Vždy ste pomáhali iným, až ste z toho ochoreli a nevedeli si pomôcť sama. Keď sa začínate liečiť a uzdravujete sa, tak to vaša psychika nevie prijať. Neviete si predstaviť život bez chorôb. A preto ste vyhlásili vlastnému zdraviu vojnu. Takto si chcete dokazovať, že vaša metóda liečenia je najlepšia a že cez pud sebazáchovy to nepôjde. Viera a rozum sa stretli v silnej konfrontácii, na ktorú doplatíte iba vy vlastným zdravím. Skúste nájsť pokoru pred vedeckým bádaním duchovna a prehodnotiť svoj postoj.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo ich obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Žiadne zlepšenie (predošlý profil A 901). Obsah U vitamínu je nedostatočný. Trvalo praktizovať.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Žiadne zlepšenie. Obsah E vitamínu je nedostatočný. Trvalo praktizovať.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu cez kožu je nedostatočný. Trvalo praktizovať.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Dlhovekejšie bunky sa netvoria.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetky žľazy v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Najslabšie miesto je štítna žľaza. Tlaky prstov a každý deň masáž, aj celý mesiac. Mazať vlastným močom a v malých dávkach aj piť. Prosím dodržať.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Modifikované bunky sa tvoria na viacerých miestach a smerujú do štítnej žľazy, čo je dobrá správa.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Netvoria sa dlhoveké bunky.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo ho obkreslilo, ale idete negatívnym smerom. Zlikvidovali ste tvorbu užitočných látok.

Psyché: snažíte sa za každú cenu zlikvidovať pud sebazáchovy. Zúrite a modlíte sa, aby ste ho zlikvidovali. Je to veľký hriech. Hľadáte spôsoby, aby ste sa nevyliečili. Narúša to vašu predstavu o viere. Odmietate zdravie a nechápete, že to takto funguje. Svoje choroby považujete za okrasu a dar vyššej moci.

Nočné psyché: v snoch sa zámerne ničíte. Enormné úsilie vynakladáte, aby ste zlikvidovali všetku chémiu v tuku. Ste doslova fanaticky nasadená. Našli ste konečne životného protivníka a dokážete mu, že to nepôjde. Nenávidíte všetko, čo je zdravé. Ste uctievač choroby a deštrukcie. Spamätajte sa.

Pridaj komentár