Pomaly sa blíži koniec 2. mesiaca od posledného geriatrického programu, ktorý som realizoval. Chcel by som vás poprosiť o vypracovanie nového profilu s odporučeniami, ako si zdokonaliť cestu k trvácemu dokonalému zdraviu.

Požiadali ste ma, aby som veštecky zdiagnostikoval, ako sa vám darí v geriatrickom programe (A 994). Vediete si výborne a verím, že dotiahnete terapie až do konca, keď systém pudov bude trvalou súčasťou vašej psychiky a bude fungovať automaticky.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesto nie je. Životnosť neurónov je 40 rokov. Obsah U vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesto nie je. Delenie nervových zakončení sa zmenilo na trváce bunky. Životnosť buniek je 100 rokov. Obsah E vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesto nie je. Životnosť trvácich buniek 100 rokov. Obsah C vitamínu cez kožu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Kmeňové bunky sa delia, potenciál na 20-30 rokov. Dcérske bunky sa delia. Biele a červené krvinky v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Bunky sa pozmenili na trváce. Potenciál na 40-60 rokov. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo detailne všetko. Slabšie miesto nie je. Delenie buniek je dostatočné. Potenciál delenia na 60 rokov. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Bunky sa pozmenili na trváce a to všade. Potenciál delenia na 40 – 50 rokov. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Slabšie miesto nie je. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Trváce bunky: biela hmota mozgová, prostata, pečeň. Ich životnosť je na 40 – 60 rokov. V ostatných častiach sa bunky delia s potenciálom delenia 40 – 60 rokov.

Geriatrická diagnostika imunitná: všetko v poriadku celkovo, ale aj na bunkovej úrovni. Slabšia virologická pamäť organizmu.

Geriatrické modifikácie: modifikácie bežia v blanách, chrupavkách a okostici. V hnedom a bielom tuku bežia modifikácie dobre. Tuk produkuje 500 000 užitočných látok do tela.

Geriatrická diagnostika psyché: pud sebazáchovy pracuje do celého tela. Tak isto pud rozmnožovací. Začína pud teritoriálny a podľa potreby pud bunkový.

Geriatrická strava: zvýšiť na 2 mesiace prídel morských plodov do tela. Obmedziť mlieko a mliečne výrobky.

Geriatrická liečba podľa pudov: pud sebazáchovy nechce nič. Pud rozmnožovací chce na telo ďalšiu dávku rôznych kvetov raz do týždňa, spolu trikrát. Pud teritoriálny šúchať telo produktmi mora, mlieko a mliečne výrobky na telo všetky druhy. Pud bunkový chce telo šúchať bielou školskou kriedou asi 4 krát celé telo. O dva mesiace sa prihláste na kontrolu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.