Chcela by som Vás poprosiť o prekontrolovanie môjho zdravotného stavu. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, ako si dávate do poriadku imunitu. Liečba sa rozbehla dobre. Sú tu ozdravovacie tendencie a treba pokračovať v načatej práci a dokončiť ju k stabilnému stavu. Pokiaľ chcete ísť ďalej, dajte vedieť. A pri liečbe treba väčšiu disciplínu.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Epitelové bunky sú v poriadku. Orgániky vo vnútri buniek sú poškodené. Chromozómy pevné a stabilné. Génové sekvencie čisté. Molekulárna úroveň je v tvare rozpadaných guličiek, čo nie je dobré. Potrebujete oceľové laná.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervový systém všade. Slabých miest je ešte dosť a treba sa liečiť ďalej. Epitelové bunky sú v poriadku. Bunkové blany napadnuté vírusmi. Orgániky v poriadku. Chromozómy v poriadku. Génové sekvencie sú čisté. Molekulárna úroveň oceľové laná a teda v poriadku.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Slabých miest je dosť a treba ďalšiu liečbu. Epitelové bunky v poriadku. Orgániky v poriadku. Chromozómy slabá činnosť. Génové sekvencie sú čisté. Molekulárna úroveň špagátiky, čo je v poriadku. Biele krvinky sa dávajú do poriadku. Bojuje sa o vyčistenie detskej žľazy a celého statického systému imunity, čo je dobrá správa. T a B lymfocyty sa už kódujú na určitých úsekoch detskej žľazy. Ďalšie produkty T a B lymfocytov imonoblasty sa už aktivizovali. No vírusy napádajú ešte imunoglobíny a táto úroveň imunitného systému ešte nie je v poriadku. A mohla by byť, keby ste sa šúchali pomletým obilím. No niekto si chce liečbu regulovať po svojom. Takže treba zrealizovať.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ešte stále neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti sa znížil na 40, čo je zlepšenie. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Vo vnútri buniek vírusy a nežiaduce mikroorganizmy. Orgániky poškodené. Chromozómy napádané vírusmi a toxikované. Génové sekvencie poškodené, jedna sekvencia v bunkách blokuje imunitný systém. Molekulárna úroveň oceľové laná.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Teda zlepšenie. Slabé miesta nie sú. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany v poriadku. Bunky si robia s vírusmi poriadok. Orgániky v poriadku. Chromozómy v poriadku. Génové sekvencie produkujú zvláštne liečivé látky do tela. Tento systém nepoznám. Molekulárna úroveň oceľové laná. Lymfatické uzliny sú ešte pasívne, ale už sa prebúdzajú k činnosti.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku, teda zmena k lepšiemu. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany slabé. Orgániky zdecimované a toxické. Chromozómy slabšie. Génové reťazce čisté. Molekulárna úroveň špagátiky a teda v poriadku.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku, slabé miesta nie sú. Epitelové bunky v poriadku. Bunkové blany sa dávajú do poriadku. Orgániky celkovo v poriadku. Chromozómy v poriadku. V pečeni sa génová sekvencia napravila. Ostatné génové sekvencie sú čisté. Molekulárna úroveň špagátiky a oceľové laná.

Geriatrická diagnostika tukových buniek: tukové bunky produkujú asi 1000 užitočných látok a tie podporujú biele krvinky. Tabletky od lekárky na mykózu pomohli.

 

Pridaj komentár