Kde budeme smerovať v oblasti veštectva a ako ho využijeme pre ezoteriku a aj praktický život.

Je už každému jasné, že pokiaľ chce ezoterik vnímať svoju vlastnú duchovnú cestu, musí prejsť vešteckým výcvikom a v zmyslových centrách, ktoré má v hlave, vybudovať centrá pre veštecké výkony a to hlavne zrakové, pohybové a sluchové. Bližšie Veštecká škola.

Ezoterik, ktorý sa pohybuje na duchovnej ceste, si musí svoje veštecké zmysly školiť neustále a trvalo. Na začiatku duchovnej cesty stačí, aby vnímal veštecky, čo sa deje v jeho mysli a tele. Postupne je potrebné začať veštecky vnímať, čo sa deje v aure okolo neho. Ezoterik zo svojho vnútra preniká do okolia a znovu musí veštecky školiť svoje zmysly, aby psychický prienik vedel aj zmyslovo vnímať. Teraz je dôležité, do čoho na planéte Zem preniká. Pokiaľ je to svet mŕtvych, tak treba odcvičiť klinické veštectvo. A toto je jeden z najdôležitejších vešteckých výkonov, pretože cieľom ezoterika je svet mŕtvych a realizácia reinkarnačných ambícií. Pokiaľ ezoterik preniká do sveta mŕtvych, musí školiť svoje veštecké zmysly na vnímanie informácií vo svete mŕtvych, ktoré tu zostali po inej organickej hmote mimo planétu Zem. Bližšie Plazmatická škola.

Pokiaľ ezoterik psychicky preniká do mikrosveta na planéte Zem, znovu musí školiť svoje veštecké zmysly, aby po psychickom prieniku do objektov menších ako 0,1 milimetra ich aj dostatočne vnímal zmyslami a vedel, čo tam je uložené. Bližšie Silva škola.

Pokiaľ ezoterik preniká do magneticko elektrických polí Zeme, je potrebné veštecké školenie zmyslov a to hlavne sluchu, aby ezoterik dokázal čítať spomienky ľudí, zvierat a inej organickej hmoty. Pokiaľ bude chcieť vnímať tieto zápisy v kozmickom priestore, tak znovu treba zmysly preškoľovať na takéto vnímanie.

Pokiaľ ezoterik preniká psychicky do kozmu a to je slnečná sústava, súhvezdia, galaxie a voľný kozmický priestor, tak znovu je potrebné preškoliť zmyslové centrá v hlave a naučiť sa veštecky vnímať psychický prienik do kozmických diaľav. Neustále a trvalo výcvik veštecky ladených zmyslov.

Pokiaľ sa rozhodne ezoterik prenikať do svojich orgánov a častí tela, je potrebné, aby si veštecky školil svoje zmysly a dokázal sa koncentrovať do častí tela a tu veštecky priraďovať na začiatok obrázky o tom, v akom zdravotnom stave je dotyčný orgán. V orgánoch možno veštecky diagnostikovať tvorbu energií a tiež prietok energií z okolia. A ezoterik musí znovu školiť svoje veštecké zmysly, aby tieto pochody tu mohol vnímať. Pokiaľ sa rozhodne prenikať do buniek vlastného tela, tak musí znovu ovládnuť svoje zmysly, aby sa vedeli naladiť na rezonancie vlastných membrán v hlasivkách. A až potom môže prenikať do buniek vlastného tela psychicky a veštecky vnímať, čo sa tu deje.

Pokiaľ chce ezoterik vnímať, čo má v sebe v podvedomí uložené zo sveta mŕtvych spomienok, tak znovu musí špeciálne školiť svoje zmysly a zmyslové centrá, aby to mohol v sebe veštecky popísať. Pokiaľ chce ezoterik prenikať do mysle živej osoby a zvieraťa, tak musí školiť svoje veštecké schopnosti a vždy to vyžaduje iný prístup a iný veštecký postup.

Pokiaľ chce ezoterik napríklad vnímať anjelské sféry zo sveta mŕtvych ľudských spomienok, tak znovu musí prejsť špeciálnym školením zmyslov na vnímanie tejto špeciálne múdrosti, bez ktorej sa úspešný ezoterik nezaobíde. Jednoznačne možno vnímať, že ezoterik je osoba, ktorá musí trvalo školiť svoje zmysly, zmyslové centrá a zdokonaľovať svoje veštecké schopnosti.

Pokiaľ chce ezoterik zo seba prenikať do neživých objektov psychicky, tak musí prispôsobiť na takýto prienik svoju psychiku a zároveň pridať výcvik zmyslov a zmyslových centier, aby mohol veštecky vnímať tento psychický prienik.

Ezoterik musí postupne ovládať veštectvo do sveta mŕtvych, do sveta živých, veštectvo do mikrosveta ako sú vlastné bunky, veštectvo do energií živej hmoty, do magnetických polí, do svojich spomienok, do svojich snových pochodov, do kozmického priestoru a kozmických diaľav. Zároveň veštecky vybavený ezoterik musí svoje veštecké vnímanie zreálňovať a usilovať sa veštecky vnímať realitu. Veľký problém to robí pri vešteckom vnímaní inej organickej hmoty žijúcej v kozme, ale aj ich mŕtvych spomienok vo svete mŕtvych. Celkovo sú veštecké výkony a rozumové pochopenie neznámych objektov a udalostí vždy problematické.

Ako už sami tušíte, ezoterik si musí svoje zmysly, zmyslové centrá preškoliť a vytvoriť vedľa bežného vnímania sveta, ako má väčšina ľudí, aj centrá vnímania toho, čo nie je prístupné nedokonalým ľudským zmyslom. A preto do budúcnosti zvýšime úsilie v oblasti vešteckých výkonov. Budeme veštecké schopnosti jednotlivcov hlbšie bádať a hľadať nové prístupy. Každý mesiac zavedieme celodenný seminár s nácvikom vešteckých schopností. Tak isto musíme v oblasti vešteckých výkonov nájsť také postupy, ktoré nemôžu stáť na poškodení zmyslov a chorobných stavov, tak ako je to bežné v doterajšej ezoterickej praxi.

V ďalšom vývoji sa pousilujeme preniknúť do tajomstiev vešteckého umenia ešte hlbšie. Budeme podrobne preverovať veštecké schopnosti jednotlivcov. Budeme hľadať rozumové vysvetlenia vešteckých schopností. Necháme sa inšpirovať anjelskými sférami sveta mŕtvych. Bližšie Anjelská škola. Budeme sa inšpirovať kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych. Bližšie Šaman sekcia. Budeme skúmať a hľadať aj netradičné veštecké schopnosti, ktoré zostali zatiaľ skryté pred našou zvedavosťou.

Špecialitou v oblasti vešteckých výkonov bude psychické prenikanie do mikrosveta buniek, ich stavu, biochémie, delenia. K vešteckým výkonom sa musí pridať štúdium histológie, genetiky a vnútornej biochémie buniek v ľudskom tele.

Pridaj komentár