Opäť sa hlásim na kontrolu. Následne by som poprosil o vypracovanie nového profilu. Vďaka.

Požiadali ste ma, aby som vešteckým odhadom zistil, ako sa vám darí v rámci geriatrického programu bezchorobnosti a dlhovekosti (B 15). Ide vám to znamenite. Je čas dotiahnuť program na úroveň dobitia trvácnosti buniek. Tak veľa trpezlivosti a chuti do toho. Nejasnosti konzultujte.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky neurónové oblasti v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Trvácnosť neurónov na 40 rokov. Treba doplniť.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Nervové zakončenia sa delia a čiastočne sa menia na trváce bunky. Niektoré sú uložené do rezervy. Delenie nervových zakončení na pár rokov. Začal sa proces tvorby trvácich buniek so životnosťou viac ako 100 rokov. Čo je výborné a treba to podporovať.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Trvácnosť buniek niekoľko rokov. Treba podporiť proces trvácnosti. Už niečo začína. Táto oblasť vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Organizmus mení deliace sa bunky na trváce. Potenciál buniek na 100 rokov.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Organizmus postupne mení deliace sa bunky na trváce. Potenciál životnosti buniek viac ako 100 rokov.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Všade sa tvoria trváce bunky so životnosťou viac ako 100 rokov.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Všade sa tvoria trváce bunky so životnosťou viac ako 100 rokov.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Všade sa tvoria trváce bunky so životnosťou viac ako 100 rokov. Tak isto aj epitelové bunky, ktoré obaľujú orgány, bežia do fázy trvácich buniek o životnosti 40-60 rokov.

Geriatrická modifikácia blany, chrupavky, okostica: modifikácie sú všetky zrealizované v prvej línii. Začala sa tvorba druhej línie. Máme až 7 línií. Teda všetky druhy modifikácií môžu mať až 7 kópií. Produkujete asi 1 milión užitočných látok z tuku, čo je výborné. Beží spolupráca pudy a miecha a presun chemických látok z tuku do tela. Treba prehlbovať tento proces a dosiahnuť vyššiu aktivitu, keď ste psychicky a fyzicky unavený.

Geriatrická diagnostika modifikácií: pud sebazáchovy produkuje všade modifikácie blanovitých buniek na 95%. Pud rozmnožovací modifikuje časť chrupaviek. V organizme sa realizuje program na 20%. Treba pokračovať. Pud teritoriálny začína modifikáciu okosticových buniek a je zrealizovaná iba na 5%. Pud bunkový zrealizoval svoje aktivity na 60%. Treba podporiť ďalšie modifikácie a to lymfatických nádobiek.

Geriatrické liečby: každý deň asi dva mesiace sa veľmi jemne dotýkať kvetom orchidey po tele (kúpite v kvetinárstve) a šúchať prsty po tele. Pud teritoriálny vyžaduje kúpeľný kameň z určitej lokality. Požiadajte, aby som vám ho zabezpečil. Šúchať telo každý deň po dobu 2 mesiacov tŕstím rastúcim pri vode, aj suchými časťami stoniek a lístia. Zelené usušiť. Na telo počas 2 mesiacov jemne natierať všetky druhy plesňových syrov. Možno ich zároveň jesť. Počas týždňa niekoľko syrov. Nachytať veľké lesné mravce, usušiť, rozdrviť a pár kusov hodiť do vody, do toho sliny a natierať telo. Zmiešať chlieb a psie výkaly, nechať usušiť, rozdrviť a natrieť kožu na bruchu 4 krát. Najlepšie strúhanku z chleba a biele výkaly. Na bruchu nesmú byť žiadne ranky alebo pupáky. Hneď osprchovať a umyť jadrovým mydlom. Bahno z jazierka v lesnom prostredí usušiť a natierať na oblasť pankreasu 6 krát za mesiace.

Pridaj komentár