Chcel by som vás poprosiť o vypracovanie geriatrického profilu.

Požiadali ste ma, aby som vám vypracoval geriatrický profil kmeňových buniek. Bohužiaľ, neprinášam dobré správy, ale to už asi tušíte. Trváce bunky sú zle údržbované. Kmeňové bunky sú spôsobom života vyčerpané a tukový orgán produkuje 600 toxických látok. Asi by ste sa mali zamyslieť nad vzťahom k svojmu organizmu, kým nie je neskoro.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Nedostatočná údržba. Úplný prepad U vitamínu v tele, ako keby ste ho v živote nemali. Stav trvácich buniek ako u 90 ročnej zdravej osoby, hoci máte iba 29 rokov.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervové dráhy. Stupeň chorobnosti 42, žiadna údržba. Obsah E vitamínu žiadny. Stav nervstva ako u 100 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Obsah vitamínu C cez kožu je čiastočne dostačujúci.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich neobkreslilo, ani chrupavky. Stupeň chorobnosti 62. Zavápňovanie týchto oblastí. Príčinou je nedostatočná výživa a schátralosť. Stav trvácich buniek ako u 120 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 24. Základné bunky ako u 50 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky vyčerpané a zničené. Niečo ešte ide.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Základné bunky ako u 10 ročnej osoby. Kmeňové bunky vitálne a ešte jedna sada je do rezervy, čo je dobré.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 62, čo je bežiaca chorobnosť. Stav základných buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sú vyčerpané a mŕtve.

Geriatrická diagnostika orgány tela: všade sú kmeňové bunky vyčerpané a zničené. Základné bunky ako u 70 ročnej osoby a to všade. Odporúčam začať sa zaoberať zdravotným stavom vážnejšie

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 42, čo je začínajúca chorobnosť. Produkuje 600 toxických látok.

Pridaj komentár