Poprosím vás o vypracovanie nového geriatrického programu. Ďakujem.

Som rád, že chcete pokračovať v geriatrickom programe. Veštecky som odhadol, čo sa v ňom deje a je cítiť, že ste si z prvého obdobia udržali výsledky. Verím, že ďalšie snaženie prinesie dobré výsledky.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Potenciál neurónov na 40 rokov činnosti.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Nervové zakončenia sa delia. Potenciál delenia na 100 rokov. Nervové dráhy z trvácich buniek s potenciálom životnosti na 40 rokov.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Životnosť trvácich buniek na 100 rokov.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Kostná dreň sa delí dostatočne. Životnosť buniek na 10 rokov, čo nie je dobré. Dcérske bunky sa delia v poriadku. Biele a červené krvinky sú v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Delenie buniek dostatočné. Potenciál delenia na 40 rokov.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Delenie buniek dostatočné. Potenciál delenia na 100 rokov.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Všade sú trváce bunky a ich životnosť na 40 rokov.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky časti a orgány v poriadku. Delenie buniek je dostatočné. Svaly sa obnovujú na základe mikronatŕhania. Treba pokračovať a cvičiť až do bolesti vo svaloch. Vo svaloch delenie buniek nejde. Ostrovčeky nových buniek z mikronatŕhania. Plávať, cvičiť vo vode, znášať vo svaloch bolesť. Neskoršie prejsť do posilňovne. Kúpiť si závažia na ruky pre plavcov. Potenciál delenia buniek ešte okolo 40-50 rokov. Najhoršie sú na tom obličky, potenciál delenia na pár rokov. Slabšie miesto nie je. Srdce má trváce bunky so životnosťou 40-90 rokov.

Geriatrické modifikácie: správne modifikované sú niektoré blany, čiastočne chrupavky, na okostici sa pracuje. Bunky hnedého tuku sú zmodifikované správne k požadovanej aktivite. Biely tuk je usporiadaný inak a modifikovaný. Všetky druhy modifikácií a tvorba asi 100 000 užitočných látok pre telo. Pokračuje údržba a oprava, doplnenie chýbajúcich hormonálnych látok.

Geriatrická diagnostika imunitná: obidve v poriadku.

Geriatrická strava cez kožu: dva mesiace raz do týždňa sójové mlieko a rôzna zelenina na telo. Tak isto riedený moč na telo raz týždenne.

Geriatrická diagnostika psyché: pud sebazáchovy sa stará o organizmus. Pud rozmnožovací sa zobúdza, aj pud teritoriálny. Pud bunkový je ešte pasívny. Už nebránite ani vo dne ani v noci v činnosti pudov.

Geriatrická liečba: pud teritoriálny – jadrové mydlo biele nasucho šúchať po tele na malé plochy a to viackrát cez týždeň. Múmio šúchať nasucho viackrát do týždňa, netreba rozdrviť. Čierne aj hnedé. Poukladať postupne na rôzne miesta tela alobal, 10 minút na jedno miesto. Pud sexuálny – rôzne kvietky z prírody nazbierať a šúchať po tele 4 krát po dobu 4 týždňov. Pud teritoriálny – šúchať lesné plody na telo, lístie, skaly, ulity slimákov rozdrvené, bambus, tŕstie, hlinu, uhlíky z ohniska aspoň 4 krát po dobu 4 týždňov. Pud bunkový – obkladať telo mäsom z diviny raz do týždňa, spolu 8 krát. Kúpiť, podeliť na 8 častí, jeden balíček rozmraziť a uložiť na oblasť žalúdka. Nechať pôsobiť pol hodinu. Prikladať ruky na oblasť žalúdka a vibrovať s nimi každý deň raz nad žalúdkom.

Geriatrická strava cez ústa: do stravy pridať kuracie mäso na všetky spôsoby, asi 2 mesiace. Nie sója, mlieko a maslo.

Prihláste sa na kontrolu o dva mesiace.

Pridaj komentár