Požiadali ste ma, aby som veštecky preveril expozíciu toxických látok z prostredia, v ktorom ste pracovali. Potvrdzujem, že nebezpečenstvo tvorby neštandardných buniek v tele je trvale vysoké. Pristúpte k detoxikácii zodpovednejšie ako doteraz.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo ich obkreslilo. Množstvo vitamínu U je dostatočné. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby, čo je na váš vek 33 rokov dobré.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Nervové bunky sú tak ako aj neuróny trváce bunky. Keď sa zničia, tak už sa nedajú obnoviť. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Veštecky vnímam nedostatok vitamínu E. Odporúčam zvýšiť prísun slnečnicového oleja, slnečnicových semienok. Celkovo treba zvýšiť starostlivosť a udržiavať hladinu E vitamínu na vyššej úrovni. Trvalé a pravidelné užívanie.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo neobkreslilo trváce bunky pankreasu. Obsah vitamínu C, ktorý sa dostane do tela cez kožu, je v mínuse. Odporúčam pravidelný kontakt rúk a tela s ovocím. Stupeň chorobnosti pankreasu je 62, čo je už bežiaci chorobný stav. Stav buniek ako u 80 ročnej osoby. Chorobnosť pankreasu smeruje do oblasti očí.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Tak isto chrupavky. Stav ako u 30 ročnej zdravej osoby. Všetko v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo. Stav základných buniek ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú v dobrej kondícii a vitálne. Kostnú dreň kyvadlo neobkreslilo. Základné bunky ako u 70 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú uzatvorené a chránia sa pred toxicitou, ktorú máte v tele.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Základné bunky sú ako u 100 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sú vyčerpané alebo už zničené. Celkovo riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo. Základné bunky ako u 70 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sú značne vyčerpané a slabšie sa obnovujú.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo pľúca. Základné bunky ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú v plnej vitalite. Kyvadlo obkreslilo srdce. Základné bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sú vitálne. Kyvadlo obkreslilo žalúdok. Základné bunky ako u 40 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky v plnej vitalite. Kyvadlo obkreslilo obličky. Základné bunky ako u 70 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky sú blokované a uzatvorené, aby ich nepoškodila toxicita. Kyvadlo obkreslilo pečeň. Základné bunky ako u 70 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky s značne mŕtve a vyčerpané. Príčina je spracovanie množstva toxických látok, ktoré ste dostali do tela v toxickom pracovnom prostredí. Kyvadlo obkreslilo slezinu. Základné bunky ako u 30 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky v plnej vitalite. Kyvadlo obkreslilo črevá. Základné bunky ako u 30 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky v plnej vitalite. Kyvadlo obkreslilo prostatu. Základné bunky ako u 30 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky vitálne. Kyvadlo obkreslilo kožu. Základné bunky ako u 30 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky vitálne. Kyvadlo obkreslilo svaly. Základné bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky vitálne. Kyvadlo neobkreslilo kosti. Základné bunky ako u 70 ročnej zdravej osoby, kmeňové bunky sú uzatvorené a chránia sa pred toxicitou uloženou v kostiach.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo tuk neobkreslilo. Netvorí žiadne užitočné látky pre telo. Mal by tvoriť aspoň 24 prospešných látok. Je tu uložená toxicita.

Geriatrická diagnostika nebezpečných buniek: veštecky vnímam hromadenie glukózy okolo lymfatických buniek a to na veľa miestach. Vyčerpané kmeňové bunky môžu byť geneticky ohrozené a vytvoriť nežiaduce mutačné bunky. Riziko môže byť vysoké. Odporúčam pokračovať v detoxikácii organizmu.

Pridaj komentár