Venujeme sa hlavne psychickému prieniku do kozmu č.1, ktorý sa nachádza vo valci s ostatnými 6. kozmami. Náš kozmos č.1 vo valci si predstavujeme ako guľovitý útvar o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V tomto priestore je do 1 bilióna čiernych dier o veľkosti čiernej diery v našej Galaxii a je tu asi 70 významnejších druhov organického života UFO I., UFO II. a UFO III.

Postupne prenikáme do podobných 6. kozmov vo valci o veľkosti v priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Treba prijať predstavu 7. kozmov o danej veľkosti v ohnutom valci o dĺžke 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V týchto 7. kozmoch vo valci sa nachádza organický život, ktorý sme podchytili do mapiek, ktoré si nájdete na adrese: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: 7 kozmov vo valci.

Na systém kozmického vedomia sme prišli pri vešteckom výskume kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Potom pri výskume fyzicky znetvorených jedincov, ktorých psychika vďaka čudnému pohybu prenikala do kozmu. Potom sme robili výskum jedincov, ktorí sa narodili hyperaktívnym a nekľudným matkám.

Celý princíp kozmického vedomia stojí na psychickej koncentrácii do ganglií okolo orgánov tela a ukladaní obrázkov kozmu do ganglií, čo má za následok vytekanie energetického lúča z mozgu a to reálne cez atmosferické vrstvy planéty Zem. Nie do predstáv v hlave alebo predstáv obrázkov uložených pred sebou. Na toto si treba pri výcviku kozmického vedomia treba dať pozor.

A potom je tu prax psychického prieniku na obežnú dráhu planéty Zem, potom k planétam slnečnej sústavy, do jednotlivých súhvezdí našej Galaxie, do čiernej diery našej Galaxie. Potom psychický prienik cez čierne diery do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. Nasleduje už iba psychický prienik do 1 bilióna čiernych dier okolo 2 000 galaxií. A teda je tu psychické prenikanie do priestoru o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Za týmto priestorom je priestor anti čiernych dier bez čiernych dier, galaxií, súhvezdí a planét. Je to svet atómov, kde sú útvary v podobe tuhých, plynných alebo kvapalných látok, všetko je iba ako pociťovanie energie. Tadiaľto sa dá psychicky prejsť iba cez kozmické vedomie prepojené na atómové štruktúry ľudského tela. K tomu vám dopomôže spolupráca s mozočkom v zadnej časti hlavy. Tento svet anti čiernych dier likviduje planéty, súhvezdia a celé galaxie. Potom sa psychicky premostíte do ďalšieho kozmu č.2. o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tu sa musíte prepnúť psychicky do klasického vedomia. Keď prejdete cez tento kozmos, tak znovu treba do anti čiernych dier a odtiaľ do kozmu č. 3. A takto to opakujete do ostatných kozmov, ktorých je spolu 7 o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tu všade sa nachádza organický život v počte asi do 100 druhov.

Samozrejme, že organický život možno kontaktovať aj cez kozmické vedomie, ktoré sa nad hlavou ako energetický lúč stočí do vnútra buniek za pomoci mozočku a zvnútra buniek je možnosť kontaktovať organický život v 7. kozmoch vo valci. Po takomto kontakte a návrate má ezoterik pri sebe odtlačok vnútra buniek organického života a môže ich nepriamo skúmať, ako budú reagovať na náš ezoterický svet a či si budeme rozumieť.

Potom sú tu ešte ďalšie možnosti prieniku do kozmu – cez zhluky embryonálnych buniek v dospelej osobe. Odtiaľ sa kozmické vedomie tlačí do kozmu, všetko sa vníma ako svetlo z minerálov a nasnímané spomienky treba dekódovať veštecky do reálnych objektov. Potom je možnosť kozmického vedomia cez zvieracie bunky, cez bunky pohlavných orgánov za účasti sexuálneho vedomia, cez atómové štruktúry v tele premostením sa cez pocit ideme do seba a nie priamočiaro pred seba. Potom je tu špecifický prienik napojením sa na častice svojho tela cez systém naladenia sa psychicky na osoby, ktoré majú poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov tela. Všetko sú to možnosti prienikov do kozmu okolo nás do vzdialeností o priemere 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Postupne sme prenikali cez kozmické vedomie cez bunky k organickému životu v kozme 2., 3., 4., 5., 6. a 7. Už poznáme organický život v našom kozme č. 1. Na základe týchto skúseností sme už išli vyhľadávať do týchto kozmov jedincov, ktorí majú vzťah k ezoterike a duchovnu, ktoré sami prevádzame.

Zaujímavé boli kontakty na organický život v kozme č 2., kde sme skúmali, ako vnímať svet pomocou predstavy zrkadiel v periskope a cez predstavu mriežky. Tak isto sme tu kontaktovali aj organický život, ktorý pozná ďalšie veľké množstvo valcovitých útvarov s určitým počtom kozmov ako je náš kozmos o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Nesporne najzaujímavejšie boli psychické prieniky do organického života v kozme, ktorý má záujem o duchovno, ale všetko vníma v podstate geometricky, matematickým vzorcami alebo niečím podobným ako sú chemické značky. Často je vnímanie nastavené iba na atómovú a molekulárnu chémiu, čo budeme postupne skúmať v kozme o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Nás bude hlavne zaujímať, ako čo najracionálnejšie vnímať svet organických a anorganických prvkov. Ako vnímať svet atómov a ich štruktúr z elektrónov a jadier. Zatiaľ to vychádza na to, že elektrón je zložený z častíc a tie medzi sebou vytvárajú niečo ako malé blesky a magneticko elektrické výboje ako pri zváraní oblúkom. Svet častíc sa bude skorej vnímať ako nespočetné prebiehanie častíc na veľké a malé vzdialenosti v rôznych druhoch čiar s rôznou dĺžkou podľa toho, akú majú životnosť.

Prioritne nás bude zaujímať cesta do ďalších nekonečných vzdialeností k inému organickému životu v útvaroch podobných ako je 7 kozmov vo valci. No tento možný život je extrémne vzdialený a doterajším spôsobom psychického preniku by sme tam museli putovať niekoľko dní a možno aj celé mesiace. A treba nájsť skokovitý spôsob psychického presunu. Vyhľadať organický život v kozme, ktorý by to dokázal a prevziať jeho systém. Alebo by pomohol systém meditácií v aure a vytvorenie zvláštneho energetického poľa z predstáv. Vytvoriť niečo ako možnosť skoku na veľké vzdialenosti. Ďalší organický život je tak ďaleko, ako keby blcha chcela ísť na cestu okolo celej planéty Zem. Už sme odskúšali psychický prienik napojením psychiky na anorganické prvky v tele a premiestnenie sa cez južný magnetický pól v Antarktíde a takto sa nám podarilo posunúť psychiku do vzdialeností 1000 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. No pravdepodobne by sme potrebovali preniknúť psychicky do kozmu do vzdialeností 1 bilión biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A teda budeme potrebovať vytvoriť v aure okolo seba zvláštne magnetické pole na vymrštenie psychiky do týchto vzdialeností v zlomku sekundy. Cez takéto magnetické pole v aure okolo ľudského tela by sa celkovo presun psychiky extrémne zjednodušil aj na menšie vzdialenosti ako sú galaxie a 7 kozmov vo valci.

Pridaj komentár