Zdá sa, že po sérii problematických geriatrických pokusov ste sa úspešne pohli vpred a dali ste si aj druhú úroveň liečby do poriadku (B82). Milo ste ma prekvapili a verím, že liečby dotiahnete aj na molekulárnej úrovni.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesta nie sú. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Organizmu sa dobre stará o tieto oblasti. Epitelové bunky sú spevnené. Bunkové blany opravené. Chromozómy spevnené. Génová rovina je vyčistená. Gény dlhovekosti chýbajú. Molekulárna úroveň rozpadané guličky a treba riešiť. Orgániky opravené.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabé miesta nie sú. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky spevnené. Orgániky posilnené. Chromozómy spolupracujúce aj vďaka Ufo III. Génová rovina čistá a gén dlhovekosti v poriadku. Molekulárna úroveň rozpadané guličky.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky stále rozpadané. Bunkové blany opravené. Orgániky opravené a pokračuje sa v oprave. Chromozómy spevnené. Génová rovina je čistá a gén dlhovekosti. Molekulárna štruktúra rozpadaná.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky stále rozpadané. Bunkové blany neopravené. Orgániky opravené a pokračuje sa v oprave. Chromozómy sa zreparovali. Génová rovina je čistá a gén dlhovekosti. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sa opravujú. Orgániky zdvojené a posilnené. Chromozómy sa zreparovali. Génová rovina je čistá a gén dlhovekosti. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sa opravujú. Orgániky zdvojené a posilnené. Chromozómy spevnené a silné. Génová rovina je čistá a gén dlhovekosti. Molekulárna úroveň riziková a ešte prítomné vírusy.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky poškodené. Orgániky zdvojené a posilnené. Chromozómy posilnené aj vďaka UFO III. Génová rovina je čistá a gén dlhovekosti. Molekulárna úroveň riziková.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Epitelové bunky sú rozpadané. Orgániky zdvojené a posilnené. Chromozómy ešte stále slabé a treba znovu preliečiť. Génová rovina je čistá a gén dlhovekosti.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: začali ste z mínusu produkovať asi milión užitočných látok z tuku. Treba vás pochváliť. 90% nateká do tela a nahrádza činnosť hlavne pankreasu. Ten má čas sa zreparovať.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem Vám za geriatrický profil. Chcem pokračovať ďalej, a tak Vás chcem  poprosiť o geriatrické liečby .

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: na telo prikladať trojuholník z plechu 10x10x10 cm aspoň 4 krát za 2 mesiace. Terapia trvá 20 minút. Z viazacieho drôtu vyrobiť guličku a obaliť alobalom. Prikladať aspoň 6 krát za 2 mesiace na telo. Terapia trvá 20 minút.

Geriatrická liečba molekulárnej úrovne: všetko zabezpečuje terapia uvedená vyššie.

Ďalšie geriatrické liečby: prikladať na telo kúsky múmia alebo ho nasucho šúchať po tele a maličký kúsok ako hrášok do úst. Realizovať 10 krát po dobu 2 mesiacov.

Ísť do sauny a striedanie horúčavy a chladu a zlikvidovať nežiaduce mikroorganizmy v lymfatickom systéme.

Kus papierovej trubice obaliť alobalom a prikladať na telo aspoň 15 krát po dobu 10 minút počas  2 mesiacov.

Morskú hviezdicu alebo kraba alebo morskú ulitu obaliť alobalom a prikladať na telo asi 3 krát po dobu 1 hodiny

Geriatrická liečba tukového orgánu: záhradných slimákov zaživa vybrať z ulity alebo rozmliaždiť aj s ulitou, dať do plátenného vrecka a prikladať na telo, stačí raz na 20 minút.
Jadrové mydlo žlté nie biele nasucho šúchať po tele a osprchovať. Každý týždeň aspoň 4 krát počas 2 mesiacov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.