kostná dreň. Kmeňové bunky sú zablokované, aby sa tejto expanzii chránili a nemôžu obnovovať kostnú dreň. Základné bunky ako u 70 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho obkreslilo. Kmeňové bunky sú vyčerpané a v budúcnosti problémová oblasť. Základné bunky ako u 70 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo hormonálne žľazy a to všetky. Stupeň chorobnosti je 60, čo je bežiaca chorobnosť. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Nadprodukcia hormonálnych látok celkovo poškodzuje kostnú dreň. Prílišná vyťaženosť organizmu a robenie vecí so zbytočným nasadením.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo mozog, srdce, črevá. Kmeňové bunky sú vyčerpané a základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo obkreslilo žalúdok, obličky, pečeň, slezinu. Kmeňové bunky sú kvalitné a funkčné. Základné bunky ako u 50 ročnej zdravej osoby. Sem patrí aj koža, svaly a kosti.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho neobkreslilo. Všade toxické látky z pankreasu a žiadna tvorba užitočných látok. Tuk je chaoticky delený a žiadne užitočné modifikácie.

Geriatrická diagnostika imunitná: kyvadlo obkreslilo obidve imunity v poriadku.

Geriatrická diagnostika očného systému: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 62. Príčina chorobnosti je v poškodení zadného zrakového nervstva.

Pridaj komentár