V pokračujem vo vašich terapiách, sama som zvedavá, či a aký priniesli pokrok. Prosím o novú diagnostiku.

Požiadali ste ma, aby som sa znovu veštecky pozrel na váš zdravotný stav. Na začiatku liečby ste boli onkologicky riziková a to kvôli stresu a preto, že v živote musíte robiť to, čo vás nebaví. Prekonali ste znechutenie a začali ste sa venovať hudbe ako koníčku. Zo začiatku terapie viazli, ale postupne ste ich prijali. Liečbu vedieme cez hudobné psychoterapie a odporúčam v nastolenom trende pokračovať. Onkologické riziko pominulo a organizmus je už menej stresovaný. No treba psychoterapie robiť trvalo a intenzívnejšie.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Váš vek je 27 rokov. Obsah U vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah E vitamínu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby, čo je zlepšenie.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu cez kožu je nedostatočný. Každý týždeň nakrájajte jablko na plátky a uložte na kožu, prípadne nastrúhané drviť v rukách. Stále cítiť stres. Viac hudobnej terapie. Používať slúchadlá kde sa dá.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie krviniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Znovu cítiť psychický stres. V noci treba mať dlhšie pustenú po tichu hudbu.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Žiadne špeciálne bunky sa v blanách netvoria.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Stres bolo cítiť okolo srdca. Prikladať si občas slúchadlo s hudbou aj priamo na srdce.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: začali ste v tuku produkovať asi 400 jednotiek užitočných látok, čo je zlepšenie.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita voči mikroorganizmom je v poriadku. Imunita voči zhubným bunkám je celkovo vysoká. Počet neštandardných buniek je minimálny, čo je dobré zlepšenie. Riziková oblasť sú ešte bunky svalov. Je potrebné prežívať hudbu celým telom a zapojiť pohyb pri počúvaní hudby. Poriadne sa odviažte. Ešte máte slabé svaly ako teľa, ktoré ide na bitúnok a je silne stresované.

Pridaj komentár