Chcela by som vás poprosiť o vypracovanie geriatrického profilu. Ďakujem.

Váš zdravotný stav sa celkovo zlepšuje. No geriatrický profil odhalil skryté problémy. Odporúčam pokračovať v liečbe na úrovni buniek tela. Zamerať sa na modifikáciu tuku, aby produkoval užitočné látky.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Neuróny ako trváce bunky sú v stave ako u 80 ročnej zdravej osoby. Vy máte 29 rokov. Nedostatok vitamínu U v tele.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Nervové trváce bunky ako u 80 ročnej zdravej osoby. Totálny prepad vitamínu E v tele.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42. Nedostatok C vitamínu cez kožu do tela. Trváce bunky ako u 80 ročnej zdravej osoby. Nedostatočná starostlivosť.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek chrupavky ako u 80 ročnej zdravej osoby. Negatívny účinok látok z tuku vášho tela.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo riečište. Kmeňové bunky sú vyčerpané alebo zničené. Stav základných buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Kyvadlo obkreslilo kostnú dreň v poriadku. Kmeňové bunky sú v poriadku, základné bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo. Kmeňové bunky sú modifikované k tvorbe dlhovekých základných buniek, čo je výborné. Základné buky ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Kmeňové bunky sú v poriadku a sú aktívne. Základné bunky ako u 20 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika pľúca, žalúdok, slezina, obličky, črevá, koža, kosti, maternica: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Všade aktívne kmeňové bunky a základné ako u 20 ročnej osoby. Kyvadlo neobkreslilo srdce. Stupeň chorobnosti 24. Kmeňové bunky sú vyčerpané alebo mŕtve. Základné buky ako u 120 ročnej zdravej osoby, čo nie je dobré. Riziková oblasť. Kyvadlo neobkreslilo pečeň. Stupeň chorobnosti 24. Kmeňové bunky sú modifikované na tvorbu dlhovekých buniek, ale sú uzavreté a blokované. Treba ich aktivizovať.

Geriatrická diagnostika svaly: kyvadlo neobkreslilo svaly. Stupeň chorobnosti 24. Základné bunky ako u 100 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú mŕtve alebo vyčerpané. Obnovu zabezpečiť mikronatŕhaním v posilňovni.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo. V tuku sa tvorí asi 100 toxických látok poškodzujúcich organizmus. Potreba zodpovedne zastaviť tento proces a naštartovať tvorbu vhodných látok pre telo. Zásadný zvrat dosiahnete kúpeľmi v Solfanate raz do týždňa. Obklady tela kúskami drievok zo stromov naukladané na telo.

REAKCIA NA PROFIL

Chcem sa poďakovať za profil. Mám záujem zlepšiť svoj stav. Poprosím vás o vypracovanie liečby.

GERIATRICKÁ LIEČBA

Geriatrická liečba 6. neurónových oblastí: raz do týždňa zjesť za tanier surovej nastrúhanej kapusty k hlavnému jedlu. Kapustu možno ochutiť. Prikladať listy na telo.

Geriatrická liečba nervstva: jesť slnečnicu, natierať telo slnečnicovým olejom. Užívať prípravky s E vitamínom z lekárne. Každý týždeň.

Geriatrická liečba pankreasu: pravidelne raz do týždňa obklady na telo z ovocia ako banánové šupy, citrónové šupy, šupy z jabĺk, pomaranča, hrušky. Dlhodobo dostávať do tela vitamín C cez kožu.

Geriatrická liečba pečene: v pečeni máte blokované kmeňové bunky a treba ich odblokovať. Natierať ruky a oblasť pečene kostihojovou mastičkou. Robte tak dva týždne každý deň.

Geriatrická modifikácia tukového orgánu: zo základnej diagnostiky vyplýva, že v krvnom riečišti, srdci, svaloch už máte vyčerpané kmeňové bunky. Jediná možnosť je v modifikácii tukového orgánu.

Modifikácia tuku „dlaň“: ide o modifikáciu tukových buniek do plochých útvarov. Na začiatok je treba zlikvidovať produkciu asi 100 toxických látok vytvorených v tuku. Asi tri týždne každý druhý deň obklady tela z destilovanej vody. Namočiť vatu alebo handričku a omývať telo. Priebežne ukladať na seba zlaté predmety – retiazky, prstene a pod. asi tri týždne. Prikladať na telo hliníkovú fóliu, dlhé pásy. Prilepiť leukoplastom a nechať pôsobiť asi hodinu. Robte tak jeden týždeň.

Modifikácia tuku „palce“: ide o modifikáciu tuku na ploché útvary veľkosti palca podporujúce psychické pochody. Pozerať sa do zrkadla a premýšľať nad sebou, svojimi orgánmi. Čítať si články o hypnóze.

Modifikácia tuku „hviezdičky“:  ide o útvary v tuku, ktoré pozmenia kmeňové bunky tak, aby vytvárali základné bunky so zvýšenou životnosťou až 14 rokov. Natierať telo jadrovým mydlom na hrubo a potom masáž tela. Dvakrát do týždňa pol roka. Jadrové mydlo odskúšať na malej ploche.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: ide o zoskupenie tukových buniek v tele na tvorbu nových jednorazových kmeňových buniek. Pre vás dôležitý program. Natierať raz do týždňa kúskom rozpusteného múmia. Nechať zaschnúť na celom tele. Prikladať na telo vankúšik s rašelinou. Ležať na ňom. Spraviť pásy po tele s bylinkovou zubnou pastou.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: ide o útvary v tuku, ktoré majú tvoriť liečivé látky. Pred sprchovaním natierať telo prachom, ktorý sa hromadí v byte na skriniach a predmetoch. Nechať pôsobiť a potom osprchovať. Ísť do lesa a nabrať čiernu lesnú zem aj s lístím. Pošúchať telo a osprchovať. Umyť jadrovým mydlom.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ide o špeciálne útvary, ktoré liečia bunky na molekulovej úrovni. V prvom rade si vytlačte obrázky jaskýň alebo si ich choďte prezerať na internet. Potom prineste zem okolo skál z niektorého lomu, čo najplanšiu. Usušte ju a pred kúpaním sa ňou natrite raz do týždňa. Nechajte pôsobiť a osprchujte.

Pridaj komentár