Liečbe ľudského tela sa prioritne venuje 5. ezoterická cesta. Ezoterik sa vyhráža brušným pudom a prinucuje ich, aby človeka liečili. Po dosiahnutí zdravia sa vybudovaný systém vracia do štandardu a geriatrický systém sa uzavrie. Samozrejme, že ezoterik nie je nadšený, že celý systém geriatrickej liečby sa uzatvára a znovu sa aktivizuje, až keď človek ochorie.

5. ezoterická cesta sa realizuje v oblasti brušného mozgu, ktorý je umiestnený v stene hrubého a tenkého čreva. Tu sa nachádzajú drobné neurónové zhluky veľké ako špendlíková hlavička, je ich tu veľké množstvo a navzájom sú pospájané nervovými dráhami. A v týchto zhlukoch sa nachádza brušný mozog, v ktorom sa nachádzajú rôzne druhy systémov. Jednak je to systém spracovania potravy cez systém tenkého čreva. Pokiaľ by ezoterik vypol úplne rozumovosť, tak by ho začal riadiť systém z brušného mozgu v tenkých a hrubých črevách. Teda reagoval a správal by sa ako zviera. Ezoterik si tento stav vypnutia ľudskej rozumovosti môže odskúšať a pokyny z brušného mozgu realizuje iba v predstave a nie v skutočnosti.

V brušnom mozgu sú však skryté aj pudy a to pud sebazáchovy, ktorý bráni osobe, aby nespáchala samovraždu a núti človeka žiť. V brušnom mozgu sa nachádza aj pud rozmnožovací, ktorý núti človeka ísť do sexuálnych aktivít a rozmnožovať sa. V brušnom mozgu je pud teritoriálny, ktorý núti človeka, aby sa usiloval vytvárať si okolo seba určité teritórium, v ktorom žije a funguje. U zvierat to funguje tak, že si pachovými stopami značkujú skaly a stromy. Prírodný človek si označuje svoje teritórium lebkami a podobne. V brušnom mozgu a priamo v tenkých črevách funguje pud pre činnosť buniek ľudského tela.

Človek musí pudy na liečbu prinútiť vyhrážaním a nie žiadaním, aby ho liečili. Teda si predstavuje, ako vyhrážaním prinucuje pudy a odovzdáva liečenie do ich starostlivosti. Nechce sa liečiť sám, nechce aby ho liečil lekár ani liečiteľ, ale aby ozdravovací proces prebiehal cez pudy v brušnom mozgu. Teda pre liečivé účely využije vnútorný mechanizmus liečby a ozdravenia. Samozrejme, pokiaľ je chorobný stav vážny a mohol by ohrozovať zdravie, je spolupráca s lekármi nutná a rozumná.

Pre samotný proces liečby je potrebné vizualizovať predstavy jaskýň, kostí a skeletov mŕtvych chrobákov. Ezoterik si predstavuje, ako odchádza žiť do jaskyne a vyhráža sa v predstavách, že pokiaľ ho pudy nebudú liečiť, tak v jaskyni zomrie. V žiadnom prípade si nepredstavujete, že ste sa do jaskyne prišli uzdraviť. To by sa nespustila liečivá sila pudov v brušnom mozgu. Tento proces prezerania obrázkov jaskýň a vyhrážania sa trvá počas celej liečby a treba ho vždy viazať na oblasti choroby alebo disharmonického stavu.

Ďalej je potrebné, aby sa ezoterik naučil veštecky vnímať, čo pudy potrebujú k tomu, aby sa ľudský organizmus uzdravil. A tu sú potrebné veštecké výkony a tušenie, čo pudy budú chcieť, aby ste jedli, dávali si na telo a aké terapie by ste si robili. Je dobré, keď ezoterik aspoň zbežne pozná metódy alternatívnej medicíny. Dobre je poznať bylinky, lieky a rôzne terapie ako je masáž, akupunktúra a podobne. V niektorých momentoch pudy odmietajú liečiť choré oblasti človeka a odmietajú to vtedy, keď je liečba nad ich možnosti a pri liečbe by mohli poškodiť inú časť tela. Aj v tomto prípade ezoterik nie je bezmocný a môže využiť na liečbu anjelské sféry detských dyslektikov, ktorých psychika aj počas dospelosti zostala detská, po smrti vytvárajú do sveta mŕtvych husté spomienky, ktoré voláme anjelské sféry a tieto môžu poradiť, ako sa liečiť s tým, že sa bude poškodzovať iný orgán tela. Teda chorý orgán sa vylieči, ale iný orgán v tele sa musí poškodiť. Poškodený orgán sa nakoniec ešte dolieči cez pudy v brušnom mozgu. No je možné aj to, že aj anjelské sféry odmietnu niečo liečiť a vtedy sú na rade lekári a spomaľovanie procesu choroby.

Ezoterik sa naučí vyhrážať pudu sebazáchovy v brušnom mozgu predstavou samovraždy. A bude požadovať, aby tento pud prenikol do tela, modifikoval bunkové blany a takto preliečoval choré orgány a časti tela, spravil to najhlavnejšie a to v tukovom orgáne, čo je tuk tela, zrealizoval nové preskupenie a vytvorenie modifikácií ako sú palcáky, dlaňovky, hviezdičky, dlhé pásy, prerušované pasy, granátové jabĺčka, disky, mriežky. Ide o zoskupenie tukových buniek do týchto útvarov a zahájenie náhradnej produkcie biochemických látok, ktoré organizmus potrebuje k liečbe alebo ich už nie je schopný vytvárať v tele.

Ezoterik sa naučí vyhrážať sa pudu rozmnožovaciemu a to tým, že si predstavuje sexuálne pocity a predstavu poškodenia pohlavných orgánov. Po pude rozmnožovacom požaduje, aby prenikol do tela, modifikoval bunky chrupaviek, použil modifikácie na liečby a to hlavne orgánikov vo vnútri bunkách, ktoré vyrábajú biochemické látky, a tak isto ich zreparoval. Ďalej ezoterik po tomto pude požaduje, aby pozmenil celý systém prijímania a trávenia. Má vytvoriť systém ideálneho vyživovacieho režimu, ktorý sa podobá špičkovej reštaurácii, kde sa v každom smere vyhovie bunkám a dodá sa im to, čo potrebujú. Nie ako u anorektikov, kde bunky hladujú alebo u obéznych ľudí, kde je bunkám podávaná nevhodná potrava.

Ezoterik sa naučí vyhrážať pudu teritoriálnemu a to tým, že si predstavuje, ako si poodsekáva prsty rúk a nôh. Samozrejme, všetko v predstave a nie naozaj. Po tomto pude sa vyžaduje, aby prenikol do systému detskej žľazy v strede hrudnej kosti, do kostnej drene, do celého systému bielych krviniek v tele, do lymfatickej mriežky, ktorá ide ústami, dýchacou trubicou, žalúdkom, tenkými a hrubými črevami. Teda do celého imunitného systému tela. Tento pud má zabezpečiť, aby v organizme boli požadované mikroorganizmy v potrebnom množstve a neboli v ňom životu nebezpečné mikroorganizmy. Teda tento pud nakoniec pod vyhrážaním vybuduje v tele jedno veľké genetické laboratórium, bude kontrolovať priebeh delenia mikroorganizmov a celkovú ochranu organizmu. Ďalej bude kontrolovať aj genetický stav buniek v tele a nedovolí nežiaduce genetické zmeny pri delení buniek.

Ezoterik sa naučí vyhrážať pudu bunkovému a to tým, že prestane dýchať a poje si vlastné časti tela. Takéto vyhrážanie núti pud prenikať dovnútra buniek. Preniká postupne do bunkových blán, orgánikov v bunkách, asi 80 chromozómov v každej bunke, potom do génov a génových sekvencií v chromozómoch. Ezoterik požaduje, aby všetko v bunkách bolo zdravé, bunky boli nastavené na dlhovekosť, postupne sa menili viacej na trváce ako deliace sa bunky, výnimku tvoria bunky kože, nervových zakončení a buniek chrupaviek. Po tomto pude ezoterik požaduje, aby hlavne preliečil a pozmenil génové sekvencie v génových retiazkach. Ide o to, aby organizmus spomalil proces starnutia a porobil na génových sekvenciách v tomto smere potrebné zmeny. Ezoterik požaduje po tomto pude, aby prenikol až na úroveň molekulárnych zlúčenín zložených z prvkov. Ide o to, že bunkové blany, orgániky, chromozómy, gény a génové sekvencie v najhlbšej rovine sú tvorené z prvkov, ktoré sa zoskupujú do guličiek, špagátikov a oceľových lán. A ezoterik požaduje všade oceľové laná a dostatočný prísun a výmenu prvkov a to dlhodobo.

Ezoterik je osoba, ktorá na svojej duchovnej ceste využije tento skrytý mechanizmus v pudoch pre udržanie bezchorobnosti a dlhovekosti. Zároveň spoznáva a psychicky preniká do štruktúr buniek a odtiaľ pokračuje v psychickom prieniku do atómov a častíc svojho tela a ešte do menšieho základu častíc. Ezoterik pri psychickom prieniku do buniek môže nadväzovať cez bunky kontakt s organickým životom v kozme.

Pri tomto druhu liečby môžu vznikať rôzne prekážky, napríklad to, že osoby takto sa liečiace nechcú pustiť do svojho tela pudy a považujú ich za sexuálnych násilníkov, niečo nežiaduce, predstavujú si pudy ako svoje dieťa, nežiaduce otehotnenie, niektorí chcú debatovať s pudmi, niektorí ich chcú skúmať, niektorí vyvŕšia na pudoch svoj hnev, niektorí ich chcú mať za kamarátov. A to nie sú dobré prístupy, blokujú prienik a činnosť pudov v organizme. Našťastie aj tu sme odskúšali úspešne systém oslabovania týchto nežiaducich prístupov a to cez systém anti čiernych dier. Ide o schopnosť ezoterika nahodiť si kozmické vedomie cez ganglie v tele, začať tvoriť okolo seba drobné anti čierne diery a narúšať staré stereotypy v psychike liečiacej osoby.

Vyskúšal sa úspešne aj systém, ktorý sa našiel u extrémne dlhovekých jedincov a to uložiť do úrovne chromozómov odtlačok organického života UFO III. Ide o veľmi jednoduchý organický život v kozme, ktorý sa zaujíma iba o uzavretú existenciu v sebe. Takéto objekty sa uložia do oblasti chromozómov a tieto sa starajú o dobrú kondíciu chromozómov a ich spoluprácu. Je potrebné po uložení UFO odtlačkov do tejto roviny tela mať voči nim dobrý vzťah. Je možné do tela uložiť aj iné druhy odtlačkov ako UFO hviezdica, ktorá pozvoľna preliečuje organizmus ezoterika.

Ďalej je dobré si uvedomiť, že extrémne dlhovekých jedincov zase nie je toľko, ako by si človek predstavoval. Z celej histórie ľudstva možno nájsť dlhovekých jedincov asi tak do 100. A skoro u každého ide o genetické poruchy. Iba výnimočne sa systém dlhovekosti vybuduje cieľavedome a takéto osoby vždy musia systém dlhovekosti nadobudnúť v priestoroch jaskýň. Mimo tento priestor to jednoducho nebolo možné. No množstvo prípadov, ktoré využilo liečivé sily týchto 100 jedincov, je už podstatne vyššie. No systém bezchorobnosti a dlhovekosti sa otvára iba na čas liečby a po vyliečení sa znovu uzatvára. A toto je vlastne pre ezoterika veľký problém. Ezoterik by bol rád, keby sa geriatrický systém nekončil a stal sa trvalou súčasťou organizmu. Pod extrémne dlhovekými rozumieme jedincov, ktorí sa dožili v zdraví 120 rokov a vyššie.

Treba si ďalej uvedomiť, že ľudský mechanizmus nie je prirodzene nastavený na trvalú bezchorobnosť a spomalené starnutie. Klasicky je ľudský organizmus nastavený najčastejšie na systém chorobnosť- vyzdravenie. Niektoré prípady sú nastavené postupne vekom chorľavieť a starnúť. K tomu snaha zbrzďovať proces chorobnosti. V patologických prípadoch ide o proces z choroby do choroby a takýto systém nepozná stav momentu zdravia. A tieto systémy sa mimoriadne aktivizujú v momente, keď je organizmus zdravý a silne útočia na geriatrický systém trvalej bezchorobnosti a spomalenia procesov starnutia. A s týmto mechanizmom, ktorý sa buduje milióny rokov pred naším letopočtom, treba zvádzať súboj. Ezoterik sa bude usilovať, aby sa geriatrický program dlhovekosti a bezchorobnosti stal rozhodujúcim programom a ten z choroby do zdravia a znovu do choroby skončil. Ešte nepoznáme všetky mechanizmy, ako to dosiahnuť. Šancu vidíme v skúmaní jedincov, ktorí si takýto systém bezchorobnosti vybudovali v prostredí jaskýň.

Dosiahnuť trvácnosť geriatrického programu znamená trvalo udržať tukové modifikácie v tukovom orgáne tela. Tak isto vybudovať a udržať v tele systém genetickej kontroly rozmnožovania mikroorganizmov, udržať systém bezchybného vyživovania organizmu, systém vytvorenia dlhovekých a nedeliacich sa buniek. Výnimku tvoria nervové zakončenia, chrupavky a ďalšie drobné oblasti v tele. Tak isto vhodne upraviť genetické sekvencie a spomaliť systém nábehu starnutia. Systém dlhovekosti a bezchorobnosti sa musí prejaviť aj na molekulárnych štruktúrach.

Pri tomto zasvätení sme vybrali jedincov s extrémnou dlhovekosťou, ktorú dostali do vienka ako neštandardný stav. Niektorým tento systém fungoval na 6. oblastiach výskytu neurónov v ľudskom tele, niektorým fungoval v nervových bunkách, niektorým vo vnútri tukových buniek, niektorým na chromozómoch, kde je dôležité rozloženie a tvar chromozómov. Niektorým systém dlhovekosti a bezchorobnosti bol prírodou nainštalovaný rovno do génových retiazok a génových sekvencií. U niektorých bolo tento systém cítiť na úrovni molekulárnych štruktúr.

Geriatrické profily sa začali realizovať asi pred dvoma rokmi a asi 30 jedincov sa prepracovalo až na úroveň molekulárnych štruktúr a vlastne už nebolo čo disharmonické liečiť. Týmto všetkým jedincom sa postupne začal geriatrický program ukončovať a deaktivizovať. A tak tí, ktorí chceli ísť ďalej, museli mentálne zahájiť súboj so štandardným systémom – určitú dobu zdravie a potom zase choroba. Rozhodli sa nepripustiť, aby sa geriatrický program ukončil. Pudom sa títo jedinci začali vyhrážať systémom, že sú ako malé dieťa, ktoré si bude ubližovať fyzicky a robiť zahanbujúce nehoráznosti. Prešlo sa do týždenných kontrol, či sa geriatrický program nebúra. Zahájilo sa vyhrážanie pudom drobnými disharmóniami v tele, ktoré sa našli cez veštecké profily. Začal sa používať systém anti čiernych dier v stave magnetickej aury, kde ezoterik cez ganglie útočí na pôvodný systém chorobnosti a starnutia. Tu treba pripomenúť, že tento systém používajú aj filipínski liečitelia, aby roztĺkli pôvodný systém chorobnosti v organizme chorej osoby. V našom prípade sme zaútočili na pôvodný systém „z choroby do zdravia a znovu do choroby“. Podarilo sa nám oslabovať starý systém a budovať vytrvalo nový systém dlhovekosti a bezchorobnosti.

Toto zasvätenie malo za úlohu dočasne prepnúť neurónové synapsie v 6. neurónových oblastiach ľudského tela. Zasväcovateľ Saša Pueblo kontaktoval extrémne dlhovekých na diaľku, tak isto záznamy dlhovekých v magnetických záznamoch magmatického jadra planéty Zem. Tak isto sa realizovali kópie spomienok vo svete mŕtvych spomienok. Tieto spomienky sa uložili mimozmyslovo do spomienok zasväcovaných osôb. Saša Pueblo začal pri zasväteniach používať novú technológiu. Každej zasväcovanej osobe pridelil UFO odtlačok organického života v kozme. Má to význam v tom, že prepojením cez UFO odtlačok sa intenzívnejšie ukladajú informácie iných jedincov do pamäte. K tomu sa pridal systém magnetickej aury z miechy, spojený so sexuálnymi energiami, zvukmi a rezonanciami. Takýto druh zasväcovacích techník je mimoriadne dynamický.

V prvej časti zasvätenia sa zasväcované osoby uviedli do autohypnotického stavu. Ide o stav blízky zaspávaniu, kde za rozumovosť utlmí na 40 %-nú úroveň a v určitých prípadoch až na 20 %, čo je reagovanie ako u cvičených zvierat. Reakcia ide až na nervové platničky vo svaloch. K autohypnotickému stavu sa pridala tvorba somnambulných kotúčikov z rôznych častí tela. Zasväcované osoby ukladali do somnambulných kotúčikov požiadavky na geriatrickú liečbu. Pod somnambulným kotúčikom si treba predstavovať energetické guľovité objekty ako mydlové bubliny, ktoré možno vnímať iba veštecky trénovanými zmyslami. Zasväcované osoby musia mať dobrý vzťah k mesačnému splnu a námesačným osobám. V tomto stave sa realizovali základy geriatrického programu. Autohypnóza a somnambulné kotúčiky dynamizujú celý geriatrický program. Saša Pueblo si cez systém filipínskeho liečiteľstva otvoril magnetickú auru v mieche, pridal sexus energie, zvukovú formu rezonancií a v kozmickom vedomí cez ganglie produkoval mikro anti čierne diery. A zasväcovaným osobám oslaboval starý systém „z choroby do zdravia a znovu do choroby“.

V druhej časti Saša Pueblo použil inú techniku. Zasvätené osoby si tvorili magnetickú auru z miechy ako to robia filipínski liečitelia a na diaľku sa napojili na osoby s poškodenými epitelovými bunkami. Pod epitelovými bunkami rozumieme vrstvu krycích buniek na povrchu orgánov. V magnetickej aure začali zo spomienok na geriatrické zasvätenia, cvičenia a liečby tvoriť niečo ako dvojníka. Tentokrát to bol dvojník pre liečbu a nie sprievodca alebo učiteľ. Tohto dvojníka si predstavujete ako postavu z mydlových bublín, do ktorej sa uložili spomienky na geriatrickú liečbu. Samozrejme bežnými zmyslami dvojníka nemožno vnímať, treba mať školené zmyslové centrá na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Dvojník v tele popracoval na odstraňovaní blokov. Zasväcované osoby boli znovu v autohypnóze alebo sa prepadali do stavu mikrospánku, čo je stav hypnózy. Saša Pueblo v tejto druhej časti zasvätenia vkladal do neurónov zasväcovaných osôb informácie o dlhovekých jedincoch. Na zasvätenie používal filipínsky systém magnetickej energie z miechy, k tomu UFO odtlačky. Celé zasvätenie prebehlo bez komplikácií a malo to poriadne razancie.

Nemá žiadny zmysle zverejňovať koordináty zemepisnej šírky a dĺžky jedincov, ktorých informácie sme preberali do mysle zasväcovaných osôb. Už sme ich mnohokrát zverejnili v iných geriatrických zasväteniach.

Pridaj komentár