Požiadali ste ma, aby som sa vešteckými metódami pozrel, ako to vo vašom organizme funguje (predošlý profil A 962). Pudy v brušnom mozgu ste pozastavili a postupne sa vraciate do chorobnosti. Geriatrický program ste nedotiahli do konca. Bolo by rozumné sa k nemu vrátiť.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti neurónov v poriadku. Stav buniek ako u 50 ročnej zdravej osoby. Obsah U vitamínu je nedostatočný. Neurónové bunky sú trváce a ich životnosť je na 100 rokov. Slabšie miesto je zadný zrakový mozog.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 50 ročnej osoby. Delenie nervových zakončení je blokované. Nervové dráhy ako trváce bunky majú životnosť 100 rokov. Obsah E vitamínu je nedostatočný. V oblasti nežiaduce mikroorganizmy.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Pankreatické bunky sú trváce a majú životnosť 70 rokov. Terajší stav údržby buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Príčina chorobnosti sú nežiaduce mikroorganizmy.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sa delia v poriadku. Ich životnosť desať rokov. Dcérske bunky sa delia v poriadku. Biele krvinky v poriadku. Červených krviniek je menej ako by bolo treba. Slabšie miesto nie je.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Slabšie miesto je pečeň. Potenciál delenia buniek na 100 rokov.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Príčina chorobnosti je v nežiaducich mikroorganizmoch, ktoré sa dostali do vás od partnerky, ktorá má imunitný systém v zlom stave a mala by si dať do poriadku.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Výkonnosť je dostatočná. Delenie dostatočné. Slabšie miesto nie je. Potenciál delenia na 40 rokov.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky časti v poriadku. Stav všade ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa trvácejšie bunky ako je bežné. Slabšie miesto nie je.

Geriatrické modifikácie: chrupavka žiadne modifikácie, blanovité útvary tvoria vhodné modifikácie, okostica žiadne vhodné modifikácie a nežiaduce prázdne bunky po povrchu. Tukové modifikácie sú vytvorené, ale v pasivite. Tuk neprodukuje žiadne užitočné látky pre telo. Zastavenie geriatrického programu.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči mikroorganizmom je celkovo nedostatočná, imunitné centrá sú blokované. Lymfatické uzliny blokované. V organizme sú nežiaduce mikroorganizmy. Bunky sa uzatvárajú a bránia sa. Imunita voči neštandardným bunkám je celkovo vysoká. Detská žľaza je aktívna, zasahuje do celého tela. Imunitná pamäť funguje, aj keď je slabšia. Počet neštandardov je v norme. Hromadenie glukózy žiadne. Celkovo v poriadku.

Geriatrická diagnostika psyché: pudy v brušnom mozgu ste zatvorili a prísne strážite, aby nefungovali v prospech zdravia. Geriatrický program ste predčasne ukončili. Treba pokračovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.