Po 3. mesiacoch liečby by som Vás chcela poprosiť o opätovné zdiagnostikovanie buniek a tukového orgánu.

Požiadali ste ma po čase, aby som sa pozrel, ako si vediete v tvorbe užitočných látok v tuku. Môžem konštatovať, že ste razantne postúpili a produkujete už 1200 užitočných látok do tela. Verím, že vydržíte a dosiahnete až 30 000 užitočných látok z tuku pre organizmus. Cítiť celkové zlepšenie zdravotného stavu.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Trváce bunky ako u 20 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 29 rokov. U vitamín je na dostatočnej úrovni.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo. Stav ako u 10 ročnej osoby. E vitamín v dostatočnej hladine.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stav chorobnosti 42, čo je začínajúca choroba. Vitamín C cez kožu chýba.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav trvácich buniek ako u 20 ročnej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo. Základné bunky ako u 20 ročnej osoby. Kmeňové bunky sú modifikované na tvorbu základných buniek so životnosťou 10 rokov, čo je zaujímavé.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Základné bunky ako u 20 – 40 ročnej osoby, striedavo v každej oblasti iné. Kmeňové bunky čiastočne mŕtve a časť sa prebrala k aktivite, čo je dobré. Objavujú sa aj nové lymfatické uzliny na viacerých miestach, čo je dobrá správa.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Základné bunky ako u 20 ročnej osoby, čo je zlepšenie. Kmeňové bunky aktívne, ale prešli v minulosti modifikáciou a produkujú základné bunky so životnosťou 7 rokov.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela: srdce bolo obkreslené. Kmeňové bunky sú vyčerpané. Stav základných buniek ako u 60 ročnej osoby, slabé zlepšenie. Svaly majú vyčerpané kmeňové bunky, ale základné sa polepšili na stav ako u 40 ročnej osoby. Pečeň má kmeňové bunky vyčerpané a mŕtve. Stav sa zlepšil u základných buniek ako u 60 ročnej osoby. Ostatné oblasti ako u 20 ročnej osoby a kmeňové bunky v poriadku.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: celkovo výrazné zlepšenie, z 22 užitočných látok sa produkcia zvýšila na 1200, čo je výborné. V tuku vnímať ploché útvary veľkosti dlane, ktoré začali produkovať užitočnú chémiu pre orgány. Máte asi 20 takýchto plochých útvarov. Chýba modifikácia na podporu psychiky veľkosti odtlačku palca. Chýbajú prerušované pásy na tvorbu liečiv. Chýbajú dlhé pásy na tvorbu nových kmeňových buniek, chýbajú hviezdičky na modifikáciu kmeňových buniek, aby produkovali základné bunky s dlhšou životnosťou.

Pridaj komentár