Venujeme sa tu problematike reinkarnácie, ktorá sa usiluje o to, aby človek po smrti svoje spomienky nechal vcelku a previedol ich do sveta mŕtvych spomienok. Tak isto do nich vložil určité programy o ďalšom fungovaní týchto spomienok.

V prvom rade si treba definovať, čo je to svet mŕtvych spomienok. Svet mŕtvych spomienok je všade. To všade definujeme až do úrovne častíc, z ktorých sa skladajú atómy a všetko v nich. Nachádza sa v každom objekte a je jedno, či je to tuhá, plynná, alebo kvapalná látka a je jedno, aké má rozmery. Či ide o bunku, komára, dom, planétu a našu Galaxiu. Tieto objekty môžu byť nekonečne malé a tiež nekonečné veľké. Svet mŕtvych je bezprostredne priamo v tele človeka, je okolo tela a prekrýva celú planétu Zem. Tak isto celú slnečnú sústavu. Prekrýva 2 000 galaxií okolo nás. Tak isto prekrýva asi 1 bilión čiernych dier do priemeru 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. No smeruje všade až do priemeru 2 miliardy krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Ďalej sme psychicky neprenikali a teda nemôžeme tvrdiť, že ide aj ďalej. Do tohto priemeru je vo všetkých objektoch až na úroveň častíc v atómoch.

Ako sa človek dostane do tohto sveta, ktorý prekrýva všetko ezotericky známe? Do sveta mŕtvych prenikajú počas života osoby, ktoré prešli určitým štádiom klinickej smrti, ktoré sprevádza zastavenie činnosti určitej časti tela. Teda ide o proces, pri ktorom nastáva psychický prienik do sveta mŕtvych aj u jedincov, ktorým sa v noci príliš stíši činnosť orgánov tela a dočasne sa pozastaví činnosť niektorého orgánu v tele. Teda nemusí osoba prežiť klinickú smrť trvajúcu 20 minút s pozastavením všetkých orgánov tela. Ezoterik je osoba, ktorá cez cvičenie jogínskej nehybnosti, cez proces stíšenia mysle a pozastavenia aspoň časti niektorého orgánu v tele začína s prienikom do sveta mŕtvych. Otvára si prienik do tejto dimenzie sveta, ktorý neobsahuje nič iné iba spomienky odumretej organickej hmoty, ktoré vyprodukovala počas svojej organickej existencie. Teda pokiaľ žila kdekoľvek, kedykoľvek a akákoľvek organická hmota v kozme, tak musí každú svoju spomienku uložiť do sveta mŕtvych spomienok. Niektoré spomienky môžu byť staré až bilióny biliónov pozemských rokov.

Teda všetko organické po svojej smrti ukladá svoje spomienky do sveta mŕtvych spomienok. A je jedno, či to je mikroorganizmus, rastlina, zviera alebo človek. Pokiaľ si niečo pamätá, tak to ukladá do sveta mŕtvych spomienok. Čo sa týka sveta mŕtvych okolo planéty Zem, tak sa sem uložili spomienky organického života staré až 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Od roku 100 000 pred naším letopočtom sa začínajú ukladať spomienky pravekých ľudí. Od roku 20 000 pred naším letopočtom sa do sveta mŕtvych ukladajú spomienky aj prírodných ľudí šamanského obdobia. Od roku 6 000 pred naším letopočtom sa sem ukladajú až do dnešných dní spomienky ľudí mysliacich.

Vo svete mŕtvych spomienok sa nachádzajú roztratené spomienky organického života všade tam, kde prebieha alebo prebiehal organický život v niečom podobný organickému životu na planéte Zem. Potom tu nájdeme spomienky v ucelených celkoch, ktoré sú uložené vo veľkom priestore často veľkosti našej Galaxie. Ale nájdu sa aj veľkosti našej planéty Zem a ešte menšie veľkosti rodinného domu. Ide vždy o spomienky zoskupené do určitých celkov a dali sme im názov kozmické inteligencie.

Tieto kozmické inteligencie obsahujú spomienky mŕtvej organickej hmoty, ktorá má v sebe určitý plán fungovania so spomienkami, ktoré obsahuje. V prvom rade ide o plán zahustiť svoje spomienky, aby boli ako nedobytná pevnosť a nemohli byť doslova skonzumované inou kozmickou inteligenciou. Teda svoje spomienky neustále kopíruje a spevňuje. Kozmické inteligencie sa neustále usilujú do seba naberať voľne prenikajúce spomienky odumretej hmoty. Niektoré zo seba produkujú objekty, ktoré rovno prenikajú do organického života a zoberú do seba len určité spomienky v momente smrti. Niektoré sa špecializujú iba na určité spomienky zomierajúcej hmoty. Čo sa týka spomienok zomierajúcej organickej hmoty, sú dôsledne rozoberateľné kozmickými inteligenciami aj z dôvodu nezáujmu ľudstva o svoje spomienky a ich uchovanie po smrti vcelku a za určitým účelom. Niektoré kozmické inteligencie robia voči organickému životu kdekoľvek v kozme iba niečo ako foto odtlačok spomienok uložených v organickej hmote. Niektoré kozmické inteligencie sa špecializujú na konzumáciu už existujúcich kozmických inteligencií. Niektoré kozmické inteligencie sú nehybné a niektoré putujú v určitom priestore.

To, čo sa do sveta mŕtvych z planéty Zem zapísalo doteraz jedinečným spôsobom, sú spomienky detských dyslektikov, ktorí majú počas života zväčšenú detskú žľazu, trvalo detskú psychiku orientovanú na jeden objekt a celý život sa doslova dotýkajú a hrajú iba s jedným druhom materiálu, ktorý si obľúbia, ako sú pierka, drievka, ale aj súčiastky z počítača. Teda pri kontakte s objektmi, ktoré sa im zapáčili, nepremýšľajú, ale sa iba dotýkajú a majú emócie. Pripomína to zvieracie vedomie s 20 %-nou rozumovosťou. A v žiadnom prípade nie premýšľanie a hľadanie rozumovosti a praktického využitia pre bežný život. Po smrti takýchto jedincov sa spomienky umiestnia do sveta mŕtvych spomienok a to veľmi silne a nedostupne. Nevýhoda je, že sú jednostranne orientované na všetko dianie na planéte Zem. A to je z hľadiska večnosti zlá orientácia. Planéta Zem raz bude končiť a jej zánik je zákonitý. Síce nevieme, kedy to bude, ale určite to bude. Potom takéto záznamy stratia svoj zmysel. A to si ezoterik pri reinkarnácii nemôže a nechce dovoliť. No záznamy vo svete mŕtvych sú určitým návodom, ako silne a nedobytne svoje spomienky uložiť do sveta mŕtvych spomienok.

V zásade bude platiť, že ľudské premýšľanie v prísnej logike a abstrakcii nie je vhodné pre účely reinkarnácie, slabo a rozpadajúco sa zapisuje do sveta mŕtvych spomienok. Omnoho vhodnejšie je zapisovanie spomienok po vzore detských dyslektikov a to cez svalové platničky a 20 %-nej rozumovosti batoliat a zvierat. Ešte je vhodné zapisovať do sveta mŕtvych spomienky ako zvieratá, prípadne prírodní ľudia a to v symbolickej podobe a 50 %-nej rozumovosti bežiacej na základe rozprávkových, náboženských a mytologických predstáv, kde hlavnú rolu hrá obrázkové myslenie a nie dnešné abstraktné myslenie.

Teda ezoterik sa rozhodol ukladať svoje spomienky na systém detských dyslektických jedincov. Ezoterik sa na diaľku napája na takýchto jedincov a preberá ich systém. No zorientuje sa hlavne na svoje vlastné spomienky a do kozmu, do seba a do sveta mŕtvych preniká ako detský dyslektik, ale svoje spomienky a skúsenosti neviaže iba na planétu Zem.

Ezoterik spoznáva kozmos a svet mŕtvych ako detský dyslektik a zároveň ako detský autista, ktorý má rád svoje spomienky a neustále má chuť ich kopírovať. Ezoterik neviaže svoje spomienky iba na jeden objekt a jeden priestor.

Ezoterik v rámci reinkarnácie vytvára niekoľko druhov reinkarnácií a to do prostredia čiernych dier, ktoré určujú dianie vo svete mŕtvych do priemeru 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov, na čo mu stačí systém detských dyslektikov a k tomu stav detského autistu.

Ezoterik v rámci reinkarnácie vytvára druhy typ reinkarnácie a to do sveta pod vplyvom anti čiernych dier. Tie obklopujú svet mŕtvych do priemeru 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov do priemeru zhruba 7 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A tu treba spomienky ukladať rovno dovnútra atómov, vzorom je UFO J3E, ktoré žije v prostredí anti čiernej diery.

Ezoterik chce aj reinkarnáciu na tretí spôsob a to do priemeru 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a vtedy ako detský dyslektik musí prenikať všade cez mŕtve embryonálne bunky v dospelej osobe.

Ezoterik chce aj reinkarnáciu na štvrtý spôsob a to rovno do jadier atómov svojho tela. V tomto prípade sa ako detský dyslektik a autista napája na zvieracie mŕtve bunky a cez ne pracuje na svojom štvrtom druhu reinkarnácie.

Ezoterik pracuje aj na reinkarnácii na piaty spôsob a to cez stavy magnetickej aury okolo seba so spoznávaním a kontaktovaním všetkého, čo sa nachádza vo svete mŕtvych kozmických inteligencií.

Ezoterik chce aj reinkarnáciu na šiesty spôsob a to je reinkarnácia na úroveň častíc, ktorá nám nie je ešte dostatočne známa. A bude ju treba prebádať podrobnejšie.

Pridaj komentár